Mitä hyötyä matematiikasta?

Tavallinen käsitys on, ettei esimerkiksi biotieteissä ja ympäristötieteissä tarvita matematiikkaa. Näiden alojen tutkimus perustuu kuitenkin kokeelliseen toimintaan ja siitä saatavan aineiston tulkintaan. Ohessa asian selvittämiseksi eri alojen edustajien kertomuksia matematiikan tarpeellisuudesta heille.

[koriste, matemaattisia kaavoja]
koonnut Marjatta Näätänen
Solmu 2/1996-1997
Viimeksi muutettu: 11. toukokuuta 1997 klo 13:37:33