Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Ohjelmat

Etusivulle


Matematiikkaa havainnollistavia sovelmia

Matemaattisia java-sovelmia - Ylöjärven lukio

Ylöjärven lukion oppilaat ovat tehneet 25 java-sovelmaa erilaisista matematiikan aiheista, lähinnä geometriasta (mm. kolmion keskijanoista ja keskinormaaleista sekä ympyrän- ja suoran yhtälöistä). Ohjeita sovelmien käyttöön on niukasti, mutta rohkeasti kokeilemalla pääsee jyvälle. Sovelmat ovat suomenkielisiä.
URL: http://www.ylojarvi.fi/lukio/

Tavalliset differentiaaliyhtälöt

DiffEqWeb on Simo Kivelän DiffEqLab -ohjelman pohjalta tehty kahden ohjelman paketti(DEW1 ja DEWn), joka havainnollistaa tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisuja. Paketti toimii WWW-selainympäristössä. Ohjelmat ovat java-sovelmia, joten ne toimivat uudemmissa selaimissa. Paketin ohjelmien käyttöohjeet ovat suomenkieliset.
URL: http://matta.hut.fi/matta/materiaalit.shtml

Havainnollista matematiikkaa interaktiivisesti - MathsNet

Mathsnetin sivuilla on paljon interaktiivisia havainnollistuksia matematiikan eri aloille. Tämän sivuston avulla oppii myös hieman heikompi opiskelija matematiikkaa, kun asiat tarjotaan aivoille palapelien, interaktiivisten konstruktioiden ja animaatioiden avulla. Sivuilla on paljon geometriaan ja funktioiden kuvaajiin liittyviä havainnollistuksia.
URL: http://www.mathsnet.net

Havainnollistavaa todennäköisyyslaskentaa

Sivuilla on lista erilaisista ohjelmistoista, joita voi kaikkia käyttää suoraan selaimella. Näiden avulla voidaan havainnollistaa todennäköisyyslaskentaa. Sivulla on jokaisen java-sovelman kohdalla pieni johdanto siitä, mitä ohjelma pitää sisällään. Sivut ovat Dartmouthin yliopiston ylläpitämät.
URL: http://www.dartmouth.edu/

Pythagoraan lause

Englanninkielinen interaktiivinen multimediaohjelma Pythagoraan lauseen todistuksesta. Multimediaseikkailussa on neljä eri vaihetta joiden avulla Pythagoraan lauseen todistus esitetään. Mukana on multimedia ohjelmien tapaan myös ääntä. Sivuja ylläpitää MathSoft Engineering & Education, Inc.
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Matematiikan tutkimusta

Sivuilla on erilaisia matematiikan löytöretkiä eri matematiikan alueille. Kaikissa esityksissä on mukana multimediaa, jonka avulla jotakin matematiikan käsitettä havainnollistetaan. Havainnollistettavina käsitteinä mm. symmetria ja oudot numerot. Sivuja ylläpitää MathSoft Engineering & Education, Inc.
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Geometrian interaktiivista opiskelua

Timo Ehmken Joensuun yliopistossa pitämän seminaarin materiaalia, jossa tarkastellaan interaktiivisesti muunnettavia www-sivuille sijoitettavia geometrisia havainnollistuksia. Sivuilla on mm. paraabeli-sovelma, jonka parametreja käyttäjä voi muuttaa. Näin havainnollistetaan, miten parametrien muuttaminen vaikuttaa paraabelin kuvaajan muotoon. Jotkin asiat ovat tasoltaan liian vaikeita lukioon. Sivusto on tekijän kansalaisuudesta huolimatta englanninkielinen.
URL: http://www.joensuu.fi/mathematics/DidMat/

Interaktiivinen kokoelma geometriaa - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolnyn tekemillä englanninkielisillä sivuilla on erittäin paljon interaktiivista materiaalia geometrian opiskeluun. Sivustolta löytyy yhteensä 174 eri geometrian aiheen tai käsitteen havainnollinen esitys. Suurimmassa osassa esityksiä on apuna käytetty java-sovelmia. Aiheet on järjestetty pääsivulle aakkosjärjestykseen.
URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml

Interaktiivinen kokoelma aritmetiikkaa ja algebraa - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolnyn tekemillä englanninkielisillä sivuilla on erittäin paljon interaktiivista materiaalia aritmetiikan ja algebran opiskeluun. Sivuilla on yhteensä 153 aritmetiikkaan ja algebraan liittyvää havainnollista esitystä. Monissa esityksissä on käytetty apuna java-sovelmia. Aiheet on järjestetty pääsivulle aakkosjärjestykseen.
URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml

