Matematiikkalehti Solmun etusivu

sivuinfo

Algebran WWW-linkkejä

.

Etusivulle


Algebran historiaa

Algebra 1600-1800 luvuilla

Matti Lehtinen on kirjoittanut matematiikkalehti Solmun sivuille hyvin laajan suomenkielisen matematiikan historiaa käsittelevän dokumentin. Siinä käsitellään matematiikan historiaa muinaiskulttuureista nykypäivään. Algebran historiaa löytyy siis dokumentin muistakin osioista.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Algebran historiaa - University of St Andrews

Erittäin laaja algebran historian paketti englanniksi. Sivu on skotlantilaisen St. Andrewsin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ylläpitämä.
URL: http://www-maths.mcs.st-andrews.ac.uk/

Kreikan matematiikan historia

Frans van Hoesel on tehnyt Vatikaanin kongressin kirjaston sivuille Kreikan matematiikan historiaa käsittelevät sivut. Sivuilta löytyy tekstin lisäksi mm. kuvia Ptolemaioksen Almagest sekä Eukleideen Optics ja Alkeet teoksista, joista on esitetty Pythagoraan lauseen todistusta käsittelevä kohta. Mukana on myös kuvia Arkhimedeksen Works teoksesta.
URL: http://www.ibiblio.org/expo/vatican.exhibit/exhibit/Main_Hall.html

Algebran symbolien historia

Sivuilla on lista matemaattisista symboleista. Useissa eri tiedostoissa käsitellään algebraan liittyviä symboleita. Sivuilla kerrotaan kuka käytti mitäkin symbolia ensimmäisenä, missä päin maailmaa ja missä yhteydessä symboli otettiin käyttöön. Sivuja ylläpitää floridalaisen Gulfin lukion matematiikan opettaja Jeff Miller. Hänen kotisivuiltaan löytyy myös matematiikan terminologian historiaa.
URL: http://members.aol.com/jeff560/classes.html

Algebran ja laskennan historiaa

Jonathan Bowen on kirjoittanut algebran ja laskennan historiaa. Historia katsaus alkaa antiikista lähtien. Sivuilta on linkkejä muille matematiikan historiaa käsitteleville sivuille. Sivujen ylläpitäjä on The Virtual Museum of Computing.
URL: http://vlmp.museophile.com/computing.html

Sivun alkuun


Artikkelit

Algebran kokeilu

Sivuilla on matematiikkalehti Solmun erikoisnumero 3/2000-2001. Algebran kokeilu oli osa MALU 2002 -ohjelmassa rahoitettua projektia. Kokeilussa useat opettajat järjestivät opetusta yhdelle ryhmälle tavalliseen tapaan ja toiselle ryhmälle käyttäen osittain tavallista oppikirjaa, osittain kokeilumateriaalia (eri maista peräisin olevia oppimateriaaleja). Tämä Solmun erikoisnumero sisältää selvityksiä kokeilussa saaduista oppimistuloksista.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Artikkeleita algebrasta

Sivustolla on laaja kokoelma artikkeleita ja kirjoituksia jaoteltuna matematiikan aihepiirien perusteella. Materiaali on englanniksi. Mukana myös joitakin sovelmia sekä hakukone. Sivut on tehnyt Kevin Brown.
URL: http://www.mathpages.com

The Prime Pages - tietoa alkuluvuista

Sivustolla on paljon tietoa alkuluvuista. Mukana alkulukujen lista, ennätyksiä alkuluvuista ja viimeisin suurin löydetty alkuluku sekä menetelmä, jonka avulla se on löydetty. Jonkun verran on myös alkulukujen historiaa ja niihin liittyviä ohjelmistoja. Sivut on tehnyt Chris Caldwell. Sivut ovat Tenneseen yliopiston alaisuudessa.
URL: http://www.utm.edu

Matemaattinen todistaminen

Alexander Bogomolnyn Cut-The-Knot -sivustolla on esitetty matemaattisen todistamisen hienouksia. Sivulle on myös kerätty 40 matemaattista todistusta. Mukana mm. luvun neliöjuuri kaksi todistaminen irrationaaliseksi.
URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml

Arkielämän matematiikkaa

Kun sisustat kotiasi, purjehdit veneelläsi ympäri meriä, laitat ruokaa tai säästät rahojasi sijoituksia varten, olet jollakin tavalla tekemisissä matematiikan kanssa. Sivusto sisältää artikkeleita matematiikan käytöstä arkipäivän tilanteissa. Sivun on luonut The Annenberg Foundation -säätiö Pennsylvaniasta, USA:sta.
URL: http://www.learner.org/index.html

Sivun alkuun


Teoriaa

Funktiot

Sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" -kurssille. Tältä sivulta löytyy funktioihin liittyvää materiaalia. Materiaali sisältää pääasiassa määritelmiä ja esimerkkejä, joita on havainnollistettu kuvien avulla. Lukujen lopussa on myös muutamia tehtäviä, joihin ei anneta ratkaisuja.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Lineaariset yhtälöt ja epäyhtälöt

Sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" -kurssille. Tältä sivulta löytyy lineaarisiin yhtälöihin ja epäyhtälöihin liittyvää materiaalia. Materiaali sisältää määritelmiä ja esimerkkejä, joita on havainnollistettu kuvien avulla. Lukujen lopussa on myös muutamia tehtäviä, joihin ei anneta ratkaisuja. Kurssin koko materiaali on linkitetty, joten sivustolla liikkuminen on helppoa.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Korkeamman asteen yhtälöt ja epäyhtälöt

Sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" -kurssille. Tältä sivulta löytyy korkeamman asteen yhtälöihin ja epäyhtälöihin liittyvää materiaalia. Materiaali sisältää määritelmiä ja esimerkkejä, joita on havainnollistettu kuvien avulla. Lukujen lopussa on myös muutamia tehtäviä, joihin ei anneta ratkaisuja. Kurssin koko materiaali on linkitetty, joten sivustolla liikkuminen on helppoa.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Logaritmi ja eksponenttifunktio

Sivut on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun "Johdatus korkeakoulumatematiikkaan" -kurssille. Tältä sivulta löytyy logaritmi- ja eksponenttifunktioihin liittyvää materiaalia. Materiaali sisältää määritelmiä ja esimerkkejä, joita on havainnollistettu kuvien avulla. Lukujen lopussa on myös muutamia tehtäviä, joihin ei anneta ratkaisuja. Kurssin koko materiaali on linkitetty, joten sivustolla liikkuminen on helppoa.
URL: http://matwww.ee.tut.fi/jkkm/index.htm

Algebran teoriaa - MathWorld

Eric Weissteinin MathWorldin sivuilla on aakkosjärjestyksessä lueteltu eri algebran aiheet. Jokaisen aiheen alta löytyy aiheeseen liittyvä matematiikan teoria. Sivusto on erittäin laaja.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Lukuteorian teoriaa - MathWorld

Eric Weissteinin MathWorldin sivuilla on aakkosjärjestyksessä lueteltu lukuteorian aihepiirit, kuten lukualueet. Jokaisen aihepiirin alaisuudesta löytyy siihen liittyvä matematiikan teoria. Sivusto on erittäin laaja.
URL: http://mathworld.wolfram.com/

Sivun alkuun


Algebran verkkokursseja

Lukion lyhyen matematiikan 2. kurssi: matemaattinen ongelmanratkaisu

ManSoft tietotekniikka Oy on opetushallituksen etälukiohankkeen rahoittamana koonnut lukion lyhyen matematiikan toisen pakollisen kurssin materiaalin sivuilleen. Materiaali sisältää toisessa kurssissa opetettavat asiat. Aiheen käsittely aloitetaan ongelmalla, johon annetaan myös ratkaisu ja sen jälkeen ongelmaan liittyvä teoria. Materiaalissa on paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin löytyy myös valmiit malliratkaisut. Tehtävien lisäksi sivuilla on kokeita. Mukana on myös interaktiivista materiaalia.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/index.html

Lukion lyhyen matematiikan 4. kurssi: matemaattisia malleja

ManSoft tietotekniikka Oy on opetushallituksen etälukiohankkeen rahoittamana koonnut lukion lyhyen matematiikan neljännen pakollisen kurssin materiaalin sivuilleen. Materiaali sisältää neljännessä kurssissa opetettavat asiat. Aihetta aloitetaan käsittelemään ongelmalla, johon annetaan myös ratkaisu ja sen jälkeen ongelmaan liittyvä teoria. Materiaalissa on paljon vihjeistettyjä tehtäviä, joihin löytyy myös valmiit malliratkaisut. Tehtävien lisäksi sivuilla on kokeita. Mukana on myös interaktiivista materiaalia, mm. funktion kuvaajan tutkinnassa voi vaihtaa funktion parametrien arvoja ja nähdä miten funktion kuvaaja muuttuu.
URL: http://212.83.118.13/ManMath/index.html

Matemaattinen ongelmanratkaisu - Internetix

Internetixin materiaali sisältää lukion lyhyen matematiikkaan kurssin: matemaattinen ongelmanratkaisu. Sivuilla on esitetty kurssiin liittyvä teoria, jota on havainnollistettu esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia, joihin on olemassa vastaukset. Materiaalia voi käyttää hyväkseen opiskelussa, itseopiskelussa, etäopiskelussa, opettamisessa ja tiedonhaussa. Materiaali on suomenkielistä ja erittäin laajasti yhteenlinkitetty, joten sitä on helppo käyttää.
URL: http://www.internetix.fi/

Lukion lyhyen matematiikan "matemaattisia malleja" - kurssi - Internetix

Internetixin lukion lyhyen matematiikan 4. kurssin sisältöön kuuluvat eksponenttifunktiot, logaritmit ja niiden sovellukset. Näiden lisäksi verkkomateriaali käsittelee ensimmäisen ja toisen asteen polynomifunktioita. Matemaattisia malleja kurssi on samanlainen kuin muutkin Internetixin kurssit: jokaisesta käsiteltävästä asiasta on lyhyt teoreettinen osuus, esimerkkejä ja lisäksi harjoitustehtäviä. Kurssin lopussa on harjoituskoe.
URL: http://www.internetix.fi/

