Matematiikkalehti Solmun etusivu

Matematiikan historia

Matti Lehtinen

Matematiikan historian luentoja (päivitetty 11.11.2014)

Alla olevat tiedostot ovat vuodelta 2000.


Koko teksti pakattuna html-muodossa
Koko teksti pakattuna pdf-muodossa
(Pakkaukset sisältävät tekstin luvut erillisinä)

Sisältö (PDF)

1. Aluksi (PDF)

2. Matematiikan historiaa koskevaa kirjallisuutta (PDF)

3. Muinaiskulttuurien matematiikasta (PDF)
3.1 Egyptin matematiikkaa
3.2 Babylonialainen matematiikka

4. Antiikin Kreikan matematiikkaa (PDF)
4.1 Kreikkalaisten laskento
4.2 Joonialaiset numerot
4.3 Thales - kreikkalaisen matematiikan alku
4.4 Pythagoras ja pythagoralainen matematiikka
4.5 Yhteismitattomuus
4.6 Antiikin kolme suurta ongelmaa
4.7 Zenonin paradoksit
4.8 Tyhjennysmenetelmä ja suhdeoppi
4.9 Eukleides ja Alkeet
4.10 Arkhimedes
4.11 Apollonios ja kartioleikkaukset
4.12 Diofantos
4.13 Antiikin trigonometria

5. Matematiikkaa keskiajalla (PDF)
5.1 Intia
5.2 Islam
5.3 Kiina
5.4 Eurooppa varhaiskeskiajalla
5.5 Fibonacci
5.6 1200- ja 1300-luvut

6. Renessanssi (PDF)
6.1 Painettuja laskuoppeja
6.2 Kolmannen ja neljännen asteen yhtälöiden ratkaisu
6.3 Viète ja Stevin
6.4 Logaritmien keksiminen

7. Differentiaali- ja integraalilaskennan esivaiheet (PDF)
7.1 Stevin, Kepler ja Galilei
7.2 Cavalierin integroinnit
7.3 Analyyttinen geometria
7.4 Fermat
7.5 Uusia integrointimenetelmiä
7.6 Tangenttikonstruktioita

8. Newton ja Leibniz (PDF)
8.1 Binomisarja
8.2 Newtonin differentiaali- ja integraalilaskenta
8.3 Leibniz

9. Analyysin nopea kehitys 1700-luvulla (PDF)
9.1 Bernoullin veljekset
9.2 Englannin matematiikkaa 1700-luvulla
9.3 Euler
9.4 Ranskan valistusajan matemaatikkoja
9.5 Lagrange

10. Ranskan vallankumouksen ajan matematiikkaa (PDF)
10.1 Monge ja École Polytechnique
10.2 Fourier
10.3 Laplace ja Legendre
10.4 Gauss

11. Analyysistä tulee täsmällistä 1800-luvulla (PDF)
11.1 Cauchy
11.2 Abel, Jacobi, Dirichlet
11.3 Riemann
11.4 Weierstrass
11.5 Irrationaalilukujen luokat ja reaalilukujen täsmällinen määrittely

12. Geometria 1600-1800-luvuilla (PDF)
12.1 Projektiivisen geometrian alkuvaiheet
12.2 Synteettinen ja analyyttinen geometria
12.3 Epäeuklidinen geometria
12.4 Klein ja Erlangenin ohjelma

13. Algebra 1600-1800-luvuilla (PDF)
13.1 Algebran vapautuminen
13.2 Hamilton ja epäkommutatiivisuus
13.3 Matriisit
13.4 Algebralliset struktuurit

14. Matemaattinen logiikka ja joukko-oppi (PDF)
14.1 Matemaattisen logiikan synty
14.2 Matematiikan perusteet
14.3 Cantor ja joukko-oppi

15. Todennäköisyyslaskenta: ajanvietteestä tiedettä (PDF)
15.1 Alku uhkapeleissä
15.2 Suurten lukujen laki ja normaalijakauma
15.3 Tilastollinen päättely

16. Hiukan matematiikasta 1900-luvulla (PDF)
16.1 Poincaré sekä Hilbert ja saksalainen matematiikka
16.2 Eräitä matematiikan uusia ja uudistuvia osa-alueita

17. Matematiikkaa Suomessa (PDF)
17.1 Varhaisvaiheet
17.2 Kansainväliset yhteydet avautuvat
17.3 Ernst Lindelöf ja hänen oppilaansa
17.4 Rolf Nevanlinna ja arvojenjakautumisteoria

18. Laskulaitteista ja tietokoneista (PDF)
18.1 Mekaaniset apuvälineet
18.2 Babbagesta tietokoneisiin
18.3 Matematiikka ja tietokoneet

19. Matematiikan julkaisut ja matemaattiset organisaatiot (PDF)
19.1 Matemaattiset julkaisut
19.2 Matemaattisista järjestöistä

20. Matematiikan filosofiasta (PDF)


Matemaatikot Matematiikan historiassa

Suomalaiset matemaatikot - Muun maailman matemaatikot

Näissä kahdessa taulukossa on lueteltu aikajärjestyksessä (syntymävuoden mukaan) kaikki Matematiikan historiassa esiintyvät suomalaiset ja muun maailman matemaatikot. Jokaisen henkilön nimestä on linkki tekstin siihen kohtaan, jossa ko. henkilö mainitaan ensimmäisen kerran. Mikäli henkilö mainitaan eri yhteydessä jossain myöhemmässä luvussa, on tähän toinen linkki (**).


Jos haluat tulostaa koko Matematiikan historian, niin tähän tarkoitukseen parhaiten soveltuva tiedostomuoto on PDF. PDF-tiedostojen lukemista ja tulostamista varten voit asentaa koneeseesi Adobe Acrobat Reader -ohjelman, joka on vapaasti ladattavissa eri konetyyppeihin Adobelta.

Jos havaitset tekstissä painovirheitä tai ongelmia linkkien toiminnassa, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Kaikki muutkin kommentit Matematiikan historiasta otetaan mielellään vastaan.


Solmun etusivu
2000-09-09