Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen WWW-linkkejä

.

Etusivulle


Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen historiaa

Todennäköisyyslaskenta - ajanvietteestä tiedettä

Matti Lehtinen on kirjoittanut matematiikkalehti Solmun sivuille hyvin laajan suomenkielisen matematiikan historiaa käsittelevän dokumentin. Siinä käsitellään matematiikan historiaa muinaiskulttuureista nykypäivään. Todennäköisyyslaskennan historiaa löytyy viittauksia dokumentin muistakin osioista.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen symbolien historia

Sivuille on koottu lista todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen symboleista. Sivuilla kerrotaan kuka käytti mitäkin symbolia ensimmäisenä, missä päin maailmaa ja missä yhteydessä symboli otettiin käyttöön. Sivuja ylläpitää floridalaisen Gulfin lukion matematiikan opettaja Jeff Miller. Hänen kotisivuiltaan löytyy myös matematiikan terminologian historiaa.
URL: http://members.aol.com/jeff560/classes.html

Sivun alkuun


Artikkelit

Todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen liittyviä artikkeleita

Sivustolla on laaja kokoelma artikkeleita ja kirjoituksia jaoteltuna todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen eri aiheiden perusteella. Materiaali on englanniksi. Mukana myös joitakin sovelmia sekä hakukone. Sivuja ylläpitää Kevin Brown.
URL: http://www.mathpages.com

Kombinatoriikan artikkeleita

Sivustolla on laaja kokoelma artikkeleita, kirjoituksia sekä ongelmia liittyen kombinatoriikkaan. Materiaali on englanniksi. Mukana myös joitakin sovelmia sekä hakukone. Sivuja ylläpitää Kevin Brown.
URL: http://www.mathpages.com

Todennäköisyyslaskennan artikkelien yhteenvetoja

Sivuilla on englanninkielisiä yhteenvetoja todennäköisyyslaskennan artikkeleista. Sieltä on mahdollisuus hakea artikkeleita todennäköisyyslaskennan aiheen mukaan. Lyhennelmistä pääsee itse artikkeliin linkin välityksellä. Jos artikkelia ei ole sähköisessä muodossa, niin yhteenvedosta selviää mistä sen löytää. Sivuja ylläpidetään Washingtonin yliopiston matematiikan laitoksella.
URL: http://www.math.washington.edu/~prob/index.shtml

Kirja todennäköisyyslaskennasta

Charles M. Grinstead Swartmoren yliopistosta ja J. Laurie Snell Dartmouthin yliopistosta ovat tehneet 520 sivuisen kirjan todennäköisyyslaskentaan. Tämä latautuu hitaasti ja on saatavilla verkossa pdf-muodossa. Kirjan tiedot menevät yli lukion tason, mutta kirjasta saattaa olla hyötyä opettajille.
URL: http://www.dartmouth.edu/

Sivun alkuun


Teoriaa

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen teoriaa - MathWorld

Sivuilla on erittäin laaja aakkosjärjestyksessä oleva luettelo todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen aihealueista. Aihealueiden alta löytyy siihen liittyvien todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen käsitteiden teoria. Osaksi teoriaa on esitetty erilaisten ongelmien ratkaisun kautta. Osa materiaalista menee selvästi yli lukiotason. Sivuja ylläpitää Wolfram Research, Inc.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Sivun alkuun


Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen verkkokursseja

Lukion lyhyen matematiikan kurssi 1: tilastot ja todennäköisyys

ManSoft tietotekniikka Oy on opetushallituksen etälukiohankkeen rahoittamana tehnyt lukion lyhyen matematiikan ensimmäisen pakollisen kurssin materiaalin sivuilleen. Materiaali sisältää ensimmäisessä kurssissa opetettavat asiat. Aihe aloitetaan käsittelemällä ongelma, johon annetaan myös ratkaisu ja sen jälkeen ongelmaan liittyvä teoria. Materiaalissa on paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin annetaan myös valmiit malliratkaisut. Tehtävien lisäksi sivuilla on kokeita. Mukana on myös interaktiivista materiaalia.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/index.html

Lyhyen matematiikan tilastot ja todennäköisyys kurssi - Internetix

Internetixin materiaali sisältää lukion lyhyen matematiikkaan "tilastot ja todennäköisyyslaskentaa" -kurssin. Materiaali perustuu Simo K. Kivelän "M niinkuin matematiikka" -teokseen. Materiaali sisältää kurssiin liittyvän teorian, jota on havainnollistettu ongelmien ja esimerkkien muodossa. Materiaalissa on jonkin verran harjoituksia, joihin annetaan valmiit vastaukset. Materiaali on suomenkielistä ja se on linkitetty yhteen, joten sitä on helppo käyttää.
URL: http://www.internetix.fi/

Tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa - Internetix

Internetixin materiaali sisältää lukion pitkän matematiikkaan "tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskenta" -kurssin. Materiaali sisältää kurssiin liittyvän teorian, jota on havainnollistettu ongelmien ja esimerkkien muodossa. Materiaalissa on jonkin verran harjoituksia ja kaksi testiä, joihin annetaan vastaukset. Materiaali on suomenkielistä yhteenlinkitetty, joten sitä on helppo käyttää.
URL: http://www.internetix.fi/

