PDF

Otsikkokuva

Toimitussihteerin palsta

Solmuun on vuoden 2002 alusta kerätty yliopistojen ja korkeakoulujen yhteyshenkilöitä, jotka toimivat yhdyssiteenä lehden ja edustamiensa laitosten välillä. Tiedon on tarkoitus kulkea kumpaankin suuntaan. Yhteyshenkilöt informoivat laitostensa henkilökuntaa mahdollisuudesta kirjoittaa artikkeleita Solmuun tai ylipäätään Solmun olemassaolosta. Toisaalta yhteyshenkilöt voivat välittää terveisiä ja kirjoituksia Solmun toimitukseen, jolloin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle sijoittuvat yliopistot ja korkeakoulut saavat äänensä kuuluviin Solmussa aikaisempaa paremmin.

Yhteyshenkilöjen yksi tehtävä on hankkia laitostensa vaikutuspiiriin kuuluvalta väeltä artikkeli Solmuun kerran vuodessa. Näin saadaan kirjoitusten näkökulmaa laajennettua ja monipuolistettua. Lisäksi Solmun lukijat voivat erinäisissä asioissaan ottaa oma-alotteisesti yhteyttä vaikkapa lähimmän yliopiston tai korkeakoulun yhteyshenkilöön. Käytännön on siis tarkoitus entisestään madaltaa kynnystä yhteydenpitoon Solmun ja lukijoiden välillä. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet löytyvät sekä lehden infosivulta 2 että verkosta Toimituskunta-sivulta.

Uutuutena Solmun verkkoetusivulle solmu.math.helsinki.fi on lisätty haku, jonka avulla voi etsiä Solmusta artikkeleita ja muuta materiaalia hakusanojen perusteella. Aikaisemminhan verkkosivuilla on ollut vain aiheittain eritelty hakemisto, mutta ei mitään kehittyneempiä toimintoja hakea tietoa esimerkiksi jonkin käsitteen tai matemaatikon nimen perusteella. Nyt tämäkin on siis mahdollista.

Haku on varmasti kaikille hyvinkin tuttu toiminto, lähes kaikista verkkosivustoistahan se löytyy varsin samalla tavalla toimivana, mutta kertaan tässä perusperiaatteet. Hakusanat kirjoitetaan perusmuodossa niille varattuun kenttään ja sanojen väliin lisätään välilyönti. Kun kaikki yhteen hakuun tarkoitetut sanat on kirjoitettu, niin painetaan rivinvaihtonäppäintä. Tämän jälkeen haku etsii kyseisiä sanoja sisältäviä dokumentteja Solmusta ja listaa löydetyt sivut järjestyksessä hakusanojen ''osumistarkkuuden'' perusteella - mitä enemmän annettuja hakusanoja sivu sisältää, sen parempi ''osuma''. Tämän jälkeen haun käyttäjän tulee enää valita listatuista dokumenteista ne, jotka parhaiten vastaavat etsinnän tarkoitusta.

Mika Koskenoja


Solmu 1/2002
5.3.2002