3. asteen polynomifunktio

Sivulla olevan sovelman avulla pääsee tutkimaan kolmannen asteen polynomifunktion kuvaajaa. Käyttäjä voi vaihtaa polynomifunktion parametrien arvoja ja havaitsee miten parametrien arvot vaikuttavat kuvaajan muotoon. Sivulta löytyy myös muutamia kysymyksiä, joihin voi etsiä vastausta käyttämällä sovelmaa. Englanninkielisillä sivuilla on ohjeet sovelman käyttöön.
URL: http://thorin.adnc.com/~topquark/math/poly3nt.html

Vektorilaskennan java-sovelma

Sivulla on interaktiivinen sovelma, jonka avulla havainnollistetaan vektoreita ja vektoreiden yhteenlaskua, vähennyslaskua ja vektoreiden skalaarilla kertomista. Sovelman on tehnyt Vladimir Sorokin Kentuckyn yliopiston fysiikan ja astronomian laitoksen sivuille.
URL: http://www.pa.uky.edu/~phy211/index.html

Kolmioammunta

Ohjelma antaa näytölle erään kolmion. Hiirellä voi harjoitella keskijanojen, keskinormaalien, korkeusjanojen tai kulmanpuolittajien leikkauspisteen löytämistä. Ohjelma näyttää "laukauksen" jälkeen leikkauspisteen oikean paikan, kertoo leikkauspisteeseen ja kuvioon liittyvien suorien, pisteiden ja kulmien nimet. Ohjelma kertoo myös kuinka monta millimetriä "laukaus" meni oikeasta paikasta ohi ja antaa osumalle arvosanan. Ohjelman avulla oppii hauskalla tavalla kolmion kummalliset pisteet.
URL: http://wims.unice.fr/

Funktioiden kuvaajat

WIMS:n sivuilta löytyy ohjelma, jossa on tehtävänä löytää annetun kuvaajan funktio. Kuvaaja on piirretty koordinaatistoon ja ohjelman käyttäjä päättelee kuvaajan avulla, minkä funktion kuvaaja on kyseessä. Käytettävissä on kymmenen yritystä, joten pikku hiljaa voi tarkentaa omaa vastaustaan. Kirjoitettu funktio piirtyy koordinaatistoon eri värillä kuin ohjelman kysytty funktio, joten koko ajan näkee miten parametrien muutokset vaikuttavat kuvaajaan. Lopulta käyttäjän kirjoittaman funktion kuvaajan ja kysytyn funktion kuvaajien tulisi yhtyä. Ohjelma kertoo kuinka lähelle oikeaa päästiin. Käyttökelpoinen ohjelma opeteltaessa tunnistamaan funktioiden kuvaajia ja funktioiden parametrien arvojen merkitystä kuvaajan muotoon.
URL: http://wims.unice.fr/

Harppi-viivain konstruktioita

WIMS:n tekemä Harppi-viivain konstruktioita harjaannuttava ohjelma. Ohjelmassa voi valita eri tasoisia harjoituksia kuudelta tasolta. 0-tason konstruktioissa ei ole varsinaista päämäärää, vaan niillä harjoitellaan harpin ja viivaimen käyttöä. 5-tasolta löytyvät kaikkein vaikeimmat tehtävät. Jokaisella tasolla voi valita useita eri konstruktioita. Apupisteet, -viivat ja -ympyrät täytyy poistaa ennenkuin ohjelma ilmoittaa konstruktion olevan oikein.
URL: http://wims.unice.fr/

Suoran kuvaus

Suoran voi karteesisessa tasossa kuvata kolmella tavalla: yhtälöllä, jossa y on esitetty x:n funktiona; yhtälöllä, jossa x on esitetty y:n funktiona tai ratkaisemattomana yhtälönä." Line Choice" on WIMS:n sivuilla oleva ohjelma, jonka avulla voit harjoitella näiden eri esitysmuotojen hallintaa. Ohjelman avulla voi harjoitella annettujen kuvaajien yhtälöiden määrittämistä tai sitten annettujen yhtälöiden kuvaajien määrittämistä. Ohjelmalla voi myös harjoitella siirtymistä eri esitystapojen välillä.
URL: http://wims.unice.fr/

