Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Laajoja matematiikka sivustoja

Lukion lyhyt matematiikka

ManSoft tietotekniikka Oy on opetushallituksen etälukiohankkeen rahoittamana koonnut lukion lyhyen matematiikan kuuden pakollisen kurssin materiaalin sivuilleen. Jokainen aihe aloitetaan käsittelemällä ongelma, johon annetaan myös ratkaisu ja sen jälkeen ongelmaan liittyvä teoria. Materiaalissa on paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin löytyy myös valmiit malliratkaisut. Tehtävien lisäksi sivuilla on kokeita. Mukana on myös interaktiivista materiaalia, mm. funktion kuvaajan tutkinnassa käyttäjä voi vaihtaa funktion parametrien arvoja ja nähdä miten funktion kuvaaja muuttuu.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/index.html

Lukion pitkä matematiikka

Opetushallituksen etälukiohankkeen pitkän matematiikan pakollisten kurssien verkkomateriaali. Materiaali sisältää lukion pitkässä matematiikassa opetettavan teorian, esimerkkejä ja tehtäviä. Joukossa on myös joitakin sovelmia, joiden avulla opetusta pyritään havainnollistamaan.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Lukion matematiikan kurssit - Internetix

Internetixissä on kaikki lukion lyhyen ja pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Materiaali sisältää lukion matematiikkaan liittyvän teorian, jota on havainnollistettu esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia, joihin annetaan vastaukset. Joidenkin kurssien teoriaosana käytetään Simo K. Kivelän tekemää lukiotason matematiikan tietosanakirjaa: M niinkuin matematiikka (iso-M). Materiaalia voi käyttää hyväkseen opiskelussa, itseopiskelussa, etäopiskelussa, opettamisessa ja tiedonhaussa. Se on kokonaisuudessaan suomenkielistä ja erittäin laajasti yhteenlinkitetty, joten sitä on helppo käyttää. Euroopan sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus rahoittavat Internetix-hanketta. Projektia hallinnoi Otavan Opisto.
URL: http://www.internetix.fi/

Matematiikkalehti Solmu

Matematiikkalehti Solmu sisältää erittäin paljon lukioon sopivaa suomenkielistä materiaalia. Lehden sivuilta löytyy mm. artikkeleita, hyvin monen tasoisia tehtäviä, pelejä, keskustelupalsta sekä paljon linkkejä muille matematiikkaa käsitteleville sivuille. Solmun toimistuskuntaan kuuluu yliopistotason matemaatikkoja.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi

MathWorld

Tämä linkki sisältää valtavan määrän materiaalia matematiikan eri aihealueilta. Teoria on jaettu aiheittain (algebra, geometria, jne.). MathWorld on kattava interaktiivinen matematiikan tietopaketti. Sivusto, jolta varmasti löydät etsimäsi, on tarkoitettu opiskelijoille, opettajille ja kaikille matematiikasta kiinnostuneille. Sivuja ylläpitää Wolfram Research, Inc.
URL: http://mathworld.wolfram.com

The Math Forum

Sivujen tavoitteena on tehdä matematiikan opiskelusta mukavaa ja tämän päivän innovaatioita hyödyksi käyttävää. Niillä on valtava määrä materiaalia kaikille luokka-asteille peruskoulun alaluokilta korkeakouluun: teoriaa, tehtäviä, sovelmia, ohjelmia, artikkeleita, kyselypalstoja, viikon/kuukauden tehtäviä, ... Materiaalin voi valita oman ikänsä tai luokka-asteen mukaan. Sivuja ylläpitää Drexelin yliopiston alaisuudessa toimiva The Math Forum.
URL: http://mathforum.org

National Council of Teachers of Mathematics

National Council of Teachers of Mathematics järjestön kotisivut. Sivuilla on mm. linkkejä järjestön eri julkaisuihin ja muuta tietoa järjestön toiminnasta jne. Järjestö toimii Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
URL: http://www.nctm.org

