Otsikkokuva

Tietokoneavusteisen opiskelupaketin julkistus:

M niinkuin matematiikka

Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitoksella käynnissä olevan MatTa-projektin (Matematiikkaa Tietokoneavusteisesti) tähänastinen päätuotos, tietokoneavusteinen lukiomatematiikan kertauspaketti M niinkuin matematiikka tai lyhyemmin Iso-M on valmistunut. Kyseessä on ensimmäinen versio kokeiluluontoisesta verkko-opetusmateriaalista.

Projektia ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, opetusministeriö ja Teknillinen korkeakoulu.

Iso-M -paketti julkistetaan täten ja asetetaan suomalaisten koulujen ja eri asteisten oppilaitosten vapaaseen opetuskäyttöön. Myös yksityiseen käyttöön materiaalia voidaan vapaasti kopioida. Sisällön muuttaminen sekä muunlainen, erityisesti kaupallinen käyttö on ilman eri sopimusta kielletty.

Paketti on käytettävissä verkossa WWW-selaimen kautta. Se voidaan myös asentaa oppilaitoksen tai yksityisen käyttäjän Unix- tai Windows-koneeseen.

Paketin yhteydessä suositellaan käytettäväksi jotakin laskentaohjelmaa. Tällä hetkellä tuettuja ovat Mathematica ja Maple. Koska nämä ovat kaupallisia ohjelmia, ne eivät sisälly pakettiin, vaan käyttäjä joutuu hankkimaan ohjelman itse.

Lisätietoja saa seuraavista WWW-osoitteista:

Paketin käyttö ja ohjeet omalle koneelle kopioimisesta http://www.math.hut.fi/matta/material.html .

Verkkoversion käynnistys http://www.math.hut.fi/matta/Iso_M/Kansi.htm .

MatTa-projektin WWW-sivut http://www.math.hut.fi/matta/ .

Koska kyseessä on kokeiluluontoinen materiaali, käyttäjiä pyydetään raportoimaan käyttöön otosta, käytön luonteesta, esiintyneistä ongelmista, paketin hyödyllisyydestä, jne. alla olevaan osoitteeseen, mieluiten sähköpostilla.

Tarkemmat tiedot:

Simo K. Kivelä
Matematiikan laitos
Teknillinen korkeakoulu
Puh. (09) 451 3032
S-posti [email protected]


Solmu 2/1999-2000
Viimeksi muutettu 23. marraskuuta 1999.