Edelliset numerot Matematiikan alat Matematiikan opetus Yhteiskunta ja historia Valmennus, kerhot, leirit ja pelit Tietokoneet ja matematiikka
Oppimateriaalit Matematiikkadiplomi Keskustelu Hakemisto Taustatietoa
Tulostettava juliste Solmu
Matematiikan verkkosanakirja
Tulostettava juliste
Sanakirjan taustaa

Matematiikkadiplomi

Taloudellinen tuki: Jenny ja Antti Wihurin rahasto

  • Vastaukset

    • Opettajat voivat pyytää tehtävien vastauksia koulun sähköpostiin osoitteesta juha piste ruokolainen at yahoo piste com. Vastaukset tulee säilyttää oman koulun sisällä.

Huom. Diplomit IX ja X on lisätty Solmun diplomisivulle elokuussa 2016. IX on peruskoulun lopun tasoa, sen tehtävillä voi valmistaa pohjaa lukiota varten. X on entinen IX lisättynä ensimmäisellä luvulla. Se sisältää materiaalia esim. lukion kerhoille, harrastajille ja erikoiskursseille. Nämä diplomit voi suorittaa myös osioittain, ks. niiden esipuheet.

Uusia ovat siis sekä diplomit IX ja X, niiden tehtävät ja ratkaisut. Jos teette vielä vanhan
diplomin IX tehtäviä tai algebran kertaustehtäviä, niin kertokaa siitä pyytäessänne vastauksia.

  • Korjauksia

    • 8.12.2016: Diplomin IX sivun 40 esimerkin ja tehtävän 7 sekä sivun 42 tehtävän 11 sanamuotoja on tarkennettu.
    • 15.1.2014: Diplomin III tehtävän 1) viimeisestä kuvasta poistettu yksi euron kolikko, jotta vastaus on oikea.
    • Ilmoita huomaamasi virheet osoitteeseen juha piste ruokolainen at yahoo piste com.

Huomioi tekijänoikeudet.

Etusivulle