Edelliset numerot Matematiikan alat Matematiikan opetus Yhteiskunta ja historia Valmennus, kerhot, leirit ja pelit Tietokoneet ja matematiikka
Videoita 100 ylioppilastehtävää Oppimateriaalit Matematiikkadiplomi Historiikki Hakemisto Taustatietoa
Tulostettava juliste Solmu

Taustatietoa

Matematiikkalehti Solmu on verkkolehti, johon liitetään esimerkiksi opettajien täydennyskoulutusmateriaalia sekä kouluissa käytettäväksi tarkoitettua opetusmateriaalia.

Kouluille ja kaikille matematiikasta kiinnostuneille tarkoitettua Matematiikkalehti Solmua alettiin julkaista joulukuussa 1996 Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Nokian ja Taloudellisen Tiedotustoimiston rahoituksella. Vuosina 1997-2001 Opetusministeriö avusti Solmua LUMA-rahoilla. Vuodesta 2000 lähtien on Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukenut Solmua. Suomen Kulttuurirahasto on tukenut erillisiä projekteja.

Toimituskunta

 • Päätoimittaja:
  • Anne-Maria Ernvall-Hytönen, apulaisprofessori, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
 • Toimitussihteeri:
  • Juha Ruokolainen, FT
 • Toimittajat:
  • Pekka Alestalo, dosentti, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Aalto-yliopisto
  • Sirkka-Liisa Eriksson, dosentti, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Aapo Halko, FT, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Olli Järviniemi, jatko-opiskelija, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Turun yliopisto
  • Jyrki Lahtonen, yliopistonlehtori, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Turun yliopisto
  • Heikki Pokela, tuntiopettaja, Tapiolan lukio
  • Antti Rasila, Associate Professor, Guangdong Technion - Israel Institute of Technology
  • Mikko Sillanpää, professori, Matemaattisten tieteiden laitos ja Biologian laitos, Oulun yliopisto
  • Samuli Siltanen, professori, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Kimmo Vehkalahti, vanhempi yliopistonlehtori, Yhteiskuntadatatieteen keskus, Helsingin yliopisto
 • Tieteelliset asiantuntijat:
  • Heikki Apiola, dosentti, Matematiikan ja systeemianalyysin laitos, Aalto-yliopisto
  • Mika Koskenoja, dosentti, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
  • Liisa Näveri, FT, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto
 • Matematiikkadiplomit:
  • Juha Ruokolainen, FT, juha piste ruokolainen at yahoo piste com
  • Marjatta Näätänen, dosentti, Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Helsingin yliopisto
 • Graafinen avustaja:
  • Noora Isoeskeli

Yliopistojen ja korkeakoulujen yhteyshenkilöt

 • Ari Koistinen, FM, ari.koistinen 'at' metropolia.fi, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Juha Lehrbäck, yliopistonlehtori, juha.lehrback 'at' jyu.fi, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, Jyväskylän yliopisto
 • Jorma Merikoski, emeritusprofessori, jorma.merikoski 'at' uta.fi, Tietotekniikan yksikkö, Tampereen yliopisto
 • Antti Viholainen, yliopistonlehtori, antti.viholainen 'at' uef.fi, Fysiikan ja matematiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto

Yhteystiedot

 • Julkaisija:
  • Suomen matemaattinen yhdistys ry
  • PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
  • 00014 Helsingin yliopisto

ISSN-L 1458-8048
ISSN 1459-0395 (Painettu)
ISSN 1458-8048 (Verkkolehti)

Solmun paperiversiot

Solmun paperiversio postitetaan vain niihin kouluihin, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Tilaus on maksuton ja mahdollinen vain kouluille. Muut voivat käyttää verkkoversiota ja tulostaa Solmun omalla kirjoittimellaan. Solmun uusista numeroista ja artikkeleista on lukemista ja tulostamista varten tarjolla PDF-tiedostot, jotka on helppo tulostaa omilla kirjoittimilla. Vanhemmista numeroista on tarjolla ainoastaan (pakattuja) PS-tiedostoja.

Erityisesti toivomme, että opettajat tulostavat koulun kirjastoon Solmuista paperiversiot oppilaiden luettaviksi. Tulostettuja Solmuja voidaan kopioida kouluissa kaikille halukkaille.

Kokoelman Solmun jo ilmestyneitä paperikopioita voi pyytää esimerkiksi koulun kirjastoon niin kauan kuin niitä riittää. Ilmoittakaa postiosoitteenne ja mitkä numerot haluatte joko Solmun postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, kummatkin on mainittu yllä.

Ohjeita kirjoittajalle

Solmun paperilehteen kirjoittavan on hyvä pitää mielessään, että lehti on kaksipalstainen. Jos artikkeliin tulee suurikokoisia kuvia tai taulukoita, ne joudutaan pienentämään noin 8,4 cm leveyteen, jotta ne mahtuvat palstalle. Pitkät kaavat eivät yleensä ole ongelma, vaan ne voidaan jakaa kauniisti eri riveille.

Paperilehti on mustavalkoinen ja myös verkkoversion käyttäjät tulostavat artikkeleita usein mustavalkotulostimilla, joten viittaukset muilla väreillä kuin valkoisella, harmaalla ja mustalla eivät toimi (siis esimerkiksi viittaus "punainen käyrä kuvassa on ..., sininen käyrä taas ..." ei toimi). Kuvat voivat kyllä muuten olla värillisiä.

Artikkelin lukujen otsikoita ei numeroida, joten syvää rakennetta kannattaa välttää. Lukuun voi tarvittaessa viitata sen otsikon avulla. Artikkelin pituus ei yleensä ole ongelma. Kaksipalstaiselle sivulle mahtuu yllättävän paljon tekstiä. Todella pitkät kirjoitukset voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan, jotka julkaistaan peräkkäisissä numeroissa.

Artikkelin voi kirjoittaa esimerkiksi TeXillä, LaTeXilla tai Wordilla. Artikkelista on hyvä lähettää toimitukseen sekä lähdetiedosto että pdf-muodossa oleva tiedosto. LaTeXilla kirjoittava voi käyttää alla olevia tiedostoja:

Huomioi myös tekijänoikeudet.

Sivun alkuun Etusivulle