Pitkän matematiikan 9. kurssi - Etälukio

Sivuilta löytyy Opetushallituksen etälukiohankkeen pitkän matematiikan todennäköisyyslaskennan kurssiin liittyvää materiaalia. Materiaalissa esitetään todennäköisyyslaskennan teoriaa ja laskusääntöjä. Sivustolla on lisäksi tehtäviä ja niiden ratkaisuja. Loppuun on suunniteltu kaksi mallikoetta, joiden tehtäviim annetaan täydelliset ratkaisut.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Tilastotieteen johdantokurssi

Sivuilla on Juha Purasen Helsingin yliopistossa tilastotieteen laitoksella pitämän tilastotieteen johdantokurssin kurssisivut. Sivuilta löytyy kurssin materiaali, harjoitustehtävät, välikokeet, erilaisia tilastotieteen taulukoita ja linkkejä muille tilastotiedettä käsitteleville sivuille. Materiaalia voi käyttää hyvin myös lukion matematiikan opetuksessa.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Todennäköisyyslaskenta - ThinkQuest

ThinkQuest:n todennäköisyyslaskennan kurssin sivusto. Sivuilla on lyhyt klassisen todennäköisyyslaskennan kurssi, joka sisältää klassisen todennäköisyyslaskennan teoriaa 5 jaksoa esimerkkeineen sekä yhden 10 tehtävän jakson tehtäviä. Harjoituksiin annetaan heti vastaus, mikä on itsenäisen harjoittelun kannalta huonoa. Sivuilla on myös todennäköisyyslaskin, jonka avulla voi määrittää kahden tapahtuman todennäköisyyksiä (ja- sekä tai-tapaukset). Peliosuudessa on pokeripeli, joka kertoo eri pokerikäsien todennäköisyyksiä. Peli vaatii rekisteröitymisen.
URL: http://library.thinkquest.org/11506/index.html

Todennäköisyyslaskennan kurssi

Sivuilla oleva materiaali on tarkoitettu opettajille, jotka opettavat "Chance" -kurssia eri puolilla Yhdysvaltoja. Kurssin tarkoituksena on opettaa todennäköisyyslaskentaa mahdollisimman paljon arkielämän yhteydessä. Sivuilla on mm. opettajan opas kurssin opettamiseen. Opas sisältää vastauksia kysymyksiin: miksi todennäköisyyslaskentaa opetetaan ja miten todennäköisyyslaskentaa kannattaa opettaa? Sivuilta löytyy eri yhdysvaltalaisten koulujen todennäköisyyslaskennan kursseja. Näistä voi ottaa joitakin vinkkejä omaa kurssia varten. Materiaali on joiltakin osin hyvinkin vaikeaa. Sivuja ylläpitää oma Chance-ryhmä, johon kuuluu eri yliopistojen henkilökuntaa.
URL: http://www.dartmouth.edu/~chance/

Todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä - DAU

George Masonin tekemä lukion todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen interaktiivinen kurssi. Materiaali sisältää mm. todennäköisyyslaskennan perusteet, satunnaismuuttujat, jakaumat, regression, liukuvan keskiarvon, eksponentiaalisen tasoituksen ja kasautumisen. Etusivulla on hyvät ohjeet siitä, miten kurssilla "liikutaan". Jokaisesta aiheesta on esitetty määritelmät ja laskusäännöt, joiden jälkeen on esimerkkejä ja tehtäviä näiden harjoitteluun. Tehtäviin annetaan myös oikeat vastaukset sekä palaute, jonka avulla voi seurata omaa oppimistaan. Kurssin sivuilta löytyy myös interaktiivisia välikokeita sekä loppukoe
URL: http://cne.gmu.edu/modules/dau/

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen virtuaalilaboratorio

Sivuilla on Alabaman yliopiston ylläpitämä todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen virtuaalilaboratorio. Sivut tarjoavat verkkopohjaisen opiskeluympäristön. Materiaali sisältää teoriaa, tehtäviä sekä Java-sovelmia, joiden avulla teoriaa ja esimerkkejä havainnollistetaan. Sivut on tarkoitettu sekä opettajille että opiskelijoille.
URL: http://www.math.uah.edu/stat/

Sivun alkuun


Tehtävät

Iso-M tehtäväkokoelman todennäköisyyslaskennan osuus

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivuille on koottu 7 vihjeistettyä todennäköisyyslaskennan tehtävää. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Iso-M tehtäväkokoelman tilastotieteen osuus

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivuille on koottu 5 vihjeistettyä tehtävää liittyen tilasotieteeseen. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Iso-M tehtäväkokoelman kombinatoriikan osuus

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivuille on koottu 15 vihjeistettyä kombinatoriikkaan liittyvää tehtävää. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Todennäköisyyslaskennan tehtäviä insinöörikoulutukseen

