Ekologisia tehtäviä

Matematiikan opintojen motivoimiseksi esitetään usein toive matematiikan merkityksen tuomisesta esiin muiden, erityisesti biologisten alojen yhteydessä. Kouluun kaivattaisi myös ajankohtaista materiaalia, jonka pohjalta voi opetella ristiriitaisen informaatiotulvan käsittelyä ja omaa kannanottoa. Solmu aloittaa ekologisten tehtävien sarjan - johon voi tarjota tehtäviä - ajankohtaisella tehtävällä, joka liittyy Kemijoen rakentamisen jatkamiseksi tehtyyn Vuotoksen allassuunnitelmaan. Pohjois-Suomen vesioikeus on juuri tehnyt asiasta päätöksen, josta valitetaan ylempiin oikeusasteisiin.

Tehtävä 1.

Vuotoksen suunnitellulla allasalueella sijaitsevien Kemihaaran soiden ja metsien pesimäaikaisen linnuston suojeluarvon laskeminen

Pesimäaikaisen linnuston suojeluarvo voidaan laskea uudella suojelupistearvomenetelmällä (Suomen ympäristökeskus 1996):

Linnuston suojeluarvoa laskettaessa otetaan huomioon lajin uusiutumiskyvyn indeksi (U), joka lasketaan linnun painosta, lajin lisääntyvän kannan suuruus Suomessa (K) ja lajin uhanalaisuuden indeksi Suomessa (S). Lajikohtainen suojelupistearvo (SA) lasketaan kaavalla SA =( U x S) / K. Pistearvo on sitä korkeampi, mitä hitaampi laji on lisääntymään, mitä uhanalaisempi se on ja mitä pienempi on kannan koko Suomessa. Tietyn elinympäristön suojeluarvo (LA) saadaan kertomalla kunkin alueella pesivän lajin muunnettu parimäärä (M), joka on parimäärä potenssiin 0.7, kyseisen lajin suojeluarvolla (SA) ja laskemalla saadut luvut yhteen, siis kaava on:

Linnustoon perustuvaa suojeluarvoa voidaan käyttää alueen suojeluarvon karkeana absoluuttisena mittana. Siinä lähtökohtana ovat uhanalaiset ja suojelua tarvitsevat lajit. Suojeluarvo kertoo luonnon monimuotoisuudesta. Alueella, jolla pesii monipuolinen linnusto, elää todennäköisesti myös monimuotoinen muu eliöstö. Seuraavassa taulukossa annetaan kullekin Vuotoksella esiintyvälle lajille pesimäkanta pareina, muunnettu parimäärä ja valmiiksi laskettuna suojeluarvo (SA) sekä kerrotaan, minkä osuuden prosentteina alueen koko suojeluarvosta kyseinen laji muodostaa.

Vuotoksen alueen linnuston suojeluarvopisteytys

Laji

Pesimäkanta
(paria)

Muutettu parim.
(M=parim0,7)

Suojeluarvo
(SA)

