PDF

Otsikkokuva

Solmuun ekologisia tehtäviä

Monet oppilaat kaipaisivat matematiikan opiskelun motivoimiseksi tietoa opittujen asioiden käyttömahdollisuuksista eri aloilla, erityisesti ns. "pehmeillä" aloilla. Solmuun avataan tästä syystä keväällä sivut, joille kerätään ekologiaan liittyviä tehtäviä. Ensimmäinen on yhteistyötä Suomen BirdLifen kanssa ja siinä opitaan laskemaan suojelupistearvo tärkeälle ja hyvin ajankohtaiselle lintualueelle (IBA = Important Bird Area), Kemihaaran soille Vuotosalueella. Toivomme, että tehtäväkokoelmaa kartuttavat kaikki, joiden käsille tulee peruskoulun-lukion matematiikan taidoilla ratkeavia ekologiaan liittyviä tehtäviä.

Marjatta Näätänen
dos.
matematiika laitos
Helsingin yliopisto


Solmu 3/1999-2000
Viimeksi muutettu 2. maaliskuuta 2000.