Polynomit ja niiden kuvaajat

WIMS:n sivuilla olevalla ohjelmalla harjoitellaan polynomifunktioiden kuvaajien ymmärtämistä. Näytölle ilmestyy kahden polynomifunktion kuvaajat. Toinen on ohjelman antama ja toinen on käyttäjän konstruoima. Tarkoitus on polynomin kertoimia muuttamalla modifioida oma kuvaaja vastaamaan ohjelman antamaa kuvaajaa. Ohjelma antaa käyttäjälleen myös vihjeitä oikean ratkaisun löytämiseksi. Vaihtelemalla parametrien arvoja huomaa miten niiden arvo vaikuttaa kuvaajan muotoon, joten tämän ohjelman avulla voi harjoitella polynomien kertoimien vaikutusta sen kuvaajaan.
URL: http://wims.unice.fr/

Interaktiivista matematiikan harjoittelua - ExploreMath.com

Sivuilla on interaktiivisia multimedia sovelluksia, joiden avulla voi oppia havainnollisesti analyyttistä geometriaa. Sivuilla on sovelluksia, joiden avulla opetellaan mm. koordinaatiston käyttöä, suorien yhtälöiden tunnistamista, suorien ja käyrien leikkauspisteitä, polynomiyhtälöitä (jopa 4. asteen), epäyhtälöitä, eksponentti- ja logaritmifunktioita, trigonometriaa (mm. yksikköympyrän käyttö) ja todennäköisyyslaskentaa. Voit muuttaa funktioiden parametrien arvoja ja nähdä miten funktion kuvaaja muuttuu. Sovelluksien käyttöön tarvitaan sivuilta ilmaiseksi ladattavissa oleva Shockwave-plugin. Sivuja ylläpitää ExploreLearning, LLC.
URL: http://www.exploremath.com/index.cfm

Matematiikan harjoittelua javalla

Sivuilla on eri matematiikan aloille 280 java-sovelmaa. Sovelmat on jaoteltu matematiikan aihepiirien mukaan (trigonometria, laskenta, kompleksiluvut ja vektorit). Sivua ylläpitää IES (international education software). Sivut ovat pääasiassa japanilaiset mutta java-sovelmat ovat myös englanninkielellä.
URL: http://www.ies.co.jp/math/indexeng.html

Lyhyt kurssi trigonometriaa

Sivulla on David. E. Joycen Clarken yliopistosta tekemä englanninkielinen trigonometrian kurssi. Asioita on havainnollistettu java-sovelmia apuna käyttäen. Materiaali sisältää myös tehtäviä, joihin annetaan vihjeet sekä malliratkaisut.
URL: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/

Interaktiivista geometriaa - Studyworks! Online

Sivut sisältävät interaktiivisia geometrian havainnollistuksia. Sivustolla on paljon eri geometrian aiheisiin liittyviä java-sovelmia. Sovelmien avulla voi esim. harjoitella todistamaan Pythagoraan lauseen, oppia tunnistamaan yhdenmuotoisia kolmioita tai vaikka oppia jakamaan kolmion kahteen yhtä suureen osaan. Sivuilla oleviin todistuksiin ja tehtäviin on myös ratkaisut. Sivuja ylläpitää MathSoft Engineering & Education, Inc.
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Interaktiivista trigonometriaa - Studyworks! Online

Sivut sisältävät interaktiivista trigonometriaa. Sivuilta löytyy mm. trigonometristen funktioiden "koneet". Koneeseen syötetään kulman suuruus asteina. Tämän jälkeen kone piirtää kulman yksikköympyrään ja ilmoittaa kyseessä olevan trigonometrisen funktion arvon. Sivulla on myös ohjelmat joiden avulla näkee havainnollisesti, miten trigonometristen funktioiden kuvaajat syntyvät. Näiden avulla myös trigonometristen funktioiden jaksollisuus tulee esille havainnollisesti. Samalla kun kulma piirtyy yksikköympyrään, piirtyy trigonometrisen funktion kuvaaja koordinaattiakselille. Ohjelmalla voi tarkastella tietyn suuruisen kulman paikkaa funktion kuvaajassa. Sivusto sopii hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. Sivuja ylläpitää MathSoft Engineering & Education, Inc.
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Interaktiivista differentiaalilaskentaa - StudyWorks! Online

Sivulla on interaktiivisia java-sovelmia, joiden avulla pyritään ymmärtämään esim. funktion ja sen derivaattafunktion kuvaajien välistä yhteyttä. Sivulla olevalla toisella sovelmalla määritetään funktion (sin x)/x raja-arvo kohdassa nolla.
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Symmetria animaatioita

