Matematiikan verkkosanakirja

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä

Äärellinen (engl. Finite)

Päättyvä. Ei ääretön.

Katso myös Ääretön.

Äärellinen kunta, Galois'n kunta (engl. Galois field, Finite field)

Kunta, jossa on äärellinen määrä alkioita. Äärellisen kunnan eli Galois'n kunnan alkioiden lukumäärä on joko alkuluku tai alkuluvun potenssi. Pienin äärellinen kunta on joukko $\{ 0,1 \}$ varustettuna yhteenlaskulla \[ 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 \] ja kertolaskulla \[ 0\cdot 0 = 0, 0 \cdot 1 = 0, 1 \cdot 0 = 0, 1 \cdot 1 = 1. \] Tätä kuntaa merkitään $GF(2)$.

Katso myös Kunta.

Äärellisen joukon kertaluku (engl. Order of a finite set)

Äärellisen joukon kertaluku on sen alkioiden lukumäärä.

Katso myös Järjestys, Inkluusion ja ekskluusion periaate.

Äärettömyys (engl. Infinity)

Merkkitään $\infty$ käytetään yleisesti osoittamaan, että jokin on äärettömän suuri eli jatkuu ikuisesti, jolla ei ole loppua.

Katso myös Merkintätapa, Notaatio.

Ääretön (engl. Infinite)

Sellainen, jolla ei ole loppua.

Katso myös Lukematon, Äärellinen, Ääretön summa.

Ääretön sarja (engl. Infinite series)

Sarja, joka jatkuu loputtomasti.

Katso myös Potenssisarja, Sarja, Eulerin luvut, Fourier'n sarja.

Ääretön summa (engl. Infinite sum)

Lukujonon $(x_n)$ lukujen ääretön summa on lukujonon \[ x_1, x_1+x_2, x_1+x_2+x_3, x_1+x_2+x_3+x_4, \ldots \] raja-arvo, jos se on olemassa. Summa kirjoitetaan usein \[ x_1+x_2+x_3+x_4 + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} x_n. \]

Katso myös Yhteenlasku, Ääretön, Summa, Geometrisen jonon summa.

Ääretön tulo (engl. Infinite product)

Lukujonon $(x_n)$ jäsenten äärettömällä tulolla tarkoitetaan lukujonon \[ x_1, x_1 \cdot x_2, x_1 \cdot x_2 \cdot x_3, x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4, \ldots \] raja-arvoa, jos se on olemassa. Tulo kirjoitetaan usein \[ x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot \cdots = \prod_{n=1}^{\infty} x_n. \]

Katso myös Kertolasku, Tulo, Sarja.

Ääriarvo (engl. Extremum)

Arvo, joka on joko funktion suurin arvo eli maksimi tai pienin arvo eli minimi.

Katso myös Maksimi, Funktio, Kuvaus, Minimi, Variaatiolaskenta, Osittaisderivaatta.

Äärihavainto, Poikkeava havainto (engl. Outlier)

Poikkeavalla havainnolla tarkoitetaan yleensä yksinäistä (joissakin tapauksissa myös muutaman havainnon muodostamaa ryhmää), joka poikkeaa selvästi muista havainnoista. Poikkeavuuden syy (esim. mittausvirhe) on aina syytä selvittää.

Katso myös Data, Aineisto.