Verkkolehtien yhteistyö alkaa: matemaattinen sanakirja tekeillä, avustajia etsitään

Osallistuin Cambridgessä Englannissa heinäkuussa kokouksiin, joissa käsiteltiin Englannin NRICH-projektia ja yhteistyön aloittamista Englannin, Hollannin, Puolan, Unkarin ja Suomen välillä.

Englannin NRICH-projekti pyrkii rikastuttamaan matematiikan kouluopetusta Internetin avulla, lisäksi Englannissa on samansuuntaisesti toimiva Passmaths-projekti.

NRICH on verkkoklubi, joka tarjoaa kouluille ilmaiseksi matematiikkaan ja sen opetukseen liittyviä palveluja. Projektin johtaja on Toni Beardon (The University of Cambridge, School of Education). Joka kuukausi ilmestyy NRICH INTERACT-lehti, jossa on haasteita 11-19 -vuotiaille ja koululaisten ratkaisuja esitettyihin tehtäviin. Oppilaita rohkaistaan laajentamaan ajatteluaan ja taitoaan selittää muille ideoitaan, etsimään uusia ratkaisuja, varioimaan tehtäviä. The New Inspiration Section sisältää oppilaiden kirjoittamia artikkeleita. The Resource Bank sisältää yli 200 ongelmaa ja ratkaisua, myös interaktiivisia geometrian ongelmia, sekä monia pelejä, joita voidaan ratkoa ilmankin tietokonetta. The Monthly Six tarjoaa ongelmia, jotka voi ratkaista yksinkertaisilla perustiedoilla ja More Challenging Problems vaativampia tehtäviä 15-19 -vuotiaille. NRICH Games sisältää pelejä ja matematiikkaan liittyviä kysymyksiä voi kysyä AskNRICH palvelusta, joka on erityisen hyvä palvely yksinään opiskeleville. Sähköpostiklubeissa on yli 1200 jäsentä eri puolilta maapalloa, opiskelijat keskustelevat matematiikasta NRICHtalk-osoitteessa, opettajat käyttävät NRICHsupport- ja NRICHprimath-osoitteita vaihtaakseen kokemuksia ja mielipiteitä. NRICH-projekti on yhteistyössä seuraavien kanssa: The Royal Institution of Great Britain, Cambridge University ja Homerton College. NRICH on myös yhteistyössä muiden ryhmien kanssa opettajien jatkokoulutuksen suhteen ja auttaa järjestämään mestariluokkia erityisen kyvykkäille lapsille, matemaattisia huvipäiviä ja erityistyöskentelyä.

Passmaths keskittyy matematiikan sovelluksiin, matemaatikkojen työmahdollisuuksiin ja informaatioon yliopistojen kursseista.

Hollannissa on oma Pythagoras-matematiikkalehtensä, joka ilmestyy hollanniksi. Lehden päätoimittaja on Chris Zaal ja kauniin monivärisen paperikopion voi tilata. Lehden sähköpostiosoite on [email protected]. Puolassa on meneillään monenlaisia matematiikan opetukseen liittyviä asioita, yhteistyöhön kanssamme osallistuu prof. Wacek Zawadowski. Unkarin yli 100-vuotias Kömal lienee ainakin nimeltä tuttu suomenkin matematiikan opettajille. Lehden päätoimittaja on Vera Olah ja taustavoimina Unkarin János Bolyai -matemaattinen yhdistys ja Roland Eötvös -fysiikan yhdistys. Kömalista ilmestyy jonkin verran myös englanninkielellä.

Cambridgessa ehdotettiin yhteisen matematiikan verkkosanakirjan teon aloittamista. Sanakirja ilmestyisi eri kielillä, mm. suomeksi. Sanakirjan perustaso olisi tarkoitettu 10-11 -vuotiaille. Perustasolta voidaan siirtyä edistyneemmälle tasolle, jolloin saadaan tarkempi määritelmä käyttöön. Internetin antamia mahdollisuuksia elävöittää termien merkitystä yritetään käyttää hyväksi, esimerkiksi voidaan käyttää liikkuvia kuvia. Lopuksi joitain esimerkkejä kyseeseen tulevista sanoista: jänne, ympyrä, vakio, sylinteri, etäisyys, tusina, Eukleides, Eratosthenes, Fibonacci, tunti, indeksi, isometria, kilo, litra, metri, Möbiuksen nauha, positiivinen luku, joukko, symmetria, paino, nolla. Suomalaisten tulisi työstää 4-5 sanaa tammikuuhun mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittaisiin hyviä ideoita ja työstä kiinnostuneita henkilöitä. Toivottavasti tällaisia löytyy! Toivon pikaisia yhteydenottoja mieluiten sähköpostitse, ja mahdolliset rahoitusideatkin olisivat tervetulleita.

Marjatta Näätänen
dosentti
HY matematiikan laitos
[email protected]


Solmu 1/1999-2000
Viimeksi muutettu 31. maaliskuuta 2000.