Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Matematiikan verkkokursseja

Lukion lyhyt matematiikka

ManSoft tietotekniikka Oy on opetushallituksen etälukiohankkeen rahoittamana koonnut lukion lyhyen matematiikan kuuden pakollisen kurssin materiaalin sivuilleen. Jokainen aihe aloitetaan käsittelemällä ongelma, johon annetaan myös ratkaisu ja sen jälkeen ongelmaan liittyvä teoria. Materiaalissa on paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin löytyy myös valmiit malliratkaisut. Tehtävien lisäksi sivuilla on kokeita. Mukana on myös interaktiivista materiaalia, mm. funktion kuvaajan tutkinnassa käyttäjä voi vaihtaa funktion parametrien arvoja ja nähdä miten funktion kuvaaja muuttuu.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/index.html

Lukion pitkä matematiikka

Opetushallituksen etälukiohankkeen pitkän matematiikan pakollisten kurssien verkkomateriaali. Materiaali sisältää lukion pitkässä matematiikassa opetettavan teorian, esimerkkejä ja tehtäviä. Joukossa on myös joitakin sovelmia, joiden avulla opetusta pyritään havainnollistamaan.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Lukion matematiikan kurssit - Internetix

Internetixissä on kaikki lukion lyhyen ja pitkän matematiikan pakolliset kurssit. Materiaali sisältää lukion matematiikkaan liittyvän teorian, jota on havainnollistettu esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia, joihin annetaan vastaukset. Joidenkin kurssien teoriaosana käytetään Simo K. Kivelän tekemää lukiotason matematiikan tietosanakirjaa: M niinkuin matematiikka (iso-M). Materiaalia voi käyttää hyväkseen opiskelussa, itseopiskelussa, etäopiskelussa, opettamisessa ja tiedonhaussa. Se on kokonaisuudessaan suomenkielistä ja erittäin laajasti yhteenlinkitetty, joten sitä on helppo käyttää. Euroopan sosiaalirahasto ja Itä-Suomen lääninhallitus rahoittavat Internetix-hanketta. Projektia hallinnoi Otavan Opisto.
URL: http://www.internetix.fi/

Tavalliset differentiaaliyhtälöt

Toukokuusta 1997 alkaen on Solmun verkkosivuilla julkaistu "tavallisten differentiaaliyhtälöiden" -kurssi. Tämä kuului Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen laatimaan matematiikan opettajien täydennyskoulutukseen, jonka rahoitti Opetusminsteriö. Kurssi käsittelee 1. kertaluvun lineaarisia ja separoituvia differentiaaliyhtälöitä sekä vakiokertoimisen 2. kertaluvun lineaarisen yhtälön tapauksen. Myös lineaarista ryhmää ja numeerista ratkaisua käsitellään. Kurssin laajuus on noin kolmasosa yliopiston differentiaaliyhtälöiden cum laude -kurssista. Osaa esimerkeistä voidaan käyttää lukion erikoiskurssilla. Tiedoston interaktiivinen osa sisältää ohjelman, jolla voidaan ratkaista numeerisesti 1. kertaluvun yhtälön alkuarvotehtävä ja piirtää ratkaisukäyrä.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Johdatus korkeakoulumatematiikkaan

Sivut ovat Tampereen teknillisen korkeakoulun toteuttamia. Sivuilla on heidän opiskelijoilleen tarkoitettu "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" -kurssi. Sivuilta löytyy paljon lukioon sopivaa materiaalia, esim. logiikkaa, joukko-oppia, funktioita, trigonometriaa, analyyttistä geometriaa ja differentiaalilaskentaa. Sivuilla on tehtäviä, joiden ratkaisut on esitetty kuva ja ääni -animaatioiden avulla. Animaatiot ovat monen megatavun suuruisia, joten vaatimukset laitteistolle ovat hyvin korkeat. Sivut ovat suomenkieliset.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Tilastotieteen johdantokurssi

