Matematiikkalehti Solmun etusivu

Kurssi: Opas matematiikan alkuopetukseen Varga-menetelmällä (kolmas luokka)

Márta Oravecs ja Ágnes Kivovics


Kurssimuistiinpanojen kirjoittajat: Paula Ojala (luku 1), Marita Takatalo (luku 2), Sari Kokkonen (luku 3), Pirjo Tikkanen (luku 4), Kaija Wennström (luku 5), Anna-Maija Risku (luvut 6 ja 8) ja Anna-Mari Kyyrä (luku 7).


  1. Kertausjakso
  2. Laskutoimitusten kertaaminen ja tutustuminen lukualueeseen 0-1000
  3. Laskutoimitukset lukualueella 0-1000
  4. Geometria
  5. Sanalliset tehtävät


Matematiikkalehti Solmu
1.10.2003