Solmun 2/1996-1997 tehtävät

Myöhempien viittausten helpottamiseksi Solmun tehtäväosasto ryhtyy käyttämään ratkaistavaksi tarjotuista tehtävistä juoksevaa numerointia. Siksi aletaan numerosta 21.

 1. Kellon osoittimet ovat päällekkäin kello 12. Milloin ne ovat seuraavan kerran päällekkäin?
 2. Todista, että kolmen peräkkäisen kokonaisluvun kuutioiden summa on jaollinen kolmella.
 3. Todista, että [kaava puuttuu] on jaollinen 10:llä.
 4. Osoita, että a(a+1)(a+2)(a+3)+1 on kaikilla kokonaisluvuilla a kokonaisluvun neliö.
 5. Ratkaise yhtälöryhmä

  [kaava puuttuu]

  missä x>0, y>0.
 6. Todista, että viiden peräkkäisen kokonaisluvun neliöiden summa on jaollinen viidellä, mutta ei jaollinen 25:llä.
 7. Onko olemassa kokonaislukuja m ja n, jotka toteuttavat yhtälön [kaava puuttuu]?
 8. Sievennä lauseke

  [kaava puuttuu]

  sellaiseen muotoon, että nimittäjässä ei esiinny murtolausekkeita.
 9. Merkitään luvun x 10-kantaista logaritmia [kaava puuttuu]:llä. Laske [kaava puuttuu] lukujen [kaava puuttuu] ja [kaava puuttuu] avulla.
 10. Ratkaise yhtälö [kaava puuttuu].
 11. Todista: kun [kaava puuttuu], niin [kaava puuttuu].
 12. Piirretään ympyrä niin, että se sivuaa tasakylkisen kolmion kylkiä ja kolmion a-pituinen kanta on ympyrän jänne. Määritä ympyrän säde r a:n ja kolmion korkeuden h avulla.
 13. Laske suorakulmaisen kolmion suoran kulman puolittajan pituus kolmion kateettien a ja b avulla.
 14. Ympyrällä, neliöllä ja tasasivuisella kolmiolla on sama pinta-ala. Laske näiden kuvioiden piirien suhde.
 15. Määritä se ympyrän keskuskulma, jota vastaavan segmentin jänne on yhtä pitkä kuin segmentin sisään piirretyn mahdollisimman suuren ympyrän piiri.

Solmu 2/1996-1997
Viimeksi muutettu: 12. toukokuuta 1997 klo 00:22:51