PDF

Otsikkokuva

Pitkän matematiikan ylioppilaskoe

Luma-projekti tiedottaa 7, Opetushallitus Moniste 1/2002:

''Pitkässä matematiikassa pakollisena ja ylimääräisenä kirjoittaneiden osaamistason välinen kuilu tuntuu jähmettyneen nykyiseen leveyteensä. Pakolliseksi kokeen valinneet olivat tällä kertaa (kevät 2001) keskimäärin 1,37 arvosanayksikköä parempia kuin ylimääräisenä kirjoittanet. Keskimääräisesti kokeen pakolliseksi valinnut sai kirkkaasti cum lauden, kun ylimääräiseksi valinnut tyytyi lubenteriin. Laudaturin saaneista noin 90 % ja reputtaneista noin 22 % oli pakollisena kirjoittavia. Pitkän matematiikan pakollisena kirjoittavien keskimääräinen pistemäärä vaikeissa tehtävissä oli jopa kaksinkertainen ylimääräisenä kirjoittavien keskimääräiseen pistemäärään verrattuna.

Naisten osuus pitkän matematiikan kirjoittajista pysyi oleellisesti ennallaan. Keväällä 2001 heitä oli 41 %. Heistä 32 % valitsi kokeen pakolliseksi, kun taas miehistä pakollisuuden valitsi 60 %. Molemmat osuudet ovat hieman viime kevättä suurempia. Ylimääräisen pitkän kirjoittajissa naiset ovat edelleen enemmistönä. Valinnaisuuden lisääntyminen ei ole houkutellut naisia mukaan odotusten mukaisesti.''

Samasta aiheesta on julkaistu tilastotietoja Solmussa 2/1996-1997, s. 22-24;
http://matematiikkalehtisolmu.fi/1997/1/lehdisto.html.

Marjatta Näätänen


Solmu 1/2002
5.3.2002