Otsikkokuva

Yleistajuista matemaattista kirjallisuutta

Joskus väitetään, ettei yleistajuista matemaattista kirjallisuutta ole suomeksi juurikaan tarjolla. Tilanne on kuitenkin viime vuosina parantunut, mistä on lähinnä kiittäminen Art Housen ja Terra Cognitan viime vuosien julkaisupolitiikkaa, jossa matemaattisten kirjojen kääntäminen ja julkaiseminen on ollut näkyvästi esillä.

Seuraavaan listaan olen koonnut vastaani tulleita suomenkielisiä kirjoja. Niiden sisällön arvosteluun ei tässä yhteydessä ole mahdollisuutta, mutta omia suosikkejani esimerkiksi lukion oheislukemistoksi ovat ainakin Bell, Boyer ja Guzmán; kaikkia kirjoja en ole lukenut. Uusimpia kirjoja saa vielä kaupoista tai suoraan kustantajilta, mutta vanhempien kohdalla täytyy tyytyä kirjastoihin. Omat havaintoni muutamilta paikkakunnilta viittaavat siihen, että kirjastojen kokoelmat ovat vanhemmassa päässä hyvät, uudemmassa huonot.

Matematiikan filosofiaa, historiaa ja muuta

Matemaattisia ongelmia ja tehtäviä

Katso myös MFKA:n kirjavalikoimaa.

Matematiikan oppikirjoja

Varsinaisia matematiikan oppikirjoja on tietysti pinoittain aina koulukirjoista yliopistojen oppikirjoihin. Lukiomatematiikan oheislukemistoksi soveltuvat suomenkieliset kirjat ovat kuitenkin historiaan keskittyviä kirjoja lukuunottamatta aika harvassa. Seuraavat neljä klassikkoa sopinevat kuitenkin tähän tarkoitukseen.

Matemaattisia aikakauslehtiä

Pekka Alestalo
[email protected]


Solmu 1/1998-1999
Viimeksi muutettu: 16. marraskuuta 1998