Otsikkokuva

Toimitussihteerin palsta

Solmun verkkosivuille on tänä syksynä tehty hakemisto, joka helpottaa Solmussa aikaisemmin ilmestyneiden artikkeleiden etsintää. Onhan Solmussa ilmestynyt jo noin sata artikkelia joulukuusta 1996 lähtien. Hakemistossa artikkelit on jaoteltu aihepiireittäin, joten erityisesti haku aiheen perusteella on aikaisempaa helpompaa. Sisällysluettelossa näkyvä otsikkokaan kun ei aina kerro paljoakaan artikkelin todellisesta aiheesta. Toivon, että tutustutte hakemiston toimintaan ja lähetätte palutetta Solmun toimitukselle.

Solmun kaksi edellistä numeroa julkaistiin verkossa alunperin ainoastaan PDF-muodossa. Koska niiden lukemisessa ja tulostamisessa on ilmennyt erinäisiä ongelmia, olemme päättäneet, että Solmuista tehdään verkkoon edelleen myös HTML-versiot. Näin toteutetuissa verkkolehdissä matematiikan esittäminen ei vastaa LaTeX-ladontaohjelman tuottamaa tasoa, mutta sivujen lataaminen on PDF-tiedostoihin verrattuna nopeampaa ja tietokoneelta vähemmän resursseja vaativaa.

Mika Koskenoja
[email protected]


Solmun numerossa 1/1999-2000 olleesta artikkelista Numerosokeus - kansainvälinen vitsaus puuttui maininta, että teksti oli aiemmin julkaistu Tietoyhteys-lehdessä (3/1999). Artikkeli julkaistiin Solmussa Tietoyhteys-lehden luvalla.


Solmu 2/1999-2000
Viimeksi muutettu 23. marraskuuta 1999.