M - niinkuin matematiikka

Suomesta ollaan tekemässä tietoyhteiskuntaa, mitä se sitten oikein tarkoittaneekaan. Toistaiseksi ainakin tekniikkaa: tietokoneita, verkkoja, Internet-yhteyksiä, WWW-sivuja, romppuja. Samaan aikaan on julistettu talkoot matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen terästämiseksi. Mikä olisi näiden synteesi?

Se voisi olla vaikka sähköinen opiskelumateriaali lukiomatematiikasta: amerikkalainen calculus-kirja CD-levyllä; tai miksi ei - kotimaisen materiaalituotannon terästämiseksi - lukiomatematiikan sähköinen tietosanakirja hypertekstilinkkeineen.

Verkkotietosanakirja

Teknillisen korkeakoulun matematiikan laitoksella on muutaman viime vuoden aikana ollut käynnissä ns. MatTa-projekti, jonka tuotoksena on kuluvana syksynä saatu valmiiksi noin 400 paperisivua vastaava sähköinen lukiomatematiikan - tai hieman yli - tietosanakirja. Tämä on saanut nimekseen M - niinkuin matematiikka tai lyhyemmin Iso-M. Eo. linkki aktivoi tietosanakirjan aloitussivun. Sen - samoin kuin kaiken muun materiaalin - lukemiseen tarvitaan vapaasti Adobelta kopioitava Adobe Acrobat Reader (vähintään versio 3.01). Näitä on saatavissa eri konetyypeille (Windows 3.1, 95, Linux, useat muut Unixit). Acrobat Reader tulee konfiguroida toimimaan yhdessä WWW-selaimen kanssa (File/Preferences/Weblink Acrobat Readerissä).

Käyttöön tarvitaan suhteellisen nopea verkkoyhteys, muutoin tiedostojen siirtyminen on tuskastuttavan hidasta.

Tiedoksi: Tietosanakirjassa olevat mustat neliöt ovat hypertekstilinkkejä, jotka avaavat tietosanakirjan uudesta kohdasta.

Paikallinen versio

Vaihtoehtona on tietosanakirjan käyttö paikallisesti oman koneen levyltä. Tällöin tarvittava versio poikkeaa teknisesti verkkoversiosta. Sen saamiseksi voi ottaa yhteyttä sähköpostitse Simo Kivelään, osoite jutun lopussa. Myös paikallista versiota luetaan Acrobat Readerillä.

Kommentteja toivotaan

HypeMAT on kokeiluprojekti ja tietosanakirja sen ensimmäinen tuotos. Suunnitelmia on enemmän kuin valmista: animaatiot puuttuvat, harjoitustehtäviä ei ole, interaktiiviset laskentatyökalut olisivat kivoja, jne.

Käyttäjien kommentteja toivotaan, niin opettajien, oppilaiden kuin muidenkin asiasta kiinnostuneiden: miten toimii teknisesti, onko kiinnostavaa lukea, millaisia ongelmia esiintyy, auttaako hyperteksti oppimaan, jne. Sähköpostiosoite alla.

Kokeilkaa, leikkikää! Oppikaa matematiikkaa!

Simo K. Kivelä

[email protected]


Solmu 2/1997-1998