PDF

Otsikkokuva

Oxfordissa matematiikkaa opiskeleva Pirita Paajanen sai tunnustuspalkinnon

Euroopan naismatemaatikot ovat saaneet optiorahoista lahjoituksen Suomessa tapahtuvaa toimintaa varten, erityisesti, jotta tyttöjä ja naisia kannustettaisiin matematiikan pariin. Tästä rahasta päätettiin antaa suurin osa, 10\,000 markan palkinto, matematiikan opintojensa alkuvaiheessa olevalle, mutta jo selkeästi kunnostautuneelle nuorelle naiselle. Palkinnon sai Oxfordissa matematiikan opintoja suorittava, Somerolta kotoisin oleva, juuri 22 vuotta täyttänyt Pirita Paajanen.

Piritan alkutaival opinnoissa oli peruskoulu Somerolla, sitten yläasteen matematiikkakilpailuissa menestyminen, muutto Turkuun IB-lukioon ja matematiikan lisäoppi Päivölän opistossa. Pirita pyrki ylioppilastutkinnon jälkeen Oxfordiin ja tuli hyväksytyksi. Kolmatta vuotta Oxfordissa opiskeleva ja kesällä tutkinnon suorittava Pirita kertoi, että opiskelutahti siellä on hyvin paljon kovempi ja vaativampi kuin Suomessa. Akateemisesta vapaudesta ei ole tietoakaan. Henkilökohtaista ohjaajaa tavataan lukukausien aikana 2 tuntia viikossa ja silloin käydään läpi kotitehtävät, jotka on jätetty tarkastettavaksi etukäteen musteella puhtaaksikirjoitettuna. Tällaisessa "laskuharjoituksessa" on kerrallaan 1-2 opiskelijaa. Käytännössä opiskelijat joutuvat lukukausien aikana opiskelemaan omin päin 50 sivua uutta matematiikkaa kolmessa päivässä ja ratkaisemaan laskuharjoitustehtävät tämän pohjalta - luennolla asiat tulevat yleensä vasta tämän jälkeen ja ilman yksityiskohtia. Erittäin harvat keskeyttävät opinnot, karsinta ja ohjaus ovat niin tehokkaita. Omasta, välillä hyvinkin kovasta ponnistelusta ja onnistumisesta saa palkinnoksi iloa, joka on aivan erilaista kuin lyhytjänteisen viihteen antama.

Ensimmäistä tutkintoa varten on kolmen vuoden kuluttua opintojen aloittamisesta erittäin laajat tentit, seitsemän koetta viikon aikana, kukin tentti kolme tuntia. Tenttiin pukeudutaan akateemiseen pukuun. Uusimismahdollisuutta ei ole. Lääkärintodistuksella varmistettu sairaus voi auttaa rajatapausta ylittämään riman. Jos opiskelija keskeyttää kokeet sairauden tms. takia, saa hän uusia ne kaikki, mutta vasta vuoden kuluttua.

Oxfordissa on Suomesta pari matematiikan opiskelijaa. Yksi heistä on päätynyt vuorottelemaan opinnoissaan musiikin ja matematiikan välillä. Opetus maksaa EU:n kansalaisille 1000 puntaa vuodessa. Opiskelijoista on noin kymmenesosa Englannin ulkopuolelta, erityisesti Hong Kongista ja Singaporesta. Euroopasta on ehkä eniten saksalaisia. Vapaa-ajan harrastuksia on tarjolla paljon alkaen soudusta ja muusta urheilusta sekä musiikista. Sivuaineita ei tunneta, matematiikkaa opiskelevat syventyvät matematiikkaan. Vaikeinta sopeutumisessa oli Piritan mielestä sosiaalinen sopeutuminen. Englantilaiset ovat omissa joukoissaan, ulkomaalaiset omissaan. Muutama hyvä englantilainen ystäväkin on kuitenkin löytynyt.

Hyvä yliopisto ja hyvä tutkinto avaavat kaikki ovet. Englannissa arvostetaan matematiikkaa aivan eri tavalla kuin Suomessa. Matematiikka, samoin kuin esim. kauppatieteet, on eräs vaihtoehdoista, jotka johtavat hyvään ammattiin. Englantilaisten käsityksen mukaan matematiikan opinnoissa menestyminen kertoo, että henkilö pystyy kaikkeen muuhunkin työelämässä tarvittavaan ja omaa kyvyn ottaa selvää asioista sekä ajatella itsenäisesti ja loogisesti. Lontoon City vetää matematiikassa tutkinnon suorittaneita ja yritykset kouluttavat hyvinkin teoreettisen koulutuksen saaneet työntekijänsä käytännön työtehtäviin.

Pirita Paajasta kiinnostaa algebrallinen lukuteoria, jossa hän aikoo tehdä jatko-opinnot Englannissa ja toivoo voivansa palata sen jälkeen Suomeen toimiakseen täällä matematiikan tutkijana.

Pirita Paajasta haastatteli

Marjatta Näätänen


Solmu 2/2001
2001-05-15