Edelliset numerot Matematiikan alat Matematiikan opetus Yhteiskunta ja historia Valmennus, kerhot, leirit ja pelit Tietokoneet ja matematiikka
Videoita 100 ylioppilastehtävää Matematiikkadiplomi Historiikki Hakemisto Taustatietoa
Tulostettava juliste Solmu
Matematiikan verkkosanakirja

Erkki Luoma-aho: Matematiikan peruskäsitteiden historia

Kaikille matematiikasta kiinnostuneille.

Tarjoaa erityisesti matematiikan opettajille taustatietoa oppiaineen peruskäsitteiden kehittymisestä.

0. Lukijalle

0. Sisällys

1. Algebra ja aritmetiikka

Esitellään missä ja milloin syntyi kymmenjärjestelmä ja milloin se omaksuttiin Euroopassa. Käsitellään myös desimaalilukujen historia.

Tutustutaan algebran eli "kirjainlaskennan" syntyvaiheisiin ja sen merkintöjen kehittymiseen nykyisenkaltaiseksi.

2. Analyyttinen geometria

Käsitellään analyyttisen geometrian syntyä. Miten ja milloin matemaatikot havaitsivat, että yhtälöiden voidaan ajatella esittävän käyriä?

3. Trigonometria

Tutustutaan trigonometrian kolmeen kehitysvaiheeseen: syntyyn Kreikassa, muutokseen arabimatemaatikoiden käsissä ja kuinka se saavutti analyyttisen muodon ja merkintätavat Euroopassa.

4. Logaritmit

Valotetaan logaritmijärjestelmän syntyä John Napierin työn tuloksena. Tutustutaan logaritmien muuttumiseen pelkästä laskemisen apuneuvosta funktioksi eli kuinka havaittiin eksponenttien ja logaritmien välinen yhteys.

Matematiikan sanasto

Esitellään keskeiset matematiikan vierasperäiset sanat ja niiden etymologia.

Käytetyt lähteet

Etusivulle