57

1. Vertaa suuria lukuja. Paljonko on niiden erotus? Värittäminen ja merkit auttavat.

20 - 18 = ___

Arkki 57 - kuva 1

Väritin kaksi ruutua.
Erotin niistä 18 ruutua.
Luen kuviosta niiden erotuksen.

Arkki 57 - kuva 2

17 - 16 = ___

Arkki 57 - kuva 3

20 - 19 = ___

Arkki 57 - kuva 3

15 - 12 = ___

2. Etsi lukuparien erotukset. Käytä apuna lukusuoraa.

Arkki 57 - kuva 2-1

19;17 --> ___ 21;20 --> ___ 16;19 --> ___
15;14 --> ___ 20;16 --> ___ 19;16 --> ___
15;13 --> ___ 15;18 --> ___ 18;16 --> ___

© 2001 Matematiikkalehti Solmu