M*SA

%

Hiiripöllö

10

5,01

5

25,1

1,2

Lapinpöllö

5

3,09

13

40,1

1,9

Suopöllö

10

5,01

3,13

15,7

0,7

Helmipöllö

15

6,66

2,1

14,0

0,7

Tervapääsky

50

15,46

0,32

4,9

0,2

Käenpiika

10

5,01

1,6

8,0

0,4

Palokärki

8

4,29

1

4,3

0,2

Käpytikka

30

10,81

0,19

2,1

0,1

Pikkutikka

12

5,69

1,75

10,0

0,5

Pohjantikka

40

13,23

2,88

38,1

1,8

Kiuru

3

2,16

0,16

0,3

0,0

Törmäpääsky

800

107,69

0,44

47,4

2,2

Haarapääsky

30

10,81

0,13

1,4

0,1

Räystäspääsky

200

40,81

0,12

4,9

0,2

Metsäkirvinen

2000

204,51

0,07

14,3

0,7

Niittykirvinen

4000

332,23

0,07

23,3

1,1

Lapinkirvinen

5

3,09

1,63

5,0

0,2

Keltavästäräkki

8000

539,71

0,13

70,2

3,3

Västäräkki

620

90,09

0,07

6,3

0,3

Tilhi

20

8,14

1,08

8,8

0,4

Peukaloinen

3

2,16

0,2

0,4

0,0

Rautiainen

15

6,66

0,13

0,9

0,0

Punarinta

160

34,90

0,06

2,1

0,1

Sinirinta

250

47,70

0,13

6,2

0,3

Leppälintu

300

54,20

0,12

6,5

0,3

Pensastasku

40

13,23

0,12

1,6

0,1

Kivitasku

400

66,29

0,14

9,3

0,4

Mustarastas

1

1,00

0,2

0,2

0,0

Räkättirastas

75

20,54

0,1

2,1

0,1

Laulurastas

140

31,79

0,09

2,9

0,1

Punakylkirastas

3100

277,94

0,09

25,0

1,2

Kulorastas

10

5,01

0,42

2,1

0,1

Ruokokerttunen

300

54,20

0,11

6,0

0,3

Hernekerttu

5

3,09

0,11

0,3

0,0

Lehtokerttu

10

5,01

0,07

0,4

0,0

Lapinuunilintu

5

3,09

1,25

3,9

0,2

Sirittäjä

1

1,00

0,1

0,1

0,0

Pajulintu

9600

613,18

0,05

30,7

1,5

Hippiäinen

330

57,94

0,04

2,3

0,1

Harmaasieppo

2000

204,51

0,06

12,3

0,6

Kirjosieppo

150

33,36

0,06

2,0

0,1

Hömötiainen

85

22,42

0,05

1,1

0,1

Lapintiainen

550

82,84

0,55

45,6

2,2

Töyhtötiainen

1

1,00

0,11

0,1

0,0

Kuusitianen

1

1,00

0,2

0,2

0,0

Sinitianen

1

1,00

0,1

0,1

0,0

Talitianen

85

22,42

0,07

1,6

0,1

Puukiipijä

10

5,01

0,2

1,0

0,0

Lapinharakka

20

8,14

1,35

11,0

0,5

Närhi

5

3,09

0,22

0,7

0,0

Kuukkeli

150

33,36

1,9

63,4

0,3

Harakka

10

5,01

0,24

1,2

0,1

Varis

75

20,54

0,27

5,5

0,3

Korppi

75

20,52

0,78

16,0

0,8

Kottarainen

1

1,00

0,76

0,8

0,0

Kuikka

2

1,62

4,25

6,9

0,3

Laulujoutsen

18

7,56

5

37,8

1,8

Metsähanhi

50

15,46

4,38

67,7

3,2

Haapana

35

12,05

0,56

6,7

0,3

Tavi

118

28,20

0,25

7,1

0,3

Sinisorsa

47

14,81

0,3

4,4

0,2

Jouhisorsa

11

5,36

1,74

9,3

0,4

Lapasorsa

1

1,00

0,56

0,6

0,0

Tukkasotka

68

19,18

0,29

5,6

0,3

Lapasotka

2

1,62

9,43

15,3

0,7

Pilkkasiipi

16

6,96

4

27,9

1,3

Telkkä

158

34,60

0,29

10,0

0,5

Uivelo

52

15,89

3,38

53,7

2,5

Tukkakoskelo

10

