Päätoimittaja Kerkko Luosto
Toimitussihteeri Jouni Seppänen

Matematiikan laitos
PL 4 (Yliopistonkatu 5)
00014 Helsingin yliopisto

http://matematiikkalehtisolmu.fi/

Sähköposti (Internet)

[email protected]
[email protected]

Materiaali seuraavaan numeroon pyydetään toimittamaan 28.2.1997 mennessä.

Kansikuvassa oleva piirros on peräisin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirjasta 28 (SMYA 28), originaalipiirros on Museoviraston arkeologian arkistossa. Antrean verkkolöydös on Suomen vanhimpia löytöjä. Kalaverkko ajoitetaan karkeasti 10 000 vuoden päähän. Kiitämme Museovirastoa kuvasta.

Kansi-ideasta kiitämme Marjaana Beddardia.