Pääkirjoitus

Solmun päätoimittaja on vaihtunut. Kerkko Luosto toimitti ansiokkaasti lehden neljä ensimmäistä numeroa, ja samanlainen urakka lienee edessä allekirjoittaneellakin. Muilta osiltaan pysyy lehden toimituskunta entisellään.

Lehden linjassa tuskin tapahtuu suuria muutoksia, sillä se on enimmäkseen kiinni tarjolla olevista kirjoituksista. Millään tavalla kritisoimatta nykyisiä tai aikaisempia kirjoittajia voin vain esittää koko toimituskunnan puolesta toiveen, että kirjoituksia saataisiin enemmän myös uusilta yrittäjiltä. Eräs viite tämänsuuntaisesta kehityksestä ovat käsillä olevan lehden kirjoitukset kongruensseista ja von Kochin käyrästä, joiden tekijät ovat Turusta ja Jyväskylästä. Lehden ilmestymisessä pyritään sen sijaan suurempaan säännöllisyyteen eli kolmeen lehteen vuodessa.

Määrärahojen puutteessa joudutaan lehden paperiversion painosta pienentämään; tästä lisää toimitussihteerin palstalla.

Keskeinen kysymys niin Solmun kuin minkä tahansa lehden toiminnassa on, kuinka hyvin lehti tavoittaa siitä kiinnostuneet, ja toisaalta, vastaavatko artikkelit lukijoiden odotuksia ja esitietoja. Näiden seikkojen suhteen lehden kehittäminen on pitkälti kiinni lukijoiden palautteesta, sillä lähinnä vapaaehtoisvoimin toimitettavalla lehdellä ei luonnollisesti ole mahdollisuuksia kovin ihmeellisiin levikkitutkimuksiin. Mitä tulee kirjoitusten vaikeustasoon, ovat palautetta toivoneet erityisesti lehteen säännöllisesti kirjoittavat; eihän kukaan halua kirjoittaa juttuja, joita lukijoiden enemmistö ei ymmärrä. Kritiikin suhteen on kuitenkin syytä muistaa, etteivät matematiikan salat yleensä avaudu ilman lukijan omaa ponnistelua, johon kannustaminen on eräs Solmun tärkeimmistä tehtävistä.


Pekka Alestalo


Solmu 3/1997-1998