Matematiikkalehti Solmun etusivu

Artikkelit on julkaistu sarjassa Óvodai nevelés vuonna 1991.

Matemaattinen kasvatus

Aloitamme artikkelisarjan tarkoituksenamme auttaa matemaattista kasvatusta. Kerromme leikeistä ja toimintatavoista, jotka voidaan sitoa matemaattisen toimintaan, mutta niitä voidaan käyttää enemmänkin kuin viikoittaisen puolituntisen verran riippuen lasten kiinnostuksesta ja tarpeesta.

Jotta vinkkiemme käyttäminen olisi helpompaa, etenemme suurinpiirtein julkaistun suunnitelman mukaan, mutta emme erota jyrkästi temaattisesti yhteenkuuluvia, toinen toiseensa liittyviä toimintamuotoja. Joukossa voi siis olla sellaisia leikkejä, joita kannattaa ottaa esille, leikkiä ja kehitellä myöhemmin (tai myös myöhemmin).

Jotkut artikkelisarjaan kerätyistä peleistä ja leikeistä on - luonnollisesti - tuttuja. Ne ovat kuitenkin kasvatusjatkumon niin olennaisia osia, että pidämme tärkeänä osoittaa niiden paikat työssämme.

Nyt julkaistavan aineiston on moneenkin kertaa, useassa eri muodossa kokeillut zuglólainen matematiikan luova työyhteisö. Yhteisön jäsenet laajensivat, värittivät ja rikastuttivat perusideoita työllään ja lasten reaktioiden havainnoimisella. Kokoelma sisältää tällä tavoin täydennettyjä toimintamuotoja; siksi pidämme työyhteisön kaikkia jäseniä työtovereinamme luomistyössä. Työyhteisön johtaja oli Lill Jánosné ja hänen ensisijainen avustajansa Zsuzsanna Kollár. Muut jäsenet olivat Faragó Ivánné, dr. Keszeli Béláné, Kisvargáné Besze Ilona, Kónya Lajosné, Sztasák Mihályné, Emöke Varga, Zöld Lajosné Tímár Györgyi.

Haluamme auttaa kirjoitetun toteuttamisessa siten, että olemme nauhoittaneet jotkin toimintamuodoista videolle. Niitä on saatavina 14. kaupunginosan Tibegö Utcan päiväkodista sekä 14. kaupunginosan Lengyel Utcan päiväkodista.

Työmme edetessä kaikki lastentarhaopettajat pitivät mielessään seuraavat periaatteet:

 1. Rakkaus lapsia kohtaan on tärkeintä heidän myös kehittymisensä kannalta, mutta tuntematta heitä kunnolla emme pysty suunnittelemaan tietoisesti heidän kehittämistään. Rakkaus on heille yhtä tärkeää kuin hengittäminen biologiselle olemassa ololle - lasten hyvä tunteminen on välttämätöntä oikean "ravinnon" valitsemiseksi.
 2. Matematiikan (tai jonkin muun oppiaineen) opettamisen sijaan tehtävämme on kehittää lasta. Erityyppiset taidot ja toimintamuodot merkitsevät tärkeää välinettä jo pelkästään kasvatus- ja kehittämistyölle.
 3. Matemaattisia (ja muita) taitoja on lähestyttävä luonnollisessa ympäristössä. Lapsia kiinnostaa todellisuus, heitä ei kiinnosta niinkään se, mihin tieteenalaan heitä kiinnostava, mietityttävä asia kuuluu.
 4. Matemaattisten taitojen perusta on kokemukselliset tosiasiat, ajattelutoiminnan perusta puolestaan on ulkoinen (liikkuva, manuaalinen) toiminta. Selittämistä tuskin tarvitaan, mieluummin kaivataan hyviä tilanteita, kysymyksiä ja ongelmia.
 5. Meidän täytyy osata matematiikkaa hyvin, lapsella on aikaa oppia.
 6. Meidän täytyy kuunnella lasta tarkkaavaisesti, yrittää ymmärtää hänen ajatustaan silloinkin, kun hän ei ilmaise itseään selkeästi! Meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä hän tekee ja mitä näyttää. Meidän pitää olla lapsen tovereita leikeissä, keskustelussa ja oppimisessa.
 7. Jos lapsi ei tiedä, mitä hän haluaisi sanoa tai tehdä, se ei haittaa. Meidän tulee auttaa häntä vaikeuksien yli. Jos emme osaa, voimme siirtää ko. toiminnan seuraavaan päivään.
 8. Ei ole olemassa puutetta välineistä. Mitä tahansa esine voi ottaa välineen roolin!
 9. Lapsen erehtyminen on suuri lahja: ymmärrämme usein tästä, mikä ei ole kohdallaan hänen päässään. Myöskään omissa virheissämme ei ole hävettävää: meidän mallimme virheen myöntämisen ja korjaamisen suhteen helpottaa lasta oman epäonnistumisensa kestämisessä.

Artikkelit

 1. C. Neményi Eszter ja Lill Jánosné: Aistimista kehittävät leikit (julkaistu sarjassa Óvodai nevelés 1991/3)
 2. C. Neményi Eszter ja Lill Jánosné: Lajittelu (julkaistu sarjassa Óvodai nevelés 1991/4)
 3. C. Neményi Eszter ja Lill Jánosné: Määrien vertailu (julkaistu sarjassa Óvodai nevelés 1991/5)


Solmun etusivu
21.7.2001