PDF

2. Matematiikan historiaa koskevaa kirjallisuutta

Tämä luettelo ei ole mitenkään kattava matematiikan historian kirjojen lista. Kirjoja yhdistävä tekijä on lähinnä se, että minulla on ollut ne käytettävissäni näitä luentoja valmistaessani.


Boyer, Carl B.: A History of Mathematics. Princeton University Press 1985. 717 s. Pätevä yleishistoria. Suomennettu nimellä Tieteen kuningatar. Art House 1994, 2 nidettä, 982 s.

Eves, H.: An Introduction to the History of Mathematics. Holt, Rinehart and Winston. Useita painoksia vuodesta 1953. 588 s. Edellistä hiukan keveämpi; paljon anekdootteja.

Struik, D. J.: A Concise History of Mathematics. Dover 1987. 228 s. Lyhyt ja tiivis esitys.

Anglin, W.S.: Mathematics, A Concise History and Philosophy. Springer-Verlag 1994. 261 s. Suppea tekstiltään, paljon harjoitustehtäviä.

Stillwell, John: Mathematics and its History. Springer-Verlag 1989. 371 s. Painottaa enemmän matematiikkaa kuin henkilöitä ja kronologiaa.

Sjöberg, Boris: Från Eukleides till Hilbert. Åbo Akademis förlag 1995. 238 s. Suomessa kirjoitettu yleishistoria.

Wussing, H.: Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik. Deutscher Verlag der Wissenschaften 1979. 365 s. Näkökulma yhteiskunnan ja matematiikan kehityksen vuorovaikutusta korostava.

Smith, D. E.: History of Mathematics. Dover (1923) 1958. 596 + 725 s. Keskittyy alkeismatematiikkaan. Valtavasti kiehtovaa detaljitietoa.

Hollingdale, Stuart: Makers of Mathematics. Penguin Books 1989. 437 s. Hyvä, matematiikan historian tärkeimpiin vaiheisiin keskittyvä yleishistoria.

Fauvel, John ja Jeremy Gray (toim.): The History of Mathematics, A Reader. MacMillan Press 1987. 628 s. Matematiikan historian kannalta keskeisten alkutekstien ja kommentaarien lukemisto.

Neugebauer, O.: The Exact Sciences in Antiquity. Dover 1969. 240 s. Ehkä parhaan esikreikkalaista matematiikkaa tuntevan tutkijan yleistajuinen teos. Keskittyy valittuihin kohtiin vanhemmalta ajalta.

Gillings, Richard J.: Mathematics in the Time of the Pharaos. Dover 1982 (MIT Press 1972). 288 s. Perusteellinen ja luettava kuvaus egyptiläisestä matematiikasta.

Heath, T. L.: A History of Greek Mathematics. Dover (1921) 1981. 446 + 586 s. Antiikin Kreikan matematiikan perushistoria.

Edwards, C. H., Jr.: The Historical Development of the Calculus. Springer 1979. 351 s. Differentiaali- ja integraalilaskennan kehitys Eudoksoksesta Weierstrassiin.

Klein, Felix: Vorlesungen Über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert Chelsea 1967 (alkuaan 1926-27) 383 + 208 s. Klassikko.

Elfving, G.: The History of Mathematics in Finland 1828 - 1918. Suomen Tiedeseura 1981. Suomen matematiikan historian perusesitys, ei rajoitu vain nimessä esitettyyn aikaväliin.

Gårding, Lars: Matematik och Matematiker. Lund University Press 1994. 348 s. Ensiluokkaisen matemaatikon kirjoittama Ruotsin matemaattisen tutkimuksen historia vuoteen 1950 asti.

Temple, George: 100 Years of Mathematics. Duckworth 1981. 316 s. Kattaa useimpien matematiikanalojen kehityksen 1800-luvun loppupuolelta alkaen; jossain määrin tekninen.

Schwartzman, Steven: The Words of Mathematics. The Mathematical Associatioon of America 1994. 261 s. Matematiikan sanojen etymologia kertoo yhtä ja toista matematiikan historiasta.

Suomenkielistä matematiikan historiaa käsittelevää kirjallisuutta on melko vähän. Boyerin Tieteen kuningatar on mainittu edellä.

Oikkonen, Juha (toim.): Katsauksia matematiikan historiaan. Gaudeamus 1982. 195 s. Yhdentoista suomalaisen matemaatikon ja filosofin artikkelit matematiikan historiaan liittyvistä kysymyksistä.

Bell, E. T.: Matematiikan miehiä. WSOY 1963. 552 s. 34:n merkittävän matemaatikon yleistajuiset ja paikoin hiukan romantisoidut elämäkerrat.

Suomela, Pentti: Matematiikan historia. Jyväskylän yliopisto 1991. 100 s. Suppeahko luentomoniste.

Heimonen, Ari ja Osmo Kurola: Matematiikan historia Oulun yliopisto 1994. 108 + 66 sivua. Luentomoniste, etenkin ensimmäinen, vanhaa aikaa käsittelevä osa seikkaperäinen.

Lehtinen, Matti: Matematiikan lyhyt historia Yliopistopaino 1995. 96 s. Yhden opintoviikon matematiikan yleisopintojakson tarpeisiin kirjoitettu suppea yleishistoria.

Alkuun - Etusivu - Edellinen - Seuraava


Matematiikkalehti Solmu
2000-09-06