5,01

0,6

3,0

0,1

Isokoskelo

15

6,66

0,64

4,3

0,2

Mehiläishaukka

1

1,00

3,63

3,6

0,2

Sinisuohaukka

27

10,05

3,25

32,6

1,5

Kanahaukka

9

4,66

2,33

10,8

0,5

Varpushaukka

16

6,96

0,92

6,4

0,3

Hiirihaukka

22

8,70

1,45

12,6

0,6

Piekana

23

8,98

2,25

20,2

1,0

Tuulihaukka

9

4,66

1,73

8,1

0,4

Ampuhaukka

11

5,36

2,75

14,7

0,7

Nuolihaukka

1

1,00

2,88

2,9

0,1

Muuttohaukka

4

2,64

12,57

33,2

1,6

Pyy

85

22,42

0,25

5,6

0,3

Riekko

410

67,44

1,12

75,5

3,6

Teeri

350

60,37

0,3

18,1

0,9

Metso

651

93,22

2,1

195,8

9,3

Kurki

71

19,76

4,63

91,5

4,3

Tylli

5

3,09

2,25

6,9

0,3

Kapustarinta

30

10,81

0,92

9,9

0,5

Töyhtöhyyppä

12

5,69

0,46

2,6

0,1

Lapinsirri

1

1,00

1,75

1,8

0,1

Jänkäsirriäinen

66

18,78

2,56

48,1

2,3

Suokukko

320

56,70

1,32

74,8

3,5

Jänkäkurppa

74

20,35

2,88

58,6

2,8

Taivaanvuohi

440

70,86

0,2

14,2

0,7

Lehtokurppa

20

8,14

0,25

2,0

0,1

Pikkukuovi

20

8,14

1

8,1

0,4

Isokuovi

25

9,52

1,74

16,6

0,8

Mustaviklo

70

19,57

2,2

43,1

2,0

Punajalkaviklo

1

1,00

0,8

0,8

0,0

Valkoviklo

60

17,57

1,38

24,2

1,1

Metsäviklo

15

6,66

0,38

2,5

0,1

Liro

1680

181,02

0,54

97,7

4,6

Rantasipi

140

31,79

0,17

5,4

0,3

Vesipääsky

40

13,23

0,56

12,7

0,6

Naurulokki

2

1,62

0,24

0,4

0,0

Kalalokki

1

1,00

0,52

0,5

0,0

Harmaalokki

3

2,16

0,6

0,3

0,1

Lapintiira

120

28,54

0,4

11,4

0,5

Sepelkyyhky

30

10,81

0,27

2,9

0,1

Käki

190

39,37

0,8

31,5

0,5

Varpunen

10

5,01

0,15

0,8

0,0

Peippo

70

19,57

0,07

1,4

0,1

Järvipeippo

5900

436,11

0,07

30,5

1,4

Viherpeippo

20

8,14

0,15

1,2

0,1

Vihervarpunen

1200

143,03

0,11

15,7

0,7

Urpiainen

1000

125,89

0,11

13,8

0,7

Kirjasiipikäpylintu

1

1,00

1,88

1,9

0,1

Pikkukäpylintu

300

54,20

0,16

8,7

0,4

Isokäpylintu

30

10,81

1,02

11,0

0,5

Punavarpunen

10

5,01

0,14

0,7

0,0

Taviokuurna

5

3,09

1,02

3,1

0,1

Punatulkku

300

54,20

0,15

8,1

0,4

Keltasirkku

20

8,14

0,08

0,7

0,0

Pohjansirkku

1900

197,30

0,13

25,6

1,2

Pikkusirkku

620

90,09

0,9

81,1

3,8

Pajusirkku

2300

225,53

0,13

29,3

1,4

           

Yhteensä

53176

   

2113,3

100,0

Vuotosalueen pesimälinnuston suojeluarvo jakaantuu lajiryhmittäin seuraavasti:

LajiryhmäOsuus, %
Vesilinnut 12,3
Lokkilinnut 0,6
Kahlaajat 20,4
Petolinnut 11,4
Kanalinnut 14,0
Varpuslinnut 32,2
Muut 9,1
Yhteensä 100,0

Vuotosalueen suojelupistearvo jakaantuu ympäristötyypeittäin seuraavasti:

YmpäristötyyppiOsuus, %
Suot 57,7
Järvet ja lammet 17,4
Virtavedet 5,3
Maa-alue 19,6
Yhteensä 100,0

