Toimitussihteerin palsta

Tämän Solmun yleisönosastolla jatketaan keskustelua Internetin hyödyllisyydestä. Matematiikan harrastaja löytää Internetistä kaikenlaista: toimitussihteerin palstalla on ollut vain muutama esimerkki.

Matemaattisen tekstin saaminen verkkoon on kuitenkin melko hankalaa, mikä tuntuu yllättävältä - WWW suunniteltiin alkujaan suurenergiafyysikkojen tarpeisiin. WWW-dokumentit on kirjoitettu HTML-kielellä, jonka nykymuodolla ei voi kirjoittaa kaavoja kovin hyvin.

Erilaisia ratkaisuja on monia, mutta mikään niistä ei ole täysin tyydyttävä. Osa niistä perustuu Javaan tai muihin apuvälineisiin, jotka eivät ole läheskään niin yleisiä tai käyttökelpoisia kuin WWW-selaimet. Yksi mahdollisuus on kirjoittaa teksti millä tahansa sopivalla työkalulla, esimerkiksi LaTeXilla, ja panna se esille kuvana, mutta silloin menetetään HTML:n hypertekstiominaisuudet ja muut edut.

Solmun ratkaisu on kompromissi: kirjoitetaan teksti HTML:llä niin hyvin kuin voidaan ja tehdään kuvia siitä mihin HTML ei kelpaa. Kuten verkkoversion lukija voi todeta, tulos ei ole täydellinen, mutta toivottavasti sentään käyttökelpoinen.

Tulevaisuuden ratkaisun täytyy perustua sellaiseen HTML:n versioon tai muuhun kuvauskieleen, jolla on mahdollista kirjoittaa matematiikkaa ja jota tuetaan riittävän laajasti. Tällainen kieli voisi olla MathML.

Jouni Seppänen

[email protected]


Solmu 2/1997-1998