Funktiot ja yhtälöt I - Internetix

Materiaali sisältää lukion pitkän matematiikan 1. pakollisen kurssin asiasisällön, joka on esitetty lähinnä esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia, joihin annetaan vastaukset. Kurssin teoriaosana käytetään Simo K. Kivelän tekemää lukiotason matematiikan tietosanakirjaa: M niinkuin matematiikka (iso-M).
URL: http://www.internetix.fi/

Funktiot ja yhtälöt II - Internetix

Materiaali sisältää lukion pitkän matematiikan 2. pakollisen kurssin asiasisällöt, jotka on esitetty esimerkkien avulla. Materiaalissa on paljon harjoituksia, joihin annetaan vastaukset. Verkkokurssin teoriaosana käytetään Simo K. Kivelän tekemää lukiotason matematiikan tietosanakirjaa: M niinkuin matematiikka (iso-M).
URL: http://www.internetix.fi/

Pitkän matematiikan 1. kurssi

Opetushallituksen etälukiohankkeen lukion pitkän matematiikan 1. pakollisen kurssin verkkomateriaali. Materiaali sisältää kurssin teorian, esimerkkejä, tehtäviä, tehtävien ratkaisuja ja todistuksia. Joukossa on myös joitakin interaktiivisia Java-sovelmia, joiden avulla oppimista havainnollistetaan. Sivustolla liikkuminen on koko ajan vieressä olevan sisällysluettelon avulla helppoa.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Pitkän matematiikan 2. kurssi

Sivuilta löytyy Opetushallituksen etälukion pitkän matematiikan 2. pakollinen WWW-kurssi. Materiaali sisältää kurssin teorian, esimerkkejä, tehtäviä ja tehtävien ratkaisuja. Sivuston ulkoasu ja toteutus ei ole yhtä hyvä kuin 1. kurssissa.
URL: http://www.oph.fi/etalukio/opiskelumodulit/pimatem/paavalikko/index.html

Algebra - ThinkQuest

Sivuilta löytyy algebran kurssi, jossa on esitetty algebran peruspostulaatit ja funktion käsite. Sivuille on koottu määritelmät erilaisille algebran funktioille. Sivuilla on kuvien ja esimerkkien avulla pyritty helpottamaan käsitteiden ymmärtämistä. Sivuja ylläpitää ThinkQuest.
URL: http://library.thinkquest.org/2647/main.htm

Matematiikan kertauskurssi - DAU

George Masonin tekemä matematiikan kertauskurssi on interaktiivinen perusmatematiikan verkkokurssi. Kurssin algebran osuus kertaa perusteellisesti murtoluvut, potenssit, logaritmit ja yhtälöt. Matematiikan kertauskurssi on tarkoitettu alunperin DAU-kurssille (Defense Acquisition University) osallistuville. Etusivulla on hyvät ohjeet siitä miten kurssilla "liikutaan". Jokaisesta aiheesta on esitetty määritelmät ja laskusäännöt, joiden jälkeen on tehtäviä näiden harjoitteluun. Tehtäviin saa myös oikeat vastaukset. Kurssin sivuilta löytyy myös interaktiivisia välikokeita sekä loppukoe.
URL: http://cne.gmu.edu/modules/dau/

Sivun alkuun


Tehtävät

Solmun Unkari-tehtävät

Solmun sivuille on koottu unkarilaisia matematiikan tehtäviä, jotka on käännetty unkarista suomeen. Tehtävät, joihin annetaan myös ratkaisut sopivat muiden luokka-asteiden tapaan myös lukioon. Tehtävistä lähes kaikki liittyvät algebraan.
URL: http://matematiikkalehtisolmu.fi

Iso-M tehtäväkokoelman epäyhtälöt

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivulle on koottu 8 vihjeistettyä tehtävää epäyhtälöistä. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Iso-M tehtäväkokoelman prosenttilaskennan osuus

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivulla on 31 vihjeistettyä prosenttilaskennan tehtävää. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Iso-M tehtäväkokoelman yhtälöt osuus

Teknillisen korkeakoulun MatTa (matematiikkaa tietokoneavusteisesti) projektin tehtäväkokoelma. Sivulle on koottu 30 vihjeistettyä tehtävää yhtälöistä. Tehtävien joukossa on sekä ylioppilaskoetehtäviä että teknillisen korkeakoulun pääsykoetehtäviä.
URL: http://matta.hut.fi/matta/

Algebran tehtäviä insinöörikoulutukseen

Kari Lehtonen Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta on tehnyt teoriapainoitteisessa insinöörikoulutuksessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja tehtäviä eri algebran aihepiireistä. Tehtävät ovat suomeksi ja osa niistä soveltuu hyvin käytettäväksi lukiossa. Tehtäviin ei anneta valmiita malliratkaisuja.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Algebran tehtäviä teknikkokoulutukseen

Kari Lehtonen Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta on tehnyt käytäntöpainoitteisessa insinöörikoulutuksessa oleville opiskelijoille tarkoitettuja tehtäviä eri algebran aihepiireistä. Tehtävät ovat suomeksi ja osa niistä soveltuu hyvin käytettäväksi lukiossa. Tehtäviin ei anneta valmiita malliratkaisuja.
URL: http://cs.stadia.fi/~lehtonen/index.html

Sanallisia tehtäviä - Internetix

Sivuilta löytyy sanallisia tehtäviä lukion pitkän matematiikan ensimmäiselle kurssille (Funktiot ja yhtälöt 1). Tehtäviin saa vihjeitä ja vastaukset löytyvät toiselta sivulta (linkki tehtävien lopussa). Sivut ovat osa internetixin verkkokurssi materiaalia.
URL: http://www.internetix.fi/campus/opinnot/lukio.htm

Matematiikkaa lukioon aikoville

Sivulla on pähkinöitä ja pulmia liittyen polynomilaskentaan ja potensseihin. Tehtävien ratkaisuihin saa apua ja ratkaisujen yhteydessä kerrataan myös aiheeseen liittyvä teoria.Tehtävät on lähinnä tarkoitettu lukioon siirtyville ja juuri opiskelut aloittaneille. Tehtävät sopivat siis ainakin lyhyen matematiikan kertaukseen. Sivut ovat tehneet Pauli Koivula, Juha Niemi ja Anssi Pajunen.
URL: http://www.saunalahti.fi/skoivula/mlm/MatLukMen.htm

Interaktiivisia matematiikan tehtäviä - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolny on koonnut sivuilleen yhteensä 49 interaktiivista aritmetiikkaan ja algebraan sopivaa tehtävää. Joukossa on myös pelejä.
URL: http://www.cut-the-knot.com/front.shtml

Interaktiivisia algebran työkirjoja

Algebra help tarjoaa useita algebran eri alueiden harjaannuttamiseen sopivia tehtäväsarjoja. Halutessasi saat näkyviin ratkaisun vaiheittain. Tehtäväsarjoihin annetaan ratkaisut. Kun "lähetät" omat vastauksesi ohjelmalla, kertoo se mitkä tehtävät suoritit oikein ja mitkä väärin. Ohjelma antaa myös tiedot (prosenttiyksikköinä ja pylväsdiagrammina) siitä, miten muut käyttäjät ovat hallinneet tehtävät.
URL: http://www.algebrahelp.com/

Funktioiden kuvaajat

Sivuilla on funktion kuvaajiin liittyvä interaktiivinen harjoitusohjelma. Tehtävissä on esitetty funktion kuvaaja ja annetuista vaihtoehdoista on löydettävä oikeanlainen kuvaaja esimerkiksi annetun funktion käänteisfunktiolle. Käyttäjä voi itse valita minkälaisia funktioita ja niiden muunnoksia käsitellään. Ohjelma ilmoittaa oikean vastauksen lisäksi kahden muun kuvaajan funktiot. Sivuja, joita on mahdollisuus käyttää myös ranskan kielellä ylläpitää Nizzan yliopisto.
URL: http://wims.unice.fr/

Algebran harjoituksia

Math.com tarjoaa paljon algebraan (myös pre-algebra) sopivia interaktiivisia harjoituksia. Voit valita tehtäviä aiheen perusteella. Tehtäviin saa myös vihjeitä sekä oikeat ratkaisut. Työkirjoissa ohjelmat näyttävät myös harjoituskokeista saamasi "pisteesi" ja kehoittaa joko jatkamaan opiskelussa eteenpäin tai palamaan harjoittelemaan lisää. Sivusto sopii erittäin hyvin itsenäiseen työskentelyyn.
URL: http://www.math.com/index.aspx

Kuvaajiin liittyviä interaktiivisia tehtäviä - MathsNet

Mathsnetin sivuilla on koordinaatiston hallintaan ja kuvaajiin (suorat ja käyrät) liittyviä interaktiivisia tehtäviä. Tehtävien avulla oppii hyvin tulkitsemaan erilaisia kuvaajia. Sopii hyvin lyhyelle matematiikalle. Sivuilla on selkeät ohjeet siitä, miten eri tehtävien välillä liikutaan ja miten sovelmia käytetään. Pisteiden, suorien ja käyrien pääsivuilla on aiheeseen liittyvien termien sanasto, jossa viemällä hiiren osoittimen käsitteen päälle saa näkyviin sen määritelmän tai selityksen.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Murtolukuihin liittyviä interaktiivisia tehtäviä