Koko Vuotosalueen pesimälinnuston suojeluarvo vuoden 1994 pesivän kannan mukaan laskettuna on 2113 pistettä. Kokonaispistemäärästä varpuslinnut muodostavat kolmanneksen ja kahlaajat viidenneksen. Vesi-, kana- ja petolinnut muodostavat kukin yli kymmenen prosentin osuuden. Ympäristötyypeittäin tarkasteltuna kosteikot, siis suot ja vesistöt, muodostavat 80% kokonaispistemäärästä, suojeluarvot ovat siis keskittyneet näihin ympäristöihin. Tärkeäksi lintualueeksi (IBA = Important Bird Area) onkin luokiteltu erityisesti Kemihaaran suot Vuotosalueella. Seuraavassa taulukossa esitetään vertailun vuoksi Suomen parhaiden lintualueiden pesimäaikaisia suojelupistearvoja (Suomen ympäristökeskus 1996). Ne eroavat laajuudeltaan, eliömaantieteellisesti, osin lajistollisesti ja elinympäristötyypeiltäänkin Vuotoksen suunnitellusta allasalueesta, mutta vertailu kertoo, että Vuotoksen suunnitellun allasalueen kokonaisarvo linnuston pesimäalueena vastaa erittäin arvokkaina pidettyjen lintualueiden kokonaisarvoja.

KohdePinta-ala (ha)Suojelupistearvo
Martimoaapa, Simo 12151 4006
Palvinsuo, Ilomantsi 9097 3229
Veittiaapa, Kuivaniemi 2251 1279
Kauhaneva, Kauhajoki 3191 1384
Liminganlahti, Liminka 10000 1247
Siikalahti, Parikkala 358 255
Vuotos 24200 2113

Suojelupistemäärän kaava perustuu dos. Risto A. Väisäsen (Helsingin yliopisto) kehittämälle mallille. Tämä teksti perustuu tutkija Pekka Räinän kirjoitukseen 14.2.1996 ja Markku Mikkola-Roosin kirjoitukseen Linnut-lehdessä 3/1996.

Lintututkija Dick Forsman kertoo Helsingin Sanomissa 5.3.00 lintumatkailusta Vuotosalueelle:

"´Avonaisia aapasoita ei Länsi-Euroopassa ole Suomen lisäksi kuin muutama Ruotsissa.´ Vetiset aapasuot ovat parhaita pesimäsoita, sillä niiden keskellä linnut ovat turvassa. Mikään ei pääse lähestymään niitä huomaamatta. Näillä soilla pesii monia sellaisia lajeja, joiden Euroopan kokonaiskannasta valtaosa pesii Suomessa - ja suuri osa juuri altaan alle jäävillä soilla. Tällaisia lajeja ovat laulujoutsen, metsähanhi, haapana, tavi, jouhisorsa, tukkasotka, uivelo, sinisuohaukka, jänkäsirriäinen, jänkäkurppa, mustaviklo, valkoviklo, liro, suopöllö, pohjankeltavästäräkki, pohjansirkku ja pikkusirkku. ... ´Sähköä voi ostaa rahalla. Mutta kun tällainen luonnonympäristö menetetään, sitä ei saa millääm takaisin´. Forsman on vuosikausia kuljettanut ulkomaisia lintuharrastajia juuri näillä soilla Keski-Lapissa. Forsmanin opastamat keskieurooppalaiset ihmettelevät Suomessa tyhjiä teitä, ihmisten vähyyttä ja - erityisesti soita. Soiden aukeus ja hurjuus ihmetyttää, ja lintujen runsaus on heille käsittämätöntä."

Lisätietoja
http://www.birdlife.fi
kuvia linnuista
http://personal.fimnet.fi/luonto/vapaavuotos
http://kemijoki.fi

Marjatta Näätänen
dos.
matematiikan laitos
HY