Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Vektorilaskennan WWW-linkkejä

.

Etusivulle


Teoriaa

Vektorilaskennan teoriaa

Sivut ovat tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" - kurssille. Näiltä sivuilta löytyy vektorilaskentaan liittyvää materiaalia. Materiaali sisältää määritelmiä ja esimerkkejä, joita on havainnollistettu kuvien avulla. Lukujen lopussa on myös muutamia tehtäviä, joihin ei ole ratkaisuja. Kurssin koko materiaali on linkitetty, joten sivustolla navigointi on helppoa.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Sivun alkuun


Vektorilaskennan verkkokursseja

Vektorit - Internetix

Materiaali sisältää lukion pitkän matematiikan 5. pakollisen kurssin asiasisällöt, jotka on esitetty esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia sekä kaksi harjoituskoetta, joihin annetaan vastaukset. Verkkokurssin teoriaosana käytetään Simo K. Kivelän tekemää lukiotason matematiikan tietosanakirjaa: M niinkuin matematiikka (iso-M).
URL: http://www.internetix.fi/

Pitkän matematiikan "trigonometria ja vektorit" -kurssi - Etälukio

Sivuilta löytyy Opetushallituksen etälukion pitkän matematiikan 5. kurssin WWW-materiaali. Materiaali pitää sisällään trigonometriaan ja vektorilaskentaan liittyviä tehtäviä ja tehtävien ratkaisuja.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Sivun alkuun


Tehtävät ja ohjelmat

Iso-M tehtäväkokoelman vektorilaskennan osuus

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivulle on koottu 6 vihjeistettyä vektoreihin liittyvää tehtävää. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Vektorilaskennan tehtäviä insinöörikoulutukseen

Kari Lehtonen Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta on tehnyt teoriapainoitteisessa insinöörikoulutuksessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja vektorilaskuja. Tehtävät ovat kaikki suomeksi ja osa niistä soveltuu hyvin käytettäväksi lukiossa. Tehtäviin ei anneta valmiita malliratkaisuja.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Vektorilaskennan Java-sovelma

Sivulla on interaktiivinen sovelma, jonka avulla havainnollistetaan vektoreita ja vektoreiden yhteenlaskua, vähennyslaskua ja vektoreiden skalaarilla kertomista. Sovelman on tehnyt Vladimir Sorokin Kentuckyn yliopiston fysiikan ja astronomian laitoksen sivuille.
URL: http://www.pa.uky.edu/~phy211/index.html

Vektoreiden harjoittelua java-sovelmilla

Sivulla on 29 java-sovelmaa eri vektorilaskennan aihealueista. Aiheina ovat mm. vektoreilla suoritettavat peruslaskutoimitukset, yksikkövektori ja Eulerin suora. Sivua ylläpitää IES (international education software). Sivut ovat pääasiassa japanilaiset mutta java-sovelmat ovat myös englanninkielellä.
URL: http://www.ies.co.jp/math/indexeng.html

AS/A2 Interaktiivista Matematiikkaa - MathsNet

MathsNetin AS/A2 "kurssi" sisältää valtavan määrän interaktiivista matematiikkaa. Aihealueena on mm. vektorilaskentaa. Materiaali sisältää yhteensä kuusi P-kurssia. Käsiteltävästä aiheesta on esitetty käsitteiden määritelmät ja laskusäännöt todistuksineen. Mukana on paljon tehtäviä ja eri geometrisilla ohjelmilla tehtyjä sovelmia. Mukana on myös koekysymyksiä ja tehtäviä, joiden ratkaisut saa näkyviin askel askeleelta. Jokaisen jakson lopussa on myös interaktiivinen testi tai testejä. Sopii erittäin hyvin myös itsenäiseen opiskeluun.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html


Sivun alkuun Takaisin etusivulle