PDF

Otsikkokuva

Matematiikan opintojen ja tutkinnon täydentäminen kesällä 2003

Ensi kesänä on eri puolilla Suomea tarjolla useita mahdollisuuksia täydentää tutkintoa tai kesken jääneitä matematiikan opintoja. Kesän aikana pidettävät kurssit parantavat erityisesti kouluissa (ehkä epäpätevinä) toimivien opettajien mahdollisuuksia osallistua opetukseen. Myös perusopiskelijoiden odotetaan olevan kiinnostuneita kesäopetuksesta - siitä huolimatta, että kesä on opiskelijoille kesätöiden ja lomailun aikaa.

Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksella opiskellaan perinteiseen tapaan kesällä monia kursseja tuutorryhmissä. Niihin osallistuu joka kesä myös työssäolevia opettajia. Lopulliset päätökset ensi kesän ryhmistä tehdään huhtikuun lopulla, mutta jo tässä vaiheessa ennakkoilmoittautumisten perusteella luvataan kurssit

Ryhmiä tulee pääasiassa kesä- ja elokuulle. Näihin ryhmiin voivat osallistua ne, joilla on opinto-oikeus Oulun yliopiston johonkin koulutusohjelmaan tai erillisten/täydentävien opintojen suoritusoikeus matematiikan opintoihin. Lisätietoja tulee Oulun yliopiston matemaattisten tieteiden laitoksen verkkosivuille http://math.oulu.fi.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää Oulussa kurssin

Lisätietoja, ks. http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kesayliopisto/.

Joensuun yliopiston matematiikan laitos järjestää kesäopetuksena kurssit

Kurssit pidetään 28.7.-15.8.2003. Opiskelu toteutetaan pienryhmissä, joiden ohjaajina toimii laitoksen opiskelijoita. Kurssit voi sisällyttää joko matematiikan cum lauden vapaavalintaisiin opintoihin opettajalinjalla tai didaktisen matematiikan approbaturin/cum lauden koulumatematiikan erikoiskursseiksi.

Kursseille osallistuvilta edellytetään opinto-oikeutta tutkinnon suorittamista varten Joensuun yliopistossa, erillistä opinto-oikeutta didaktisen matematiikan opintoihin tai opinto-oikeutta avoimen yliopiston kautta. Lisätietoa kursseista löytyy verkkosivulta http://www.joensuu.fi/matematiikka/appro.html, jolla on esitelty myös muut kesällä 2003 pidettävät didaktisen matematiikan approbaturin/cum lauden kurssit.

Jyväskylän yliopisto järjestää 13. kesäkoulun elokuussa Jyväskylässä. Edistyneemmille perustutkinto-opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille tarkoitetut matematiikan kurssit ovat

Molemmat kymmenen luentotunnin kurssit pidetään 18.-22.8.2003. Lisätietoa Jyväskylän kesäkoulusta (mm. kurssien luennoijat ja kurssikuvaukset) löytyy verkkosivulta http://www.jyu.fi/summerschool/.

Helsingin yliopiston matematiikan laitos järjestää kesäopetuksena kurssit

Lisäksi järjetetään lähinnä tutkijakoulutettaville tarkoitetut tiiviskurssit Kurssit pidetään pääasiassa toukokuun lopun ja juhannuksen sekä heinäkuun lopun ja elokuun alun välisinä aikoina. Kursseista löytyy lisätietoja (mm. luentoajat ja luennoijat) Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen verkkosivuilta http://www.math.helsinki.fi.

Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen kesäopetuksessa kurssien suorittajilla pitää olla opinto-oikeus tutkinnon suorittamista varten matematiikan koulutusohjelmassa tai erillisten/täydentävien opintojen suoritusoikeus matematiikan opintoihin. Lisäohjeita löytyy Helsingin yliopiston matemaatis-luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (lomakkeista) http://www.helsinki.fi/ml/tdk/.

Sekä Helsingin yliopiston että Teknillisen korkeakoulun Avoimessa yliopistossa luennoidaan kesällä kaksi matematiikan kurssia; Helsingissä valittavina ovat kurssit

ja Otaniemessä kurssit Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Lisätietoja kursseista löytyy osoitteista http://www.avoin.helsinki.fi (HY) ja http://www.avoin.hut.fi (TKK). Myös Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää matematiikan opetusta; ks. kesäyliopiston verkkosivut http://www.kesayliopistohki.fi.

* * *

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura järjestää kansalliset tutkimuksen päivät Helsingissä 10.-11.10.2003. Päivät ovat samalla tutkimusseuran 20-vuotisjuhlaseminaari. Tutkimuspäivien yleisteema on matemaattisten aineiden opettajankoulutus. Lisäksi torstaina 9.10. on Tutkimusseuran ja Valtakunnallisen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulun yhteinen symposium, jonka teemana on koulutuksellinen tasa-arvo. Kaikki opettajankoulutuksesta ja matemaattisten aineiden opetuksesta sekä niiden kehittämisestä kiinnostuneet opettajat ovat tervetulleita päiville.

Tutkimuksen päiviin voi tutustua tarkemmin verkkosivulla http://www.malux.edu.helsinki.fi/malu/tutkimus/tutkimusseura/symposium/.

Mika Koskenoja

Toimitussihteerin palsta


Solmu 2/2003
16.5.2003