Lehdistökeskustelua

''Vastustajat korostavat, että koulun tehtävä on kasvattaa oppilaita tasapainoisiksi ihmisiksi. Häviääkö tasapaino, jos ihminen harrastaa matematiikkaa tai luonnontieteitä? Matematiikka on tiede, jota nimitetään muualla 'Tieteiden kuningattareksi'. Matemaattisella ajattelulla on ollut suuri, jos ei suurin, vaikutus kulttuurin kehittymiseen.''

Joensuun yliopiston luokanopettajan koulutuslinja profiloituu matematiikan opetukseen. Luokanopettajan opiskelijavalinnassa annetaan yksi lisäpiste niille, jotka ovat suorittaneet pitkän matematiikan ylioppilaskokeen. Opettajalehdessä 43/96 tri George Malaty vastaa profiloitumista vastaan esitettyihin epäilyihin:

''Joensuun yliopiston profiloitumispäätös on akateemisesti merkittävä kehittämistehtävä. Vastustajat kuvailevat sitä oudoksi, koska musiikkiin ja kuvaamataitoon erikoistuneista opettajista on pulaa. Väittämä on hämmästyttävä. Ala-asteilla on nykyään noin 22 000 opettajaa. Heistä 20 000 on erikoistunut taide- ja taitoaineisiin; matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan noin 500. Tämän logiikan mukaan 500 opettajaa riittää koko maan ala-asteiden kouluille, mutta 20 000 ei.''

''Matematiikka on mukana kaikessa. Kaikessa, mitä ihminen on tehnyt, eli kulttuurissa ja kaikessa, mitä ihminen ei ole tehnyt, eli luonnossa. Määrä ja muoto on ilmisten kiinnostuksen kohde lapsesta lähtien. Matemaattisella kokemuksella on erikoisrooli ajattelun kehittämisessä, minkä vuoksi matematiikan opetuksella on erikoisasema mm. EU-maissa.

Kun ala-asteen koulut perustettiin, englannin kielessä syntyi vuonna 1828 motto ''3r's'', koulun kolme tehtävää: reading eli lukeminen, 'riting eli kirjoittaminen ja 'rithmetic eli aritmetiikka. Nykyisin ei kukaan Euroopassa opeta näin paljon taide- ja taitoaineita kuin me eikä näin vähän matematiikkaa kuin me. Maailmalla ala-asteella on pääaineet ja sivuaineet. Pääaineet ovat äidinkieli ja matematiikka. Me unohdamme, että taiteella ja urheilulla on paljon laitoksia koulun ulkopuolella, jotka myös tuottavat huippumuusikoita ja huippu-urheilijoita, mutta äidinkielen ja matematiikan harrastamisen ainoa paikka on koulu. Me unohdamme, että ala-asteen kuusi vuotta muodostavat kaksi kolmasosaa peruskoulusta tex2html_wrap_inline531 ''Tärkeintä on, että pystymme kehittämään matematiikan opetusta Russelin isoveljen tavalla. Russel kirjoitti:''Yksitoistavuotiaana aloin lukea Eukleidesta veljeni johdolla. Tämä oli yksi elämäni suuria tapahtumia, yhtä häikäisevä kuin ensimmäinen rