Matematiikkaan liittyviä videoita

Keväästä 1998 alkaen Helsingin yliopiston matematiikan laitoksen kirjastosta voi kysellä matematiikkaan liittyviä videoita lainattavaksi epäkaupallisiin yleisötilaisuuksiin ja opetustilanteisiin (esim. koulussa näytettäväksi), puhelin 09-1912 2853. Monia näistä videoista ei saa ostaa ja niiden saaminen laitokselle on ollut työlästä. Toivotaan, että lainaajat tietävät, ettei omia kopioita saa tehdä ja että videoita tulee käyttää niin, ettei niiden kunto huonone esim. edestakaisen kelauksen takia. Lainaajan tulee ilmoittaa tilaisuus, jossa aikoo esittää videon. Palaute videon sisällöstä ja sopivuudesta ko. tilaisuuteen on tervetullutta ja se toimitetaan videon tekijöille - jotka ovat toivoneet tällaista vastineeksi videon antamisesta kirjaston käyttöön.

Tätä kirjoitettaessa on muodollisten lainauslupien saaminen vielä kesken, mutta lupia on luvattu antaa. Tarkoituksena on, että saatavana on seuraavia videoita:

Matematiikka ja taide

Rooman La Sapienza-yliopiston matematiikan professorin Michele Emmerin matematiikkaa ja taidetta käsittelevät englanninkieliset videot.

Videot on tarkoitettu matematiikan, taiteen, arkkitehtuurin, biologian ym. opiskelijoille ja opettajille sekä suurelle yleisölle. Tieteenvälinen lähestymistapa keskittyy visuaaliseen vaikuttamiseen käyttäen elokuvan kieltä. Kuvauskohteina on kuuluisia rakennuksia ja taidemuseoiden aarteita. Kussakin filmissä esiintyvät henkilöt ovat alansa tunnustettuja asiantuntijoita. Näitä videoita ei voi ostaa Suomesta. Italialainen edustaja suostuu ehkä haluttaessa yhteistilauksiin, mutta yksittäiset tilaukset tulevat liian kalliiksi ja työläiksi.

Seuraavassa lyhyt selostus kustakin videosta:

Möbius strip
27 min
Esitellään Möbius-nauha ja sen käyttöä kuvanveistossa, teollisuudessa, grafiikassa, maalaustaiteessa ja runoudessa.
Soap Bubbles
27 min
Video käsittelee saippuakuplia, Plateau'n ongelmaa ja minimaalipintoja, myös kahden tai useamman saippuakuplan leikkaujoukkoja havainnollistetaan. Yhteyksiä kuvanveistoon käsitellään ja mikroskooppisia meren eläviä näytetään optisen mikroskoopin avulla.
Platonic solids
27 min
Keskeisenä aiheena on viiden säännöllisen monitahokkaan käyttö renessanssin taiteessa, mutta myös yhteyksiä nykytaiteeseen, biokemiaan ja kemiaan käsitellään.
Symmetry and tessellations
27 min
Symmetriaa ja sen esiintymistä taiteessa, musiikissa ja luonnontieteissä käsitellään. Tason kristallografisia ryhmiä esitellään ja havainnollistetaan Alhambran palatsin mosaiikkien avulla.
Dimensions
27 min
Pääaiheena ovat kaksi ja neljä dimensiota. Miten voidaan havainnollistaa neliulotteisia kappaleita? Käsitellään mm. kubistien, Picasson ja Dalin yrityksiä käsitellä tätä taiteessaan.
Helices
27 min
Aiheena on näiden esiintyminen taiteessa, arkkitehtuurissa, luonnossa ja mikrobiologiassa.
Spirals
27 min
Tarkastellaan spiraaleja maalaustaiteessa, eläintieteessä, rakennuksissa, esihistoriallisissa löydöissä ja tähtitieteessä.
Geometry
27 min
Käsitellään eri geometrioita ja niiden esiintymistä maalaustaiteessa, mandaloissa ja avaruuden tutkimisessa. Esitellään origamia ja näkemisen teorioiden historiaa.
Ars Combinatoria
27 min
Käsitellään kombinatorista taidetta ja matemaattista logiikkaa.
Computers
27 min
Tietokoneiden käyttöä differentiaaligeometriassa, kankaiden kudonnassa, kristallografiassa, labyrinttien ratkaisemisessa, entisöinnissä ja taiteessa.
Labyrinths
27 min
Käsitellään historiallisesti kuuluisia labyrinttejä ja niiden analogioita musiikissa. esitellään esimerkkejä labyrinteistä maalaustaiteessa ja puutarhoissa.
M. C. Escher
50 min
Digitalisoitu kooste aikaisemmista, jotka olivat nimeltään Symmetry and space ja Geometry and impossible worlds. Hollantilaisen graafikon työtä käsittelevä video. Animaatioiden avulla esitellään Escherin töitä ja käsitellään mm. avaruuden täyttämistä kappaleilla, Escherin paradoksaalisia kuvia ja epäeuklidista geometriaa.
Knots
27 min
Esitellään erilaisia solmuja ja niiden käyttöä matematiikassa, Japanin kulttuurissa, taikatempuissa, taiteessa.
Flatland
22 min
Perustuu E. A. Abbottin romaaniin, joka kertoo litteässä maailmassa elävästä neliöstä ja muista geometrisista olioista.

Minnesotan Geometry Centerin videot

Not Knot
20 min
Solmuteoriaa havainnollistava video, joka käsittelee myös symmetrioita ja hyperbolista avaruutta.
Outside In
20 min
Tietokoneanimaatio pallonkuoren kääntämisestä sisäpuoli ulospäin.
The Shape of Space
15 min
2- ja 3-ulotteisen avaruuden mallien havainnollistusta.

Muut videot

Matematiikka ja naiset
Dos. Marjatta Näätäsen (Helsingin yliopisto) ohjaama video naisista ja matematiikasta.
Women and Mathematics across Cultures, EWM - European Women in Mathematics
25 min
Filmi esittelee lyhyesti Suomeen perustetun eurooppalaisen naismatemaatikkojen kattojärjestön European Women in Mathematics. Esitetään tilastoja naismatemaatikkojen määrästä Euroopan maissa, ja neljä eri maissa - Euroopan lisäksi latinalaisessa Amerikassa ja USA:ssa - opiskellutta ja työskennellyttä naista kertoo kokemuksensa siitä, millaista on olla naismatemaatikko kussakin näistä eri kulttuureista ja etsii selityksiä sille tosiasialle, että latinalaisissa maissa on paljon enemmän yliopistotason naismatemaatikkoja kuin Pohjoismaissa. 1996. Videota ei ole tekstitetty, joten sitä voi käyttää puhutun englanninkielen ymmärtämistestinä ja keskustelun pohjana.

Videon voi ostaa omakustannushintaan 150,- (sisältää postikulut Suomessa) ottamalla yhteyttä osoitteeseen

[email protected]
tai puhelimella 09-1912 2853 Riitta Ulmanen.

Keväällä 1998 pitäisi kirjaston käyttöön tulla video

Arabeskit ja geometria
20 min
Antonio Costan ohjaamasta espanjankielisestä videosta Arabescos y Geometria tehty suomenkielinen käännös. Filmi esittelee Alhambran palatsin seinämosaiikkeja ja kertoo niiden yhteydestä geometriaan tutkimalla seinäkoristeissa esiintyviä symmetriaryhmiä. Filmi on visuaalisesti erittäin kaunis. UNED 1995, 20 min. Filmi on saanut useita palkontoja, mm. Prix du meilleur film etranger, 11. festival international du cinema scientifique de Palaiseau, France, Nov. -95, Premio video educativo, VI festival internacional de video de Canarias, Oct. -95. Videota ei voi ostaa.

Verkko-osoitteita

Juha Puranen on kerännyt matematiikan ja tilastotieteen opetukseen liittyviä osoitteita kotisivulleen http://www.helsinki.fi/%7ejpuranen/.

Tietoa matematiikan oppikirjoista ja muusta amerikkalaisesta materiaalista löytyy verkosta yhdistyksen The Mathematical Association of America kotisivulta http://www.maa.org.

Marjatta Näätänen

[email protected]


Solmu 2/1997-1998