Mathsnetin sivuilla on paljon interaktiivista materiaalia murtoluvuista. Sivujen avulla voi kerrata murtolukujen laskusäännöt. Ensimmäisessä osiossa ("what fraktions look like?") on havainnollistettu geometristen kuvioiden avulla millaisia murtoluvut ovat, miten niiden suuruutta voi vertailla ja mitä yhteistä niillä on. Toisessa osiossa ("types of fraktions") murtolukuja lasketaan yhteen, vähennetään toisistaan, kerrotaan, jaetaan, vertaillaan keskenään ja lasketaan prosentteja sekä desimaaleja. Kolmas osio ("operations") sisältää murtolukujen laskutoimituksien valmiita esimerkkejä, joiden ratkaisuja voi katsoa askel askeleelta. Sivuilla on selkeät ohjeet niillä liikkumiseen.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Kanadan 10. luokan ongelmia

Sivuilla on 42 sanallista tehtävää, jotka on suunnattu Kanadan 10. luokalle (Suomen lukion 1.). Käsiteltävinä aiheina on algebraa ja geometriaa. Tehtäviin saa "klikattua" vihjeitä ja myös ratkaisut ovat yhteisellä ratkaisusivulla, vaikkakin jokaisesta tehtävästä ei jostain syystä päässyt yhteiselle ratkaisusivulle. Sivut on tehty Nova Scotiassa, Kanadassa, St. Francis Xavierin yliopistossa.
URL: http://www.stfx.ca/special/mathproblems/

Kanadan 11. luokan ongelmia

Sivulta löytyy 51 vihjeistettyä sanallista tehtävää, jotka on suunnattu Kanadan 11. luokalle (Suomen lukion 2.). Ensiksi tulee osata muodostaa annetusta kertomuksesta yhtälö. Jonkun verran mukana on myös geometriaa. Tehtävien ratkaisut ovat yhteisellä ratkaisusivulla. Sivut on tehty Nova Scotiassa, Kanadassa, St. Francis Xavierin yliopistossa.
URL: http://www.stfx.ca/special/mathproblems/

Kanadan 12. luokan ongelmia

Sivulta löytyy 44 vihjeistettyä sanallista tehtävää, jotka on suunnattu Kanadan 12. luokalle (Suomen lukion 3.).Tehtävät käsittelevät funktioita, mukana on myös geometrisia tehtäviä. Tehtävien ratkaisut ovat yhteisellä ratkaisusivulla. Sivut on tehty Nova Scotiassa, Kanadassa, St. Francis Xavierin yliopistossa.
URL: http://www.stfx.ca/special/mathproblems/

Algebran viikon ongelmatehtäviä - Math Forum

Mathforumin algebran viikon ongelma sivut. Sivuilla on linkit eri algebran aihealueiden ongelmiin. Aiheina ovat mm. yhtälöt, verrannot, juuret, kuvaajat jne. Ongelmatehtävän linkin yhteydessä on mainittu tehtävän vaikeustaso. Tehtäviin annetaan myös ratkaisuja.
URL: http://mathforum.org

Algebran koe

Saxon publisher on laatinut 20 tehtävää käsittävän algebran kokeen. Kokeen tehtäviin löytyy myös ratkaisut samasta pdf-dokumentista.
URL: http://www.saxonhomeschool.com

Matematiikkaa ylemmille luokille

Saxon homeschool on tehnyt kaksi algebran tehtäväpakettia. Tehtävät vaihtelevat helpoista vähän vaikeampiin. Kummassakin paketissa on yhteensä 40 tehtävää (20 itsenäiseen työskentelyyn ja 20 ryhmätyöhön tarkoitettua). Vastaukset annetaan kaikkiin tehtäviin.
URL: http://www.saxonhomeschool.com

Algebran tehtäviä - MathsNet

MathsNetin algebran sivuilla on alussa interaktiivinen algebran sanasto. Kun viet kursorin listassa olevan käsitteen päälle, ilmestyy näyttöön kyseisen termin selitys englanniksi. Itse tehtävä osiossa (osio 2) voit valita aihepiirin, jota haluat harjoitella. Valittavana on eri asteisten yhtälöiden muodostamista ja ratkaisemista, yhtälöparin ratkaisemista ja lukujonojen muodostamista. Aihepiirien sisällä on valittavana tehtäviä vaikeustasoilta 1-8. Tehtäviin ei voi vastata interaktivisesti, mutta ratkaisut saa näkyviin vaiheittain.
URL: http://www.mathsnet.net

GCSE-tehtäviä - MathsNet

MathsNetin sivuilla olevassa GCSE-osiossa on tehtäviä liittyen algebraan. Ensimmäisessä osiossa on tehtäviä aritmetiikasta, juurista ja potensseista, murtoluvista, desimaaliluvuista, prosenttilaskennasta sekä mittakaavasta ja verrannoista. Toinen osio sisältää eriasteisten yhtälöiden muodostamista ja niiden ratkaisua sekä lukujonohin liittyviä tehtäviä. Viimeinen osio sisältää sekalaisia algebran tehtäviä sekä pieniä p-kirjaimella merkittyjä kokeita. Aihepiirien sisällä on valittavana tehtäviä vaikeustasoilta 1-8. Tehtäviin ei voi vastata interaktivisesti, vaan ratkaisut on tehtävä paperille. Ratkaisut saa näytölle näkyviin vaiheittain.
URL: http://www.mathsnet.net