Sivuilla on Juha Purasen Helsingin yliopistossa tilastotieteen laitoksella pitämän tilastotieteen johdantokurssin kurssisivut. Sivuilta löytyy kurssin materiaali, harjoitustehtävät, välikokeet, erilaisia tilastotieteen taulukoita ja linkkejä muille tilastotiedettä käsitteleville sivuille. Materiaalia voi käyttää hyvin myös lukion matematiikan opetuksessa.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Geometria - ThinkQuest

Geometrian kurssi yhdysvaltalaisen ThinkQuest palvelun tarjoamana. Täältä löydät lähes kaiken mitä olet koskaan halunnut tietää geometriasta. Sivuilla on kuvien ja esimerkkien avulla pyritty havainnollistamaan määritelmiä ja käsitteitä. Useat geometriset väitteet on myös todistettu.
URL: http://library.thinkquest.org/2647/main.htm

Todennäköisyyslaskenta - ThinkQuest

ThinkQuest:n todennäköisyyslaskennan kurssin sivusto. Sivuilla on lyhyt klassisen todennäköisyyslaskennan kurssi, joka sisältää klassisen todennäköisyyslaskennan teoriaa 5 jaksoa esimerkkeineen sekä yhden 10 tehtävän jakson tehtäviä. Harjoituksiin annetaan heti vastaus, mikä on itsenäisen harjoittelun kannalta huonoa. Sivuilla on myös todennäköisyyslaskin, jonka avulla voi määrittää kahden tapahtuman todennäköisyyksiä (ja- sekä tai-tapaukset). Peliosuudessa on pokeripeli, joka kertoo eri pokerikäsien todennäköisyyksiä. Peli vaatii rekisteröitymisen.
URL: http://library.thinkquest.org/11506/index.html

Connecting Geometry

Connecting Geometry on interaktiivinen geometrian verkkokurssille tarkoitettu materiaali, joka hyödyntää tietotekniikkaa ja verkkoa esittäessään geometrian periaatteet ja käsitteet. Sivuilla on geometrian perusaineksen lisäksi mm. tangrammeja, origameja ja paljon asiaa symmetriasta. Sivuja ylläpitää Cathi Sanders Hawaijilta.
URL: http://www.k12.hi.us/%7Ecsanders/Welcome.html

Lyhyt johdatus kompleksilukuihin

David E. Joycen ylläpitämillä sivuilla on lyhyt kurssi kompleksiluvuista. Sivut on tarkoitettu yhdysvaltalaisen Clarkin yliopiston matematiikan ja tietotekniikan laitoksen opiskelijoille, joten jotkut asiat menevät reilusti yli lukio kurssin. Materiaali soveltuu kuitenkin laajan matematiikan kurssille. Mukana on myös hieman kompleksilukujen historiaa.
URL: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/

Trigonometriaa -David E. Joyce

Sivuilla on David E. Joycen trigonometrian kurssi englanniksi. Sivuilla on jokaisen luvun lopussa mukana myös tehtäviä, joihin on vihjeet ja ratkaisut. Tämä on yhdysvaltalaisen Clarkin yliopiston erään matematiikan kurssin sivu, joten materiaalissa on paikoin hieman vaikeita tehtäviä. Joissakin tehtävissä on apuna java-sovelmia.
URL: http://babbage.clarku.edu/~djoyce/

Algebra - ThinkQuest

Algebran kurssi ThinkQuest palvelun tarjoamana. Sivuilla on esitetty algebran peruspostulaatit ja funktion käsite. Sivuille on myös koottu erilaisten funktioiden määritelmät. Sivuilla on kuvien ja esimerkkien avulla pyritty helpottamaan käsitteiden ymmärtämistä.
URL: http://library.thinkquest.org/2647/main.htm

