Matematiikkalehti Solmun etusivu

Yliopistojen tuotanto yskii

Teollisuusneuvos Jorma Terentjeff Oulusta kirjoittaa Kalevassa 11.4.05 ylipitkistä opiskeluajoista yliopistoissa ja korkeakouluissa ja toteaa kirjoituksen lopussa:

"Ehkä vakavimmaksi ongelmaksi on kuitenkin osoittautunut matemaattisten aineiden osaamisen riittämättömyys. Monen opintonsa aloittavan matematiikan ja fysiikan taidot ovat niin heikkoja, että aineopinnotkin jäävät kesken. Yliopistoissa on jouduttu turvautumaan peruskoulun tavoin tukiopetukseen. Jo on aikoihin eletty! Kiinnostus matemaattisiin aineisiin peruskouluissa ja lukioissa on hiipunut jo pidemmän aikaa. Ongelma on tiedossa, mutta siihen ei ole löytynyt parannuskeinoja. Vuosittaiset sisäänotot hakijamääriin nähden vaikuttavat myös liian suurilta. Viime vuonna teknilliseen tiedekuntaan pääsi 65 prosenttia pyrkineistä. Jos hakijoista yli puolet tulee valituiksi, voidaan väittää pääsykokeilla vain karsittavan pois huonoiten soveltuva aines. Pienempien sisäänottomäärien aikana suuresta hakijämäärästä valittiin prhaat, alle puolet hakijoista. Yliopiston oman tutkimuksen mukaan alimmilla pistemäärillä sisään päässeiden opiskelijoiden valmistumisen todennäköisys on hyvin pieni, jopa olematon. Pitäisikö aloitusaikkojen määrää alentaa? Olemmeko saavuttaneet jo kasvun rajat?

On käsittämätöntä yhteiskunnan resurssien ja rahan tuhlausta, jos vain runsas puolet tekniikan opiskelijoista valmistuu ensimmäisen kymmenen vuoden aikana ja merkittävä osa ei valmistu koskaan. Ongelman ydin ei vaikuta kuitenkaan olevan yliopistoissa annettavan opetuksen tasossa, onneksi. Ne kykenevät edelleen tuottamaan huippuosaajia, mutta ei kansantalouden vaatimassa kasvavassa tahdissa. On mahdotonta nostaa tuotannon volyymiä, jos raaka-aineen laatu huononee. Mutta miten saamme nuoret kiinnostumaan entistä enemmän matemaattisista aineista? Miten saisimme lisää lahjakkaita nuoria ohjautumaan teknisille aloille? Suurten ikäluokkien jättämä aukko näyttää vaikealta täyttää. Tämä on kansallinen ongelma, johon päättäjien tulisi ripeästi puuttua. Jokaisen kansanedustajan yöpöydälle pitäisi hankkia K. Väisälän matematiikan oppikirja muistuttamaan joka aamu matematiikan opetuksen tärkeydestä yhteiskunnalle."


Solmu © 2005 Matematiikkalehti Solmu
12.5.2005 ISSN 1458-8048 Tekijänoikeudet