Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Hakemistot, kaavakokoelmat, sanastot ja sanakirjat

Etusivulle


Hakemistot

Virtuaalikirjasto

Oulun yliopiston virtuaalikirjasto on Virtuaalikirjastoon kuuluva tietokanta, johon on alakohtaisesti kerätty verkkomateriaalia. Aineisto on valittu virtuaalikirjastoprojektin valintakriteereillä. Voit edetä linkkejä pitkin tai suorittaa aihehaun. Virtuaalikirjastoa ylläpitää Oulun yliopiston kirjastosta Tapani Kemppainen ja Tapio Ryhänen. Sivusto on suomenkielinen, mutta aineistohaun voi suorittaa myös englanniksi.
URL: http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/

Julkaisuja, uutisryhmiä, organisaatioita - virtuaalikirjasto

Oulun yliopiston virtuaalikirjaston sivuja. Sivuilla on linkkilista matemaattisiin julkaisuihin ja palveluihin, kuten uutisryhmiin. Listalla on myös paljon linkkejä matemaattisiin organisaatioihin, kuten eri yliopistojen matematiikan laitoksiin tai osastoihin, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Listalla myös linkkejä ulkomaisiin tietokantoihin.
URL: http://pc124152.oulu.fi/ROADS/Matematiikka.html/

Lukion matematiikkaan sopivia linkkejä

Useat Turun seudun opettajat ovat keränneet sivuille linkkejä lukion matematiikan opetukseen. Listalla on jaettu linkit aihealueittain: historiaa, geometriaa, algebraa, oppimispelejä, talousmatematiikkaa, jne. Lyhyet kuvaukset ovat suomeksi. Linkkilista on koottu Turun koululaitoksen sivuille. Listaan voi kuka vaan lisätä linkin, tosin tämä vaatii salasanan.
URL: http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/

Matematiikkaa - Wolfram research

Eric Weissteinin World of Mathematics (MathWorld) on tehnyt valtavan laajat matematiikkaa käsittelevät sivut. Sivuston hakemistossa on järjestetty aakkosjärjestykseen lähes kaikki mahdolliset matematiikan termit. Täältä löydät informaatiota etsimääsi aiheeseen.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Matematiikan hakemisto - Yahoo

Yahoon matematiikan aihehakemisto. Hakemistossa on linkkejä matematiikkaa käsitteleville sivuille aihepiirien mukaan jaoteltuna. Linkin perässä olevissa sulkeissa ilmoitetaan aiheesta löytyvien sivustojen lukumäärä.
URL: http://www.yahoo.com/

Matematiikan internet kirjasto - MathForum

Math Forumin kirjaston matematiikan hakemisto lukiolaisille. Yli 8000 linkkiä eri matematiikan aiheisiin. Linkkien luokittelu on tehty matematiikan aihepiireittäin.
URL: http://www.mathforum.org/

Matemaattiset julkaisut

Lista elektronisista matematiikkalehdistä, jotka on järjestetty aakkosjärjestykseen. Sivut on koonnut Penn Staten yliopiston matematiikan osasto.
URL: http://www.math.psu.edu/MathLists

Matematiikkaa verkossa

Sivustolle on koottu kattava taulukko matematiikan verkkomateriaaleista. Mukana on mm. aihepiireittäin jaoteltu lista. Jokaisen aihealueen sisällä on linkkejä sähköisiin julkaisuihin ja muille aihetta käsitteleville verkkosivuille. Taulukko sisältää historiaa, tietosanakirjoja, julkaisuja, kolumneja jne. Sivut ovat Tennesseen yliopiston ylläpitämät.
URL: http://www.ams.org/mathweb/

Verkkolähteitä matematiikan opiskelijoille

Sivuilla on linkkejä eri matematiikan aihepiireihin. Matematiikan www-aineistoja ja verkkokursseja matematiikan opiskelijoille. Materiaali on suurimmaksi osaksi yliopistotasoa, mutta joukossa on myös muille luokka-asteille sopivaa materiaalia aina peruskoulun alaluokilta lähtien. Sivujen julkaisija on Alan Cooper Langara Collegen matematiikan ja tilastotieteen laitokselta.
URL: http://www.langara.bc.ca/mathstats/

Apua kotitehtäviin

Discovery.com tarjoaa opiskelijoille apua kotitehtävien tekoon tarjoamalla heidän käyttöönsä linkkilistan. Linkkilistalla linkit on jaoteltu koulumatematiikan aihepiirien mukaan. Jokaisesta linkistä on hyvin lyhyt kuvaus. Mukana on mm. erilaisia kyselypalstoja.
URL: http://school.discovery.com/

Linkkejä tilastotieteeseen

Juha Puranen on koonnut erittäin laajan linkkilistan tilastotieteen opetukseen. Linkkilista on englanninkielinen. Lista sisältää linkkejä verkkokursseille, tilastotieteen julkaisuihin, ohjelmiin, artikkeleihin, tilastotieteen historiaan, harjoituksiin, ...
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Sivun alkuun


