Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Artikkelit

Matematiikan opetus

Matematiikkalehti Solmun sivuilla on artikkeleita liittyen matematiikan opetukseen. Sivuilla on myös Simo K. Kivelän laatima geometriakulma, johon on koottu sarja artikkeleita geometriasta. Kaikki artikkelit ovat suomenkielisiä.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Solmun hakemisto

Solmun sivuilla on hakemisto, joka sisältää paljon linkkejä eri aiheisiin liittyviin artikkeleihin. Artikkelit on luokiteltu aihepiirien perusteella. Mukana ovat myös Solmun pääkirjoitukset ja toimitussihteerin palstat. Artikkelit ovat suomeksi.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta

Matematiikkalehti Solmun erikoisnumeron 4/1998-1999 aiheena oli naiset ja matematiikka. Laajan suomenkielisen raportin on koonnut Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen dosentti Marjatta Näätänen. Raportti käsittelee matematiikan merkitystä yhteiskunnassa sekä aihepiiriä naiset ja matematiikka. Raportissa esitetään mm. ehdotuksia tyttöjen ja naisten matematiikan ja tietotekniikan harrastuksen lisäämiseksi. Raportissa myös pohditaan matematiikan asemaa ja merkitystä koskevia väärinkäsityksiä sekä esitetään mielipiteitä suomalaisen tietoyhteiskuntakehityksen nykyisestä kehityssuunnasta.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

TIMSS-tutkimus

Matematiikkalehti Solmun 1/2001 numerossa käsitellään mitä TIMSS-tutkimus (Third International Mathematics and Science Study) kertoo suomalaisten koululaisten matematiikan taidoista ja matematiikan opetuksesta. Artikkelin on kirjoittanut Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen dosentti Marjatta Näätänen. Sivuille on tiivistetysti koottu suomenkielellä tämän kansainvälisen oppimisvertailun suomalaisia koululaisia koskevat tulokset. Sivuilta on myös linkki varsinaiseen yli 300 sivuiseen tutkimusraporttiin.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matemaatikon työtehtäviä

Matematiikkalehti Solmussa on ilmestynyt useita suomenkielisiä artikkeleita, jotka kiinnostanevat uusia matematiikan opiskelijoita. Artikkelit käsittelevät esimerkiksi matemaatikoiden työtehtäviä tai yleensäkin matematiikan luonnetta eri näkökulmista. Nämä artikkelit on koottu yhteen tälle sivustolle. Mukana on myös artikkeli matematiikan sanoista, joka on kiinnostavaa luettavaa matemaatikon uran alkutaipaleella oleville opiskelijoille.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Tällaisia ovat matemaatikot

Marjatta Näätäsen kirjoittama hauska artikkeli siitä, millaisia ovat matemaatikot.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Algebran kokeilu

Sivuilla on matematiikkalehti Solmun erikoisnumero 3/2000-2001. Algebran kokeilu oli osa MALU 2002 -ohjelmassa rahoitettua projektia. Kokeilussa useat opettajat järjestivät opetusta yhdelle ryhmälle tavalliseen tapaan ja toiselle ryhmälle käyttäen osittain tavallista oppikirjaa, osittain kokeilumateriaalia (eri maista peräisin olevia oppimateriaaleja). Tämä Solmun erikoisnumero sisältää selvityksiä kokeilussa saaduista oppimistuloksista.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Matematiikan tulevaisuus

Matematiikkalehti Solmun erikoisnumero 3/1998-1999. Numerossa on Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen dosentti Marjatta Näätäsen kirjoittama suomenkielinen raportti Berliinin kansainvälisen matemaatikkokongressin ICM´98 erikoisjulkaisusta, Mitteilungen der Deutchen Mathematiker-Vereinigung 2-1998. Tässä julkaisussa johtavat matemaatikot esittävät ajatuksiaan matematiikan tulevaisuudesta.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Lukion lyhyen matematiikan opetussuunnitelma

Lukion lyhyen matematiikan opetussuunnitelma löytyy mm. Mansoft tietotekniikka Oy:n tekemiltä opetushallituksen etälukio sivuilta. Sivuilla on lyhyt kuvaus kaikista pakollisista lyhyen matematiikan kursseista, tavoitteet ja kirjoitus opiskelun luonteesta sekä opetuksen lähtökohdista. Sivulta löytyy myös ohjeet etälukio ohjelman käyttöön.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/Kokonaisuudet/Lukionlyhyt/LukionLyhyt.html

Internet matematiikan opetuksen tukena

Kari ja Marjo Nuuttilan koulutusteknologian seminaarityönä tekemä dokumentti käsittelee internetin käyttöä matematiikan opetuksen tukena. Dokumentti sisältää aiheeseen liittyvää teoriaa, opetuskokeiluja ja niihin liittyviä kokemuksia sekä verkkomateriaalia. Dokumentti on kokonaisuudessaan suomenkielinen.
URL: http://kauha.kauhajoki.fi/~kanuutti/math/index.html

M niinkuin matematiikka

Lukiotason matematiikan tietosanakirjan html-versio (saatavana myös pdf-versiona). Lukiomatematiikan kertauspaketti M niinkuin matematiikka tai lyhyemmin Iso-M muodostuu matematiikan tietosanakirjasta ja siihen kuuluvasta harjoitustehtäväkokoelmasta vihjeineen. Tekijöinä Simo K. Kivelä ja teknillisen korkeakoulun MatTa-projekti (matematiikkaa tietokoneavusteisesti).
URL: http://matta.hut.fi/matta/isom.html

Artikkeleita matematiikasta

Sivustolla on laaja kokoelma artikkeleita ja kirjoituksia jaoteltuna matematiikan aihepiirien perusteella. Materiaali on englanniksi. Mukana myös joitakin sovelmia sekä hakukone. Sivuja ylläpitää Kevin Brown.
URL: http://www.mathpages.com

Mikä on pii?

Sivuilla on tietoa siitä, mikä on pii? Siellä kerrotaan miten pii lasketaan ja miksi se on niin tärkeä luku. Sivuille on myös kerätty ennätyksiä tunnetuista piin desimaalien lukumääristä. Sivuja ylläpitää yhdysvaltalainen Harry J. Smith.
URL: http://pw1.netcom.com/~hjsmith/Pi.html

Pii-sivusto

Sivuilla on monenlaista tietoa piistä. Siellä kerrotaan mm. piin laskemisen historiasta ja sen desimaalien ennätyksistä. Sivuilla on uusimpia uutisia piistä sekä linkkejä muille asiaa käsitteleville sivuille. Pääsivulla luetellaan koko ajan piin desimaaleja ranskan kielellä. Sivut ovat englanninkieliset ja niitä ylläpidetään kanadalaisen Simon Fraserin yliopiston alaisuudessa toimivassa keskuksessa The Centre for Experimental & Constructive Mathematics.
URL: http://www.cecm.sfu.ca/pi/

Menetelmiä piin desimaalien laskemiseen

Sivuilla on esitetty muutamia yksinkertaisia ja historiallisesti mielenkiintoisia menetelmiä piin desimaalien laskemiseen. Sivut sisältävät myös kevyempää asiaa piistä, kuten siihen liittyvää musiikkia ja runoutta. Sivuja ylläpitää Paul A. Gusmorino.
URL: http://www.escape.com/~paulg53/math/pi/index.html

Ideoita piin opettamiseen

Sivuilta löytyy erilaisia ideoita opettaa lukua pii. Siellä on myös piin historiaa sekä erilaisia hauskoja asioita, joita voi tehdä piin kanssa. Sivuilta on mahdollisuus ladata piihin liittyvä hauska noin 10 megatavun suuruinen video. Sivuja ylläpitää Education & Outreach Group National Center for Supercomputing Applications.
URL: http://archive.ncsa.uiuc.edu/edu/RSE/RSEorange/buttons.html

Matematiikka eri ammateissa

Sivuilla on joukko artikkeleita matematiikan tarpeellisuudesta. Sivuille on kerätty eri ammatteja, joissa tarvitaan matematiikkaa. Artikkeleissa on haastateltu eri ammattien edustajia esim. urheilijaa ja valokuvaajaa siitä, miten he työssään tarvitsevat matematiikkaa. Sivuilla on myös artikkeleita, jotka käsittelevät arkipäivän ilmiöitä mm. maapallon lämpenemistä. Artikkelit ovat englanninkielisiä. Sivujen ylläpitäjä on MathSoft Engineering & Education, Inc.
URL: http://www.studyworksonline.com

Matemaattisesti oikein

Englanninkielinen sivusto matematiikan tilasta USA:ssa. Sivulla on valtava määrä linkkejä erilaisiin artikkeleihin matematiikan ongelmista, matemaattisesta kasvatuksesta, päämääristä ym. Sivusto tarjoaa näistä asioista ajankohtaista ja asianmukaista tietoa vanhemmille, opettajille, päättäjille ja tavalliselle yleisölle. Sivusto on syntynyt tarpeesta kehittää koululaisten matematiikan taitoja.
URL: http://mathematicallycorrect.com/

Todennäköisyyslaskennan artikkelien yhteenvetoja

Sivuilla on englanninkielisiä yhteenvetoja todennäköisyyslaskennan artikkeleista. Sieltä on mahdollisuus hakea artikkeleita todennäköisyyslaskennan aiheen mukaan. Lyhennelmistä pääsee itse artikkeliin linkin välityksellä. Jos artikkelia ei ole sähköisessä muodossa, niin yhteenvedosta selviää mistä sen löytää. Sivuja ylläpidetään Washingtonin yliopiston matematiikan laitoksella.
URL: http://www.math.washington.edu/~prob/index.shtml

Kirja todennäköisyyslaskennasta

Charles M. Grinstead Swartmoren yliopistosta ja J. Laurie Snell Dartmouthin yliopistosta ovat tehneet 520 sivuisen kirjan todennäköisyyslaskentaan. Tämä latautuu hitaasti ja on saatavilla verkossa pdf-muodossa. Kirjan tiedot menevät yli lukion tason, mutta kirjasta saattaa olla hyötyä opettajille.
URL: http://www.dartmouth.edu/

Newtonin menetelmä

David E. Joyce Clarkin yliopistosta on kirjoittanut artikkelin Newtonin menetelmästä. Sivuilla on mm.esitetty lyhyesti Newtonin menetelmä funktion juurien löytämiseksi ja myös muutamia esimerkkejä sen käytöstä. Esitystä on havainnollistettu kuvien avulla.
URL: http://babbage.clarku.edu/~djoyce/

Fraktaalit

Sivuilla on paljon asiaa fraktaaleista englanniksi tai ranskaksi. Fraktaali on käyrä, pinta tai muu rakennelma, jossa tietty järjestäytynyt rakenne toistuu. Luonnossa esiintyy paljon fraktaaleja. Sivun on tehnyt Jean-Pierre Louvet, joka on Bordeauxin tiede yliopiston biologian opettaja.
URL: http://fractals.iuta.u-bordeaux.fr/jpl0a.html

Matematiikan mahdottomuudet

Alexander Bogomolny on kirjoittanut sivuilleen artikkeleita matematiikan mahdottomista asioista. Mukana ovat mm. kulman kolmeen osaan jakaminen, kuution kahdentaminen ja ympyrän neliöiminen. Artikkelit on varustettu java-sovelmilla.
URL: http://www.cut-the-knot.com/front.shtml

Pythagoraan lause

Alexander Bogomolny esittelee sivuillaan 40 erilaista todistusta Pythagoraan lauseelle. Joitakin todistuksia on havainnollistettu mukana olevalla java-sovelmalla.
URL: http://www.cut-the-knot.com/front.shtml

Harppikonstruktiot - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolny on koonnut sivuilleen joukon harppikonstruktioita. Konstruktiot eivät ole interaktiivisia, mutta ratkaisut kerrotaan yksityiskohtaisesti. Artikkelien kieli on helppoa englantia
URL: http://www.cut-the-knot.com/front.shtml

Harppikonstruktioita - MathsNet

Sivuilla esitetään kuvien avulla harppikonstruktiot mm. luvuille neliöjuuri kaksi, neliöjuuri kolme ja neliöjuuri viisi. Myös ympyrän neliöimiselle ja kultaiselle leikkaukselle on kerrottu konstruktiot. Konstruktiot perustuvat Robert Lawlorin kirjaan Sacred geometry. Sivuja ylläpitää MathsNet.
URL: http://www.mathsnet.net

Fibonaccin luvut ja kultainen leikkaus

Sivuilla on asiaa Fibonaccin luvuista ja kultaisesta leikkauksesta. Sivut sisältävät historiaa, pelejä ja teoriaa. Sivuilla kerrotaan myös miten Fibonaccin luvut ja kultainen leikkaus esiintyvät luonnossa, taiteessa, arkkitehtuurissa ja musiikissa. Sivut on tehnyt tohtori Ron Knott Surreyn yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitokselta.
URL: http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/

Tietokoneavusteinen opetus ja opiskelu

Sivuilla käsitellään tietokoneavusteisen opetuksen ja opiskelun hyötyjä ja haittoja. Sivuilta on linkkejä muille asiaa käsitteleville sivuille. Sivuja ylläpitää länsi Australian yliopisto.
URL: http://www.csd.uwa.edu.au

Tietokoneiden ja tietotekniikan käyttö opetuksessa

Sivut käsittelevät kaikkea, mikä liittyy tietokoneiden ja tietotekniikan käyttöön opetuksessa. Ne sisältävät paljon eri lähteitä tietokoneavusteiseen oppimiseen. Kirjoitusten lisäksi sivulle on linkitetty verkkomateriaaleja. Sivuilla on myös vieraskirja, jossa käydään aiheeseen liittyviä keskusteluja. Sivuja ylläpitää englantilainen Staffordshiren yliopisto.
URL: http://www.staffs.ac.uk/cital/welcomeframe.html

Matematiikan avoimet ongelmat

Sivuille on koottu tämän hetken matemaattisia avoimia ongelmia. Sivut ovat Clay Mathematics Institutionsin ylläpitämät.
URL: http://www.claymath.org/index.htm

Lyhyt johdatus kompleksilukuihin

David E. Joycen ylläpitämällä sivulla on lyhyt kurssi kompleksiluvuista. Sivu on tarkoitettu Clarken yliopiston matematiikan ja tietotekniikan laitoksen opiskelijoille, joten jotkut asiat menevät selvästi yli lukio kurssin. Materiaali soveltuu kuitenkin laajan matematiikan kurssille. Mukana on myös hieman kompleksilukujen historiaa.
URL: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/

Connecting Geometry

Connecting Geometry on interaktiivinen geometrian kurssille tarkoitettu materiaali, joka hyödyntää tietotekniikkaa ja verkkoa esittäessään geometrian periaatteet ja käsitteet. Sivuilla on geometrian perusaineksen lisäksi mm. tangrammeja, origameja ja paljon asiaa symmetriasta. Sivuja ylläpitää Cathi Sanders, joka vetää e-schoolin geometrian kurssia Hawaijilla. Sivut on siis alunperin tarkoitettu e-schoolin geometrian kurssille.
URL: http://www.k12.hi.us/%7Ecsanders/Welcome.html

The Prime Pages - tietoa alkuluvuista

Sivustolla on paljon tietoa alkuluvuista. Mukana alkulukujen lista, ennätyksiä alkuluvuista ja viimeisin suurin löydetty alkuluku sekä menetelmä, jonka avulla se on löydetty. Jonkun verran on myös alkulukujen historiaa ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Sivut on tehnyt Chris Caldwell. Sivut ovat Tenneseen yliopiston alaisuudessa.
URL: http://www.utm.edu

Arkielämän matematiikkaa

Kun sisustat kotiasi, seilaat veneelläsi ympäri meriä, laitat ruokaa tai säästät rahojasi sijoituksia varten, olet jollakin tavalla tekemisissä matematiikan kanssa. Sivusto sisältää artikkeleita siitä, miten matematiikkaa käytetään arkipäivän tilanteissa. Sivun on luonut The Annenberg Foundation -säätiö Pennsylvaniasta, USA:sta.
URL: http://www.learner.org/index.html

Matemaattinen todistaminen

Alexander Bogomolnyn Cut-The-Knot -sivustolla on esitetty matemaattisen todistamisen hienouksia. Sivulle on myös kerätty 40 matemaattista todistusta. Mukana mm. luvun neliöjuuri kaksi todistaminen irrationaaliseksi.
URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml


Sivun alkuun Takaisin etusivulle