Symmetriaan liittyvä multimedia-animaatio esitys. Animaatioilla esitetään erilaisia symmetrioita. Mukana mm. kirjainten symmetrisyyttä tulkitseva sovelma. Sovelmalle annetaan kirjain ja se ilmoittaa minkä suhteen kyseinen kirjain on symmetrinen. Sivulla on esitetty myös muutamia symmetrisia luonnoksia tai malleja. Sivuja ylläpitää MathSoft Engineering & Education, Inc.
URL: http://www.studyworksonline.com/cda/home/0,,NAV1,00.html

Kolmion matematiikka - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolny on tehnyt sivuilleen hienon, hyvän, selkeän ja käytännöllisen java-sovelman, jonka avulla voi tutustua kolmioon. Sivulla on kerrottu kaikkea kolmioon liittyvää matematiikkaa ja sivun puolivälissä on "pop it up" nappi, jota painamalla pääsee sovelmaan, jonka avulla voi tutkia kaikkea kolmioon liittyvää. Sovelma piirtää kolmion keskijanat, kulmanpuolittajat, Morleyn lauseen pisteet jne. Sopii erittäin hyvin myös itsenäiseen opiskeluun.
URL: http://www.cut-the-knot.org/front.shtml

Interaktiivisia geometrian ohjelmia

Sivuilla on esitelty neljä interaktiivista geometrian ohjelmaa: Cinderella, JavaSketchpad, CabriJava ja C.a.R. Ohjelmien avulla voi havainnollistaa geometrian kappaleita ja käsitteitä. Kaikki ohjelmat ovat vapaasti käytettävissä. Sivulla on myös aluksi selitetty mitä tarkoitetaan interaktiivisella geometrialla. Käyttäjällä on mahdollisuus liikuttaa hiiren avulla näytöllä olevia pisteitä, suoria, ympyröitä, jne. Muuttaa niiden kokoa, kääntää, suurentaa, pienentää, peilata, ym. Sivuja ylläpitää englantilainen MathsNet.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

AS/A2 Interaktiivista Matematiikkaa - MathsNet

Englantilainen "AS/A2" verkkokurssi sisältää valtavan määrän interaktiivista matematiikkaa. Aihealueina on mm. algebra, koordinaatiston geometria, trigonometria, potenssit, logaritmit, lukujonot ja sarjat, differentiaalilaskenta, integraalilaskenta ja vektorit. Jokaisesta aiheesta on kuusi kurssia. Tämän lisäksi sivulla on kolme vaikeampaa kurssia eri matematiikan aihealueista. Jokaisesta aiheesta on esitetty käsitteiden määritelmät ja laskusäännöt. Mukana on paljon tehtäviä ja eri geometrisilla ohjelmilla tehtyjä sovelmia. Sovelmat ovat erittäin hyviä havainnollistamaan esimerkiksi funktioiden kuvaajia. Sovelmissa voi itse vaihtaa kertoimien arvoja, jolloin kuvaaja muuttuu ja nähdään miten mikäkin kerroin vaikuttaa kuvaajaan. Mukana on myös koekysymyksiä ja tehtäviä, joiden ratkaisut saa näkyviin askel askeleelta. Jokaisen jakson lopussa on myös interaktiivinen testi tai testejä. Sopii erittäin hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. Sivuja ylläpitää MathsNet.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Kuvaajakeskus

Sivuilla olevassa "Graph centerissä" on hyviä ohjelmia, joiden avulla voi harjoitella tulkitsemaan eriasteisten yhtälöiden ja funktioiden kuvaajia. Ensimmäisessä ohjelmassa voi valita haluamansa yhtälön. Tämän jälkeen voi vaihtaa yhtälön muuttujien kertoimia, jolloin kuvaaja muuttuu välittömästi. Näin oppii tulkitsemaan erilaisia kuvaajia ja oppii yhtälön muuttujien kertoimien merkityksen. Sivulla on myös kuvaajia, joihin saa näkyviin haluamansa ääriarvopisteet, akseleiden leikkauspisteet, asymptootit tai kohdat, joissa funktio kasvaa, vähenee tai on vakio. Toisessa ohjelmassa tulisi punaisella piirretty kuvaaja saada yhtymään muun värisiin kuvaajiin. Punaisen funktion parametreja saa muuttaa ja yrittää näin sovittaa se yhteen toisten funktioiden kuvaajien kanssa. Tämänkin avulla pyritään opettelemaan funktion parametrien merkitystä sen kuvaajaan. Viimeinen ohjelma esittää animaatioita eriasteisten yhtälöiden kuvaajista, kun termien kerroin vaihtelee. Sivuja ylläpitää MathsNet.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Kolmiulotteista geometriaa