Sivun alkuun


Ohjelmat

Rationaalilukujen geometrisia havainnollistuksia

Sivulla havainnollistetaan geometrisesti rationaalilukuja. Opetushallituksen tuottamat sivut ovat samalla interaktiiviset. Opetushallituksen tarkoituksena on tuottaa sarja pelimuotoisia matematiikan tehtäviä. Aluksi on saatu valmiiksi rationaalilukujen havainnollistamiseen tähtäävät tehtävät. Nämä kuusi ensimmäistä pienimuotoista ohjelmaa on tuottanut Takala-Soft Oy.
URL: http://www.edu.fi/frontpage.asp?path=498

Toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

Jukka Männistön Tampereen yliopistossa tekemä suomenkielinen toisen asteen yhtälön "ratkaisukone". Anna termien kertoimille mitä tahansa arvoja, niin ohjelma ratkaisee juuret. Tämä pitäisi kyllä osata tehdä ilman ohjelmaakin...
URL: http://www.uta.fi/~tnjuma/opiskelu.htm

Interaktiivista laskentaa

Sivusto sisältää numeroihin ja niillä tehtäviin operaatioihin liittyviä Java-sovelmia. Mukana on niin alkulukuja kuin murtolukujakin sekä Pascalin kolmioon tai prosentteihin liittyviä visualisointeja, pelejä ja muita ongelmia. Sovelmissa on mukana myös niiden käyttöohjeet sekä rinnastus NCTM:n (National council of teachers of mathematics) opetussuunnitelmiin. Sivuja ylläpitää National Library of Virtual Manipulatives for Interactive Mathematics.
URL: http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html

Interaktiivista algebraa

Sivut sisältävät algebraan liittyviä Java-sovelmia. Sivuilla on visualisointeja, pelejä ja muita ongelmia. Sovelmissa on mukana myös niiden käyttöohjeet sekä rinnastus NCTM:n (National council of teachers of mathematics) opetussuunnitelmiin. Sivuja ylläpitää National Library of Virtual Manipulatives for Interactive Mathematics.
URL: http://matti.usu.edu/nlvm/nav/vlibrary.html

Interaktiivinen kokoelma aritmetiikkaa ja algebraa - Cut-The-Knot

Alexander Bogomolnyn tekemillä englanninkielisillä sivuilla on erittäin paljon interaktiivista materiaalia aritmetiikan ja algebran opiskeluun. Sivuilla on yhteensä 153 aritmetiikkaan ja algebraan liittyvää havainnollista esitystä. Monissa esityksissä on käytetty apuna Java-sovelmia. Aiheet on järjestetty pääsivulle aakkosjärjestykseen.
URL: http://www.cut-the-knot.org/index.shtml

3. asteen polynomifunktio

Sivuilla olevan sovelman avulla pääsee tutkimaan kolmannen asteen polynomifunktion kuvaajaa. Käyttäjä voi vaihtaa polynomifunktion parametrien arvoja ja havaitsee miten parametrien arvot vaikuttavat kuvaajan muotoon. Sivulta löytyy myös muutamia kysymyksiä, joihin voi etsiä vastausta käyttämällä sovelmaa. Sivuilla on ohjeet sovelman käyttöön englanniksi.
URL: http://thorin.adnc.com/~topquark/math/poly3nt.html

Funktioiden kuvaajat

WIMS:n sivuilta löytyy ohjelma, jossa on tehtävänä löytää annetun kuvaajan funktio. Kuvaaja on piirretty koordinaatistoon ja ohjelman käyttäjä päättelee kuvaajan avulla, minkä funktion kuvaaja on kyseessä. Käytettävissä on kymmenen yritystä, joten pikku hiljaa voi tarkentaa omaa vastaustaan. Kirjoitettu funktio piirtyy koordinaatistoon eri värillä kuin ohjelman kysytty funktio, joten koko ajan näkee miten parametrien muutokset vaikuttavat kuvaajaan. Lopulta käyttäjän kirjoittaman funktion kuvaajan ja kysytyn funktion kuvaajien tulisi yhtyä. Ohjelma kertoo kuinka lähelle oikeaa päästiin. Käyttökelpoinen ohjelma opeteltaessa tunnistamaan funktioiden kuvaajia ja funktioiden parametrien arvojen merkitystä kuvaajan muotoon.
URL: http://wims.unice.fr/

Suoran kuvaus

Suoran voi karteesisessa tasossa kuvata kolmella tavalla: yhtälöllä, jossa y on esitetty x:n funktiona; yhtälöllä, jossa x on esitetty y:n funktiona tai ratkaisemattomana yhtälönä." Line Choice" on WIMS:n sivuilla oleva ohjelma, jonka avulla voit harjoitella näiden eri esitysmuotojen hallintaa. Ohjelman avulla voi harjoitella annettujen kuvaajien yhtälöiden määrittämistä tai sitten annettujen yhtälöiden kuvaajien määrittämistä. Ohjelmalla voi myös harjoitella siirtymistä eri esitystapojen välillä.
URL: http://wims.unice.fr/

