PDF

Otsikkokuva

Kirjaesittely: Sukkia ja muuta matematiikkaa

Matematiikka on perinteisesti koettu tieteen popularisoinnin kannalta haasteelliseksi alaksi. Matematiikkaa käsittelevät yleistajuiset kirjoitukset keskittyvät useimmiten joko älypelien kaltaisiin ongelmiin tai jonkin matemaattisen ilmiön ja sitä tutkineiden matemaatikkojen historiaan. Itse matematiikan osuus sisällöstä on usein ollut vähäisempi.

Vuonna 2002 julkaistu Sukkia ja muuta matematiikkaa on suunnattu etenkin peruskouluikäisille koululaisille ja heidän opettajilleen. Tekijöiden tarkoituksena on ollut osoittaa, että matematiikan ei tarvitse olla kuivakkaa numeroiden pyörittämistä. Lopputuloksena on paljon totutusta poikkeava matematiikan kirja.

Kirjassa esitellään kuvien ja konkreettisten, lapsille tuttujen, esimerkkien avulla erilaisia tunnettuja matemaattisia ongelmia ratkaisuineen. Ongelmien ratkaisemisen lomassa tuodaan esille myös syvällisempiä matemaattisia ideoita, kuten esimerkiksi induktioperiaate. Useimmat käsitellyistä ongelmista ovat matematiikkaan perehtyneelle jo valmiiksi tuttuja, kuten esimerkiksi Zenonin paradoksit, Königsbergin sillat ja Hanoin tornit. Ongelmat on pyritty esittämään nuorillekin oppilaille helposti omaksuttavalla tavalla.

Useimmat tehtävät lienevät liian vaikeita oppilaiden ratkaistaviksi täysin itsenäisesti. Kirjan tehtävät sopivatkin esitettäviksi matematiikkakerhoissa tai lisämateriaaliksi asiasta kiinnostuneille oppilaille.

Kirjan Sukkia ja muuta matematiikkaa, MFKA-kustannus, ISBN 952-9656-79-3, tekijät ovat Jenni Björklund, Saara Lehto, Sampo Pasanen ja Meeri Viljanen. Kirjan hinta on 16 euroa.

Tietoa muusta suomenkielisestä yleistajuisesta matemaattisesta kirjallisuudesta löytyy osoitteesta http://matematiikkalehtisolmu.fi/1998/2/alestalo.html.

Antti Rasila

Toimitussihteerin palsta


Solmu 3/2003
22.12.2003