Kari Lehtonen Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta on tehnyt teoriapainoitteisessa insinöörikoulutuksessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja todennäköisyyslaskennan ongelmia. Tehtävät ovat suomenkielisiä ja osa niistä soveltuu käytettäväksi lukiossa. Tehtäviin ei anneta valmiita malliratkaisuja.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Tilastomatematiikka ja todennäköisyyslaskenta

Sivuilla on 21 todennäköisyyslaskennan tehtävää, jotka on alun perin tarkoitettu Helsingin teknillisen oppilaitoksen käytännönpainotteisen insinöörikoulutuksen matematiikan jatkokurssille. Tehtävät sopivat hyvin lukion kursseille. Tehtäviin ei anneta valmiita ratkaisuja.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/Matematiikka/mttk25.htm

Todennäköisyyksiin liittyviä tehtäviä - Juha Puranen

Juha Puranen on koonnut sivuilleen muutamia todennäköisyyslaskentaan liittyviä tehtäviä. Tehtävät ovat kaikki suomeksi. Sivun alussa on kerrottu mitä tehtävien avulla on tarkoitus opettaa. Tehtäviin liittyy aina kuva tai pieni animaatio. Ohjelma kertoo myös oliko vastaus oikein. Sivulla on myös muutama simulointi.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Interaktiivisia matematiikan tehtäviä - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolny on koonnut sivuilleen yhteensä 295 interaktiivista matematiikan tehtävää. Tehtävissä on 31 todennäköisyyslaskentaan ja kombinatoriikkaan sopivaa tehtävää.
URL: http://www.cut-the-knot.com/front.shtml

Interaktiivisia todennäköisyyslaskennan tehtäviä - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolnyn sivuilta löytyy yhteensä 21 todennäköisyyslaskennan ongelmaa. Noin puolessa tehtävistä on käytetty ratkaisun apuna Java sovelmia. Loput tehtävät sopivat tavallisiksi harjoitustehtäviksi. Tehtäviin on olemassa ratkaisut ja jokaisen ratkaisun yhteydessä kerrataan siihen liittyvä todennäköisyyslaskennan teoria.
URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml

Todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä - StudyWorks! Online

Sivuilla on neljä todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen liittyvää harjoitustehtävää, joihin annetaan myös perusteelliset ratkaisut. Sivuilla on mm. syntymäpäivä ongelma: Mikä on todennäköisyys, että sinun kanssa samassa ryhmässä on ihminen, jolla on täsmälleen sama syntymäpäivä kuin sinulla?
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Sivun alkuun


Ohjelmat

Interaktiivisia sovelmia

Sivuston todennäköisyyslaskennan ja tilastojen analysoinnin kohta sisältää viisi Java-sovelmaa, mm. histogrammin muodostamisen. Syötät ohjelmaan lukuja, joista ohjelma muodostaa histogrammin ja laskee keskiarvon, mediaanin sekä hajonnan. Sovelmissa on mukana myös niiden käyttöohjeet sekä rinnastus NCTM:n (National council of teachers of mathematics) opetussuunnitelmiin. Sivuja ylläpitää National Library of Virtual Manipulatives for Interactive Mathematics.
URL: http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html

Havainnollistavaa todennäköisyyslaskentaa

Sivuilla on lista erilaisista ohjelmistoista, joita voi kaikkia käyttää suoraan selaimella. Näiden avulla voidaan havainnollistaa todennäköisyyslaskentaa. Sivulla on jokaisen java-sovelman kohdalla pieni johdanto siitä, mitä ohjelma pitää sisällään. Sivut ovat Dartmouthin yliopiston ylläpitämät.
URL: http://www.dartmouth.edu/

AS/A2 Interaktiivista Matematiikkaa - MathsNet

"AS/A2" -kurssi sisältää valtavan määrän interaktiivista matematiikkaa. Kolmessa S-kurssissa käsitellään todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä. Jokaisesta aiheesta on esitetty käsitteiden määritelmät ja laskusäännöt. Mukana on paljon tehtäviä ja eri geometrisilla ohjelmilla tehtyjä sovelmia. Mukana on myös koekysymyksiä ja tehtäviä, joihin annetaan ratkaisut vaiheittain. Jokaisen jakson lopussa on myös interaktiivinen testi tai testejä. Sivut sopivat erittäin hyvin myös itsenäiseen opiskeluun.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Sivun alkuun


Pelit

Todennäköisyyspokeri

Sivuilla on pokeripeli, jossa ilmoitetaan todennäköisyysksiä eri voitoille. Pelaaja saa alussa 200 $ leikkirahaa, jota sitten käytetään pelaamiseen. Aluksi valitaan pelipanos 1-100 $. Pelissä valitset kortit pöydälle jaetuista viidestä kortista samaan tapaan kuin oikeassakin pokerissa. Jaon jälkeen ohjelma kertoo voititko jotain ja mikä oli kyseisen käden todennäköisyys 52 kortin pakasta. Pelaaminen vaatii rekisteröitymisen.
URL: http://library.thinkquest.org/11506/index.html


Sivun alkuun Takaisin etusivulle