Sivuilla on paljon interaktiivisia webMathematica-sovelluksia. Sovellusten avulla havainnollistetaan erilaisia geometrisia muotoja ja käsitteitä. Jotkin osat materiaalista ylittävät lukiotason. Sivut ovat englanninkieliset ja niitä ylläpitää Berliinin tekninen yliopisto.
URL: http://www-sfb288.math.tu-berlin.de/~kah/

Sivun alkuun


Laskinohjelmat

Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

Jukka Männistön Tampereen yliopistossa tekemä suomenkielinen toisen asteen yhtälön "ratkaisukone". Anna termien kertoimille mitä tahansa arvoja, niin ohjelma ratkaisee juuret. Tämä pitäisi kyllä osata tehdä ilman ohjelmaakin...
URL: http://www.uta.fi/~tnjuma/opiskelu.htm

Algebralaskin

Sivuilta voi ladata itselleen algebran laskinohjelman. Laskimella voi ratkaista moninaisia algebran tehtäviä. Sivuilla on perinpohjaiset englanninkieliset ohjeet laskimen käyttöön. Sivuja ylläpitää Ralph S. Freese ja Emil W. Kiss unkarilaisesta Eötvös-Lorand yliopistosta.
URL: http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/

Integraalilaskin

Sivuilla on laskin, jolla voit määrittää minkä tahansa funktion integraalifunktion. Voit itse syöttää laskimen kenttään haluamasi integraalin ja kone määrittää sen integraalifunktion. Sivuilta löytyy myös ohjeet funktioiden syöttötapaan. Sivuilla on myös lyhyt integraalilaskennan historia. Sivuja ylläpitää Wolfram Researgh, Inc.
URL: http://www.wolfram.com/

Laskimia - Coolmath

Sivuille on koottu muutamia matemaattisia laskimia. Voit mm. laskea ympyrän säteen, piirin tai alan, kun olet antanut ohjelmalle niistä kaksi tuntemaasi arvoa. Sivuilla on alkuluvut etsivä laskin, joka jakaa luvun tekijöihin ja ilmoittaa oliko alkuperäinen luku alkuluku vai ei. Binäärilaskin muuntaa kymmenjärjestelmän luvut binäärijärjestelmän luvuiksi. Laskimet on tarkoitettu melko alkeellisiin matematiikan tehtäviin.
URL: http://www.coolmath.com/home.htm

Tekijöihin jakaja

Tämä WIMS:n sivuilla oleva ohjelmisto jakaa annetun luvun tai polynomin tekijöihin. Ohjelmiston tekijä on Xiao Gang. Laskimen avoimeen kenttään voi syöttää halutun luvun tai polynomin ja ohjelma jakaa sen tekijöihin. Laskinta voi myös pyytää derivoimaan haluttu funktio. Laskin määrittää funktion derivaatan ja jakaa sen vielä tekijöihin, jos mahdollista. Sivuilla on selvät ohjeet, missä muodossa lausekkeet täytyy laskimelle syöttää.
URL: http://wims.unice.fr/

Alkuluvut

Xiao Gang on tehnyt sivuilla olevan alkulukujen laskinohjelman, joka listaa alkuluvut haluamallasi tavalla. Voit valita esim., että haluat nähdä 1:stä alkaen 50 seuraavaa alkulukua. Ohjelma hakee myös satunnaisen alkuluvun. Voit määrittää kuinka monta numeroa siinä saa olla. Esim. etsi alkuluku jossa on 5 numeroa. Sivua on mahdollisuus käyttää englannin lisäksi italiaksi, espanjaksi, ranskaksi ja kiinaksi. Sivuja ylläpitää Nizzan yliopiston alaisuudessa toimiva WIMS (WWW interactive mathematics server).
URL: http://wims.unice.fr/

Funktion piirto-ohjelma

Sivuilla on funktion piirto-ohjelma. Voit syöttää ruutuun minkä tahansa funktion lausekkeen ja ohjelma piirtää sen koordinaatistoon. Voit tarkentaa ja rajata koordinaatistoa haluamallasi tavalla. Samat asiat voi tehdä myös graafisella laskimella, mutta tässä näyttö on paljon parempi. Ohjelma on tehty USA:ssa Hofstran yliopistolla Hempsteadissa.
URL: http://www.hofstra.edu/home/index.html