Kaavakokoelmia

Matematiikan funktiot

Sivuilta löytyvät matematiikan funktiot ja vakiot. Erittäin laaja englanninkielinen kaavakokoelma on hyvin käyttökelpoinen, sillä kaikille funktioille ja vakioille on esitetty erittäin monta määritelmää ja todistusta. Sivuja ylläpitää Wolfram Research, Inc.
URL: http://www.wolfram.com/

Kaavakokoelma

Sivuilla on kaavakokoelma aihepiireittäin lajiteltuna. Kaavojen ohessa on piirroksia kyseisen kaavan aiheesta. Sivuilla on myös hakukone sekä keskustelu- ja kyselypalsta. Sivuja voi käyttää englannin lisäksi espanjaksi ja ranskaksi. Sivua ylläpitää David Manuran Scientific Instrument Services, Inc:stä.
URL: http://www.math2.org/index.xml

Matematiikan vakioita

Sivuille on kerätty suuri joukko matematiikan vakioita. Vakiot on ryhmitelty eri matematiikan alojen mukaan, kuten geometriaan tai joukko-oppiin jne. Itse vakiosta on linkki sivuille, jossa on paljon tietoa vakiosta, mm. yleensä siihen liittyvä todistus. Sivut on koonnut Steven Finch.
URL: http://pauillac.inria.fr/algo/

Sivun alkuun


Sanastot

Tilastotieteen sanasto - Juha Puranen

Juha Puranen on koonnut sivuilleen erittäin kattavan tilastotieteen sanaston. Käsitteet on ryhmitelty sanastoon suomenkielisen nimen mukaansa. Sanasto on suomenkielinen, mutta käsitteistä on esitetty myös niiden englanninkieliset nimet. Jokaisen käsitteen alta löytyy käsitteen määritelmä ja esimerkkejä sen käytöstä. Joidenkin käsitteiden kohdalla on myös esitetty, miten se voidaan laskea esim. tilastotieteen Survo-ohjelmalla. Koko sanasto on yhteenlinkitetty, joten sen käyttö on helppoa.
URL: http://noppa5.pc.helsinki.fi

Interaktiivinen sanasto - MathsNet

MathsNetin sivuilta löytyy interaktiivinen sanasto. Kun viet hiiren sanastossa sen termin päälle, jolle haluat selityksen, ilmestyy näyttöön kyseisen termin selitys. Usein mukana on myös kuva kyseisestä termistä. Käsitteet ja niiden selitykset ovat sanastossa vain englanniksi ja ne on jaoteltu aakkosjärjestykseen.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Geometrian interaktiivinen sanasto

Mathsnetin sivuilla on geometrian interaktiivinen sanasto. Kun viet hiiren sanastossa etsimäsi termin päälle, ilmestyy näyttöön kuva kyseisestä termistä. Termit ovat sanastossa vain englanniksi ja ne on jaoteltu aakkosjärjestykseen.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Sanasto - Cut-The-Knot

Sivusto on täynnä interaktiivista matematiikkaa. Sanaston avulla pääsee helposti käsiksi juuri haluamaansa aiheeseen. Sivuja ylläpitää Alexander Bogomolny.
URL: http://www.cut-the-knot.com/

Geometrian sanasto

ThinkQuestin geometrian kurssin sivuilla on valtava hyperlinkitetty geometrian sanasto. Sanastossa on käsitteiden määritelmän yhteydessä esitetty mahdollisuuksien mukaan myös pieni kuva käsitteestä. Käsitteet ovat aakkosjärjestyksessä.
URL: http://library.thinkquest.org/2647/main.htm

Logiikan sanasto

Earlham Collegen sivuille on kerätty laaja logiikan sanasto. Listalla voi siirtyä haluamaansa käsitteeseen aakkosten mukaan. Koko sanasto on linkitetty yhteen, joten sen käyttö on helppoa ja vaivatonta. Sanaston on tehnyt Peter Suber.
URL: http://www.earlham.edu/~peters/hometoc.htm

Sivun alkuun


Sanakirjat

Englanti-suomi-ruotsi -matematiikan sanakirja

Englanti-suomi-ruotsi matematiikan sanakirja on Juha Haatajan tekemä. Sanakirjassa on yli 2000 termiä. Sanoja voi hakea joko hakukoneen avulla tai aakkostetusta listasta.
URL: http://www.csc.fi/math_topics/

Suomi-englanti -matematiikan sanakirja

Kalle Mikkolan tekemä matemaattinen suomi-englanti -sanakirja. Sivulla olevaan tyhjään ruutuun kirjoitetaan käännettävä sana ja ohjelma kääntää sen englanniksi tai suomeksi.
URL: http://www.ee.oulu.fi/~topiolli/mathdict/


Sivun alkuun Takaisin etusivulle