Matematiikkalehti Solmun etusivu

Fysikaalisten tieteiden ja matematiikan laitokset järjestävät yhteistyössä kevätlukukaudella 02 kurssin

Fysiikan matematisointia ja matematiikkaa.

Kyseessä on seminaarimuotoinen 5 opintoviikon kurssi, joka pidetään kemian laitoksen tiloissa Kumpulassa ja joka on suunnattu lähinnä fysikaalisten aineiden ja matematiikan aineopettajille tai niiksi aikoville. Toki muutkin ovat tervetulleita. Vaatimustasosta sanottakoon, että liikkeelle lähdetään aivan perusasioista, joihin taustatiedoiksi riittää lukion tiedot. Kurssi ei siis pyri kilpailemaan esimerkiksi kurssin Matemaattiset apuneuvot (Mapu) kanssa, vaan pikemminkin täydentämään sitä. Seminaarimuotoisuus merkitsee, että kurssi suoritetaan pitämällä sovitusta aiheesta esitelmä tai useampia. Aihepiiri on melko vapaa, joten mielellään kuullaan opiskelijiden omia ehdotuksia.

Silloin tällöin kurssin vetäjät pitävät joistakin teemoista lyhyehköjä pohjustuksia, joiden jatkoksi annetaan esitelmän aiheita opiskelijoille. Seuraavassa joitakin teemoja, joita on kaavailtu otettavan esiin:

Seminaariajat ovat alustavasti ti 16.00-18.00 ja to 16.00-18.00 ja paikka on sali A128 Kemian laitos, A.I. Virtasen aukio 1. Ilmoittautuminen suoraan vetäjille, mutta se hoituu myös yksinkertaisesti tulemalla mukaan. Ensimmäinen kokoontuminen on ti 22.1.02.

Lars Lamberg
Matematiikan laitos
191 22873
[email protected]
Jouni Niskanen
Fysikaalisten tieteiden laitos
191 50678
[email protected]
Ismo Koponen
Fysikaalisten tieteiden laitos
191 50652
[email protected]


Solmun etusivu
14.12.2001