Algebra laskimia - Algebra.help

Sivuilla on mm. paljon erilaisia laskimia. Yhtälölaskimeen voi kirjoittaa jonkin yhtälön, jonka laskin ratkaisee. On hyvä, että laskin myös kertoo yksityiskohtaisesti askel askeleelta miten yhtälön ratkaisu on tehty. Tällöin oppilas voi myös oppia itse paremmin ratkaisemaan erilaisia yhtälöitä. Sivuilla on myös interaktiivisia työmonisteita, joiden avulla voi testata omia taitojaan. Laskinten sivuilla on esimerkkejä, joiden avulla oppii nopeasti käyttämään ko. laskinta. Esimerkeistä selviää missä muodossa luvut tai kirjaimet täytyy laskimeen syöttää. Sivuja ylläpitää AlgebraHelp.com.
URL: http://www.algebrahelp.com/

Arabialaiset numerot - roomalaiset numerot

Steven Gibbs on tehnyt laskinohjelman, jolla voi muuntaa arabialaiset numerot 1-4999 roomalaisiksi numeroiksi tai toisin päin. Sivulla on myös roomalaisten numeroiden laskin.
URL: http://www.guernsey.net/~sgibbs/

Kiinalaiset numerot

Sivut kertovat kiinalaisista numeroista. Sivuilla on mahdollisuus muuntaa numerot ykkösestä yhteen miljardiin kiinalaisiksi merkeiksi. Sivuilta on mahdollisuus ladata näytönsäästäjä jonka avulla pystyy opettelemaan kiinalaisia lukuja 1-10. Englanninkieliset sivut ovat Erik E. Petersonin ylläpitämät.
URL: http://www.mandarintools.com/numbers.html

Logiikan totuusarvotaulut

Sivuilla on englanninkielinen ohjelma, jonka avulla saa ratkottua 2-arvoisen logiikan propositioiden eli lauseiden totuusarvoja. Sivuilla olevaan tyhjään kenttään voi syöttää minkä tahansa loogisen lauseen ja ohjelma tulostaa sinulle haluamasi totuusarvotaulukon. Sivuilta löytyy ohjeet loogisten lauseiden kirjoittamiseen. Ohjelma näyttää myös tautologiat ja paljon paljon muuta. Ohjelman on tehnyt Christian Gottschall Wienin yliopistosta. Pääsivulta löytyy myös muita logiikkaan liittyviä ohjelmia.
URL: http://logik.phl.univie.ac.at/e/

Sivun alkuun


Muita matemaattisia ohjelmistoja

Ohjelmistojen hakupalvelu

Sivusto sisältää hakupalvelun, jonka avulla voi hakea verkosta matematiikan ohjelmistoja eri osaamistasoille. Sivuilta valitaan luokkataso, jolle suunnattuja ohjelmistoja halutaan etsiä. Voit valita tason ala-asteelta lukioon. Toinen valintakriteeri on koneesi käyttöjärjestelmä (mac, windows vai linux). Voit myös valita etsitäänkö hakemistosta julkisia tai kaupallisia ohjelmia. Haku tuottaa listan eri ohjelmistoista, joista on annettu lyhyt kuvaus. Sivuja ylläpitää The Mathematics Archives.
URL: http://archives.math.utk.edu/index.html

Matemaattisia ohjelmistoja

Sivuilla on aakkosjärjestyksessä lista matemaattisista ohjelmistoista. Sivujen julkaisija ja ylläpitäjä on Pen Staten yliopisto.
URL: http://www.emis.de/PSU-mirror/MathLists/Contents.html

Fraktaalit

Sivuilta voi ladata ilmaisen ohjelmiston fraktaalien tuottamiseen sekä DOS että Windows-ympäristöön. Geometrian kurssilla voisi olla tästä iloa. Sivuilta voi ladata fraktaaleja näytönsäästäjiksi. Sivuilla on myös paljon linkkejä muille fraktaaleista kertoville sivuille. Sivut on tehnyt Noel Giffin, joka on ollut tuottamassa sivuja, Vancouverissa sijaitsevan British Columbia yliopiston, TRIUMF-projektissa.
URL: http://spanky.triumf.ca/www/welcome1.html


Sivun alkuun Takaisin etusivulle