Otsikkokuva

Toimitussihteerin palsta

Kahden edellisen Solmun verkkoversiot tehtiin lyhyellä HTML-kurssilla (HTML = HyperText Markup Language, tietoverkkodokumenteissa käytettävä koodausjärjestelmä.), jonka pidin helmi-maaliskuussa Helsingin yliopiston matematiikan laitoksella. Tuolle enemmän tietotekniikkaa ja vähemmän matematiikkaa sisältäneelle kurssille osallistui viisi naista ja kymmenen miestä, kaikki matematiikan pääaineopiskelijoita. Ottaen huomioon toisen erikoisnumeron aiheen Matematiikka, naiset ja osaamisyhteiskunta, oli erityisen ilahduttavaa huomata, että kurssin osallistujista sentään kolmasosa oli naisia. Tavanomaista kun yhä edelleen lienee, että vastaavat tietokoneisiin ja matematiikkaan - vieläpä molempiin - liittyvät kurssit saavat osallistujikseen lähes yksinomaan miehiä.

Vaikka olisimmekin jo hyvää vauhtia kulkemassa kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa osaamisyhteiskunnassamme, niin on varmaa, että olemme vielä kaukana sukupolvien välisestä tasa-arvosta. Tässä tarkoitan lähinnä tietotekniikkaan liittyvää osaamista. Tietotekninen kehitys on ollut niin valtaisaa ja tapahtunut niin nopeasti, että osaamisyhteiskunnan ensimmäiset koko ikänsä tasa-arvoiset tulevat olemaan nyt työuraansa aloittelevat kolmekymppiset. Niin valitettava tosiasia kuin se vanhemmille sukupolville onkin.

Nuorinkaan työssäkäyvä sukupolvi ei voi kovin pitkään nauttia "atk-etumatkasta", joka sillä nyt on muihin työssäkäyviin sukupolviin nähden. Seuraava peruskoululaisten ja lukiolaisten, siis teidän tätä lehteä lukevien, ikäluokka on jo muutaman vuoden kuluttua työmarkkinoillamme. Teidän sukupolvenne on puolestaan ensimmäinen, jolle tietokoneet ovat tulleet tutuiksi jo viimeistään yläasteella. Te voitte keskittyä todellisen osaamisen - esimerkiksi matemaattisten taitojen - hankkimiseen paljon aikaa ja vaivaa vaativien atk-kurssien sijasta.

Eräs ainakin atk-opettajille tutuksi tullut ongelma paljastui minullekin HTML-kurssin aikana: oppilaiden (opettajan voi lukea mukaan samaan ryhmään) pohjatietojen suuri vaihtelu. Kiistaton tosiasia on, että opettaminen ja oppiminen heterogeenisessä luokassa voi käydä mahdottomaksi. Kun osa oppilaista voisi aivan hyvin toimia kurssin opettajana, ja toiset taas vaatisivat aluksi muutaman tunnin henkilökohtaista opetusta, on kurssin sovittaminen kaikille mielekkääksi hyvin hankalaa.

Toimin Solmun toimitussihteerinä väliaikaisesti tämän numeron ajan. Voitte siis edelleen lähettää ehdotuksianne ja kommenttejanne Jouni Seppäselle. Jouni jatkaa toimitussihteerinä taas syksyn ensimmäisessä numerossa.

Mika Koskenoja
[email protected]


Solmu 5/1998-1999
Viimeksi muutettu 18. marraskuuta 1999.