Todennäköisyyslaskennan kurssi

Sivuilla oleva materiaali on tarkoitettu opettajille, jotka opettavat "Chance" -kurssia eri puolilla Yhdysvaltoja. Kurssin tarkoituksena on opettaa todennäköisyyslaskentaa mahdollisimman paljon arkielämän yhteydessä. Sivuilla on mm. opettajan opas kurssin opettamiseen. Opas sisältää vastauksia kysymyksiin: miksi todennäköisyyslaskentaa opetetaan ja miten todennäköisyyslaskentaa kannattaa opettaa? Sivuilta löytyy eri yhdysvaltalaisten koulujen todennäköisyyslaskennan kursseja. Näistä voi ottaa joitakin vinkkejä omaa kurssia varten. Materiaali on joiltakin osin hyvinkin vaikeaa. Sivuja ylläpitää oma Chance-ryhmä, johon kuuluu eri yliopistojen henkilökuntaa.
URL: http://www.dartmouth.edu/~chance/

Algebran teoriaa - MathWorld

Sivuilla on lueteltu aakkosjärjestyksessä algebran aiheet. Jokaisen aiheen alta löytyy siihen liittyvä matematiikan teoria. Sivusto on erittäin laaja, joten sieltä löytyvät varmasti kaikki lukion algebran aiheet. Sivuja ylläpitää Eric Weissteinin MathWorld.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Geometrian teoriaa - MathWorld

Sivuilla on erittäin laaja aakkosjärjestyksessä oleva luettelo geometrian aihealueista. Jokaisen aihealueen alta löytyy siihen liittyvien geometrian käsitteiden teoria, jota on havainnollistettu kuvin ja sovelmin. Kaikki keskeiset geometrian käsitteet löytyvät näiltä sivuilta. Sivuja ylläpitää MathWorld.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen teoriaa - MathWorld

Sivuilla on erittäin laaja aakkosjärjestyksessä oleva luettelo todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen aihealueista. Aihealueiden alta löytyy siihen liittyvien todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen käsitteiden teoria, jota on esitetty myös erilaisten ongelmien ratkaisun kautta. Osa materiaalista ylittää selvästi lukiotason.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Matematiikan kertauskurssi - DAU

George Masonin tekemä "matematiikan kertauskurssi" on interaktiivinen perusmatematiikan verkkokurssi. Kurssi kertaa perusteellisesti murtoluvut, potenssit, logaritmit, yhtälöt, sarjat, funktiot, derivaatat ja integraalit. Matematiikan kertauskurssi on tarkoitettu alunperin DAU-kurssille (Defense Acquisition University) osallistuville. Etusivulla on hyvät ohjeet siitä miten kurssilla "liikutaan". Jokaisesta aiheesta on esitetty määritelmät ja laskusäännöt, joiden jälkeen on tehtäviä näiden harjoitteluun. Tehtäviin annetaan myös vastaukset. Kurssin sivuilta löytyy myös interaktiivisia välikokeita sekä loppukoe.
URL: http://cne.gmu.edu/modules/dau/

Todennäköisyyslaskentaa ja tilastotiedettä - DAU

George Masonin tekemä lukion todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen interaktiivinen kurssi. Materiaali sisältää mm. todennäköisyyslaskennan perusteet, satunnaismuuttujat, jakaumat, regression, liukuvan keskiarvon, eksponentiaalisen tasoituksen ja kasautumisen. Etusivulla on hyvät ohjeet siitä, miten kurssilla "liikutaan". Jokaisesta aiheesta on esitetty määritelmät ja laskusäännöt, joiden jälkeen on esimerkkejä ja tehtäviä näiden harjoitteluun. Tehtäviin annetaan myös vastaukset sekä palaute, jonka avulla voi seurata omaa oppimistaan. Kurssin sivuilta löytyy myös interaktiivisia välikokeita sekä loppukoe
URL: http://cne.gmu.edu/modules/dau/


Sivun alkuun Takaisin etusivulle