Polynomit ja niiden kuvaajat

WIMS:n sivuilla olevalla ohjelmalla harjoitellaan polynomifunktioiden kuvaajien ymmärtämistä. Näytölle ilmestyy kahden polynomifunktion kuvaajat. Toinen on ohjelman antama ja toinen on käyttäjän konstruoima. Tarkoitus on polynomin kertoimia muuttamalla modifioida oma kuvaaja vastaamaan ohjelman antamaa kuvaajaa. Ohjelma antaa käyttäjälleen myös vihjeitä oikean ratkaisun löytämiseksi. Vaihtelemalla parametrien arvoja huomaa miten niiden arvo vaikuttaa kuvaajan muotoon, joten tämän ohjelman avulla voi harjoitella polynomien kertoimien vaikutusta sen kuvaajaan.
URL: http://wims.unice.fr/

AS/A2 Interaktiivista Matematiikkaa - MathsNet

Englantilainen "AS/A2" -verkkokurssi sisältää valtavan määrän interaktiivista matematiikkaa. Aihealueina ovat mm. algebra, potenssit ja logaritmit. Materiaalissa on aiheista kuusi kurssia. Jokaisesta aiheesta on esitetty käsitteiden määritelmät ja laskusäännöt. Mukana on paljon tehtäviä ja eri geometrisilla ohjelmilla tehtyjä sovelmia. Sovelmat ovat erittäin hyviä havainnollistamaan esimerkiksi funktioiden kuvaajia. Sovelmissa voi itse vaihtaa kertoimien arvoja, jolloin kuvaaja muuttuu. Näkee selkeästi mitä mikäkin kerroin merkitseen kuvaajassa. Mukana on myös koekysymyksiä ja tehtäviä, joiden ratkaisut saa vaiheittain näkyviin. Jokaisen jakson lopussa on myös interaktiivinen testi tai testejä. Sopii erittäin hyvin myös itsenäiseen opiskeluun.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Kuvaajakeskus

Sivuilla olevassa "Graph centerissä" on hyviä ohjelmia, joiden avulla voi harjoitella tulkitsemaan eriasteisten yhtälöiden ja funktioiden kuvaajia. Ensimmäisessä ohjelmassa voi valita haluamansa yhtälön. Tämän jälkeen voi vaihtaa yhtälön muuttujien kertoimia, jolloin kuvaaja muuttuu välittömästi. Näin oppii tulkitsemaan erilaisia kuvaajia ja oppii yhtälön muuttujien kertoimien merkityksen. Sivulla on myös kuvaajia, joihin saa näkyviin haluamansa ääriarvopisteet, akseleiden leikkauspisteet, asymptootit tai kohdat, joissa funktio kasvaa, vähenee tai on vakio. Toisessa ohjelmassa tulisi punaisella piirretty kuvaaja saada yhtymään muun värisiin kuvaajiin. Punaisen funktion parametreja saa muuttaa ja yrittää näin sovittaa se yhteen toisten funktioiden kuvaajien kanssa. Tämänkin avulla pyritään opettelemaan funktion parametrien merkitystä sen kuvaajaan. Viimeinen ohjelma esittää animaatioita eriasteisten yhtälöiden kuvaajista, kun termien kerroin vaihtelee. Sivuja ylläpitää MathsNet.
URL: http://www.mathsnet.net/index.html

Algebralaskin

Sivuilta voi ladata itselleen algebran laskinohjelman. Laskimella voi ratkaista moninaisia algebran tehtäviä. Sivuilla on perinpohjaiset englanninkieliset ohjeet laskimen käyttöön. Sivuja ylläpitää Ralph S. Freese ja Emil W. Kiss unkarilaisesta Eötvös-Lorand yliopistosta.
URL: http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/

Tekijöihin jakaja

Tämä WIMS:n sivuilla oleva ohjelmisto jakaa annetun luvun tai polynomin tekijöihin. Ohjelmiston tekijä on Xiao Gang. Laskimen avoimeen kenttään voi syöttää halutun luvun tai polynomin ja ohjelma jakaa sen tekijöihin. Laskinta voi myös pyytää derivoimaan haluttu funktio. Laskin määrittää funktion derivaatan ja jakaa sen vielä tekijöihin, jos mahdollista. Sivuilla on selvät ohjeet, missä muodossa lausekkeet täytyy laskimelle syöttää.
URL: http://wims.unice.fr/

Alkuluvut

Xiao Gang on tehnyt sivuilla olevan alkulukujen laskinohjelman, joka listaa alkuluvut haluamallasi tavalla. Voit valita esim., että haluat nähdä 1:stä alkaen 50 seuraavaa alkulukua. Ohjelma hakee myös satunnaisen alkuluvun. Voit määrittää kuinka monta numeroa siinä saa olla. Esim. etsi alkuluku jossa on 5 numeroa. Sivua on mahdollisuus käyttää englannin lisäksi italiaksi, espanjaksi, ranskaksi ja kiinaksi. Sivuja ylläpitää Nizzan yliopiston alaisuudessa toimiva WIMS (WWW interactive mathematics server).
URL: http://wims.unice.fr/