ThinkQuest

ThinkQuest on globaali verkkomateriaali opiskelijoille, opettajille ja vanhemmille. Se tarjoaa opiskelumahdollisuuden verkossa. ThinkQuestissä yli 100 eri kansalaisuuden nuoret opiskelevat yhdessä ja julkaisevat myös omia tuotoksiaan verkossa. Materiaalia löytyy geometriaan, todennäköisyyslaskentaan, algebraan, tilastotieteeseen, aritmetiikkaan, kaaos teoriaan, trigonometriaan, ...
URL: http://www.thinkquest.org/

MathArchives

MathArchives sisältää valtavan määrän materiaalia, jota voi hyödyntää matematiikan opetuksessa. Materiaali on jaettu luokkatasojen ja matematiikan aihepiirien mukaan. Aihepiireittäin jaotellussa listassa löytyy pitkä lista linkkejä kutakin aihetta käsitteleville sivuille. Materiaalia (ohjelmistoja, tehtäviä, teoriaa, ...) on opettajille, opiskelijoille, vanhemmille, tutkijoille ja kaikille matematiikasta kiinnostuneille. Materiaalia voi myös hakea sivulla olevan hakukoneen avulla. Lukioon kohdistetun materiaalin perässä on kirjaintunnus HS (High School). Sivuja ylläpitää Tennesseen yliopisto USA:ssa.
URL: http://archives.math.utk.edu/index.html

Visual Calculus

Tämä sivusto sopii hyvin kaikenlaisten funktioiden sekä differentiaalilaskennan itsenäiseen opiskeluun. Materiaali sisältää paljon tutorointia. Interaktiivisia osiota on lisätty opiskelijoita ajatellen. Sivuilla on hienosti esitettyjä differentiaalilaskennan visualisoituja tehtäviä. Sivuille on lisätty erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla opiskelijat voivat harjaannuttaa taitojaan. Ratkaisut ongelmiin on esitetty vaiheittain. Tehtävien yhteydessä on esitetty myös, miten ne ratkaistaan graafisen laskimen TI-85 avulla. Sivua ylläpitää Tenneseen yliopiston matematiikan laitoksen professori Lawrence S. Husch yhdessä opiskelijoiden kanssa.
URL: http://archives.math.utk.edu/visual.calculus/index.html

Cut-The-Knot

Alexander Bogomolnyn ylläpitämillä sivuilla on todella paljon materiaalia eri luokkatasoille. Suurin osa materiaalista on interaktiivista ja sovelmilla havainnollistettua. Sivuilta löytyy paljon eriasteisia interaktiivisia ongelmatehtäviä ja pelejä. Tämän lisäksi sivuilla on suuri joukko artikkeleita ja matemaattisia todistuksia.
URL: http://www.cut-the-knot.com

WIMS - WWW Interactive Mathematics Server

Nizzan yliopiston alaisuudessa toimiva hanke, jonka sivuja voi käyttää englanniksi, italiaksi, ranskaksi, espanjaksi tai kiinaksi. Sivut ovat pääasiassa Xiao Gangin käsialaa. Sivuilla on todella paljon erilaisia interaktiivisia harjoituksia (190 kpl, joista osa on vain ranskaksi), laskimia (35 kpl) ja pelejä. Sivuilla on myös ohjelma, jonka avulla voi tehdä itse oman interaktiivisen harjoituksen. Interaktiivisia tehtäviä voi valita monista eri aiheista. Osa tehtävistä ja sovelmista on käytettävissä vain ranskaksi.
URL: http://wims.unice.fr

StudyWorks! Online

StudyWorks! Online on MathSoftin tuottama ilmainen online palvelu opettajille, opiskelijoille ja vanhemmille. Materiaalia on tarjolla matematiikkaan sekä muihin luonnontieteisiin luokka-asteille 6-12. Sivuilla on omat sivustot opettajille, vanhemmille ja opiskelijoille. Materiaali sisältää pelejä, harjoituksia, viikon tehtäviä, ongelmia, testejä, artikkeleita, uutisia, keskustelupalstat ym.
URL: http://www.studyworksonline.com/

Math.com - The world of Math online!

Sivusto sisältää paljon käyttökelpoista materiaalia eri matematiikan aihealueille. Materiaalia voi etsiä hakukoneen avulla tai sitten aihepiirien perusteella. Materiaali sisältää kaikki lukion aihepiirit. Sivuilta löytyy apua kotitehtäviin, interaktiivisia harjoituksia, harjoituskokeita, laskimia ja pelejä. Materiaali sopii hyvin itsenäiseen opiskeluun, sillä sivuilta löytyy kaikkiin lukion aihealueisiin kuuluvia interaktiivisia 4 askelmaisia harjoittelupaketteja. 1. askel sisältää aiheen teorian, 2. askel syventää aiheen opiskelua, 3. vaihe sisältää aiheeseen liittyviä esimerkkejä ja viimeinen 4. vaihe on aiheen harjoittelua interaktiivisten harjoitusten avulla.
URL: http://www.math.com

Mathsnet.com

MathsNet.com sisältää paljon interaktiivista materiaalia. Sivuilla on valtava määrä matematiikkaa havainnollistavia ohjelmia, joissa sovelman alla olevassa ruudussa kerrotaan, mitä opiskelijan täytyisi sovelman avulla oppia. Sivuilla on myös päivittäin vaihtuva fakta ja ongelma. Sivuilta löytyy myös paljon interaktiivisia tehtäviä, artikkeleita, pelejä, laskimia, sanastoja jne. Materiaali sopii interaktiivisuutensa vuoksi erittäin hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. Voit tehdä lyhyen katselmuksen sivuston sisältöön valitsemalla etusivulta kohdan: try a short tour. Tällöin näytöllä alkaa pyörimään lyhyt katsaus sivuston sisällöstä. Esitys esittelee kaikki sivulla olevat kokonaisuudet yksi kerrallaan. Sinun tarvitsee vain istua ja katsella ja nauttia.
URL: http://www.mathsnet.net

CIMT - Centre for Innovation in Mathematics Teaching

Exeterin yliopiston alaisuudessa toimivan keskuksen sivuilta löytyy erittäin paljon tehtäviä kaikkiin lukion aihepiireihin. Joidenkin tehtävien ratkaisut saa esille ainoastaan rekisteröitymisen kautta. Sivuilla on myös tietoa meneillään olevista kansainvälisistä matematiikan osaamistutkimuksista (Kassel-projekti). Sivuilla ilmestyy myös sähköisen julkaisun: International Journal for Mathematics Teaching and Learning, artikkeleita. Sivuilla järjestetään matematiikkakilpailua, jonka tehtävät ovat käyttökelpoisia vaikka ei itse kilpailuun voikaan osallistua muut kuin Ison-Britannian kansalaiset (palkintojen lähettämisen vaikeuden vuoksi). Sivut sisältävät myös erittäin laajan yksikköjen sanakirjan.
URL: http://www.ex.ac.uk/cimt/welcome.html

National Library of Virtual Manipulatives for Interactive Mathematics

Koulutason matematiikkaan liittyvää Javan käyttöön pohjautuvaa materiaalia kaikille tasoille. Luokkataso 9-12 on lukioon sopivaa materiaalia. Sivut sisältävät paljon visualisointeja, pelejä yms. Sovelmien käyttöön löytyy myös käyttöohjeet sekä rinnastus opetussuunnitelmiin. Aihealueina ovat luvut ja operaatiot, algebra, geometria, todennäköisyyslaskenta ja tilastot sekä mittaus.
URL: http://matti.usu.edu/nlvm/nav/index.html


Sivun alkuun Takaisin etusivulle