Funktion piirto-ohjelma

Sivuilla on funktion piirto-ohjelma. Voit syöttää ruutuun minkä tahansa funktion lausekkeen ja ohjelma piirtää sen koordinaatistoon. Voit tarkentaa ja rajata koordinaatistoa haluamallasi tavalla. Samat asiat voi tehdä myös graafisella laskimella, mutta tässä näyttö on paljon parempi. Ohjelma on tehty USA:ssa Hofstran yliopistolla Hempsteadissa.
URL: http://www.hofstra.edu/home/index.html

Algebra laskimia - Algebra.help

Sivuilla on mm. paljon erilaisia laskimia. Yhtälölaskimeen voi kirjoittaa jonkin yhtälön, jonka laskin ratkaisee. On hyvä, että laskin myös kertoo yksityiskohtaisesti askel askeleelta miten yhtälön ratkaisu on tehty. Tällöin oppilas voi myös oppia itse paremmin ratkaisemaan erilaisia yhtälöitä. Sivuilla on myös interaktiivisia työmonisteita, joiden avulla voi testata omia taitojaan. Laskinten sivuilla on esimerkkejä, joiden avulla oppii nopeasti käyttämään ko. laskinta. Esimerkeistä selviää missä muodossa luvut tai kirjaimet täytyy laskimeen syöttää. Sivuja ylläpitää AlgebraHelp.com.
URL: http://www.algebrahelp.com/

Arabialaiset numerot - roomalaiset numerot

Steven Gibbs on tehnyt laskinohjelman, jolla voi muuntaa arabialaiset numerot 1-4999 roomalaisiksi numeroiksi tai toisin päin. Sivulla on myös roomalaisten numeroiden laskin.
URL: http://www.guernsey.net/~sgibbs/

Kiinalaiset numerot

Sivut kertovat kiinalaisista numeroista. Sivuilla on mahdollisuus muuntaa numerot ykkösestä yhteen miljardiin kiinalaisiksi merkeiksi. Sivuilta on mahdollisuus ladata näytönsäästäjä jonka avulla pystyy opettelemaan kiinalaisia lukuja 1-10. Englanninkieliset sivut ovat Erik E. Petersonin ylläpitämät.
URL: http://www.mandarintools.com/numbers.html

Sivun alkuun


Pelit

Hanoin torni

Interaktiivinen Hanoin torni -peli. Tehtävänä on siirtää rengaspino tikusta toiseen niin, että aina siirretään pienempi rengas suuremman päälle. Voit valita renkaiden määrän kolmesta kahteentoista. Ohjelma kertoo mikä on siirtojen vähimmäismäärä. Se myös näyttää ratkaisun ja onnittelee oikeasta suorituksesta tai kertoo, että tehtävän voi ratkaista pienemmälläkin määrällä siirtoja.
URL: http://thinks.com/games/

Päässälaskupeli

Pelin avulla harjoitellaan päässälaskua eri matematiikan alueilta. Aihealueen voi valita itse. Yhteenlaskut ovat tietysti lukioon hyvin helppoja, mutta ohjelmasta löytyy myös haastetta, mm. potensseja ja sanallisia tehtäviä. Tämä harjaannuttaa opiskelijoiden päässälaskutaitoja. Pelin on tehnyt Robert Cummings.
URL: http://www.scienceacademy.com

Numerokeksi

Family Education Networkin sivuilla on paljon erilaisia pelejä eri tasoisille oppilaille. Eräs lukioon sopiva peli on "number cracker". Ohjelma antaa jonkin lukujonon alun ja pelaajan täytyy keksiä mikä on seuraava luku. Väärän vastauksen kohdalla ohjelma kertoo, mikä olisi ollut oikea sääntö muodostaa lukujono. Pelissä on neljä tasoa, joista kaksi vaikeinta sopii parhaiten lukioon.
URL: http://funbrain.com/index.html

Taikanelikulmiot

Sivuilla olevassa "Magic rectangles" -pelissä ohjelma antaa suorakulmion johon on jokaisen rivin loppuun ja sarakkeen alle annettu jokin luku. Pelaajan tehtävänä on täyttää ruudukko luvuilla 1, 2, 3, ... niin että rivillä tai sarakkeella olevien numeroiden summa vastaa rivin loppuun tai sarakkeen alle kirjoitettua numeroa (jos ruudukko on 2x3 kokoinen, käytössä on numerot 1, 2, 3, ..., 6; 2x2 kokoisessa nelikulmiossa käytössä on numerot 1, 2, 3 ja 4). Yhden luvun voi käyttää vain kerran. Sivuja ylläpitää WIMS.
URL: http://wims.unice.fr/


Sivun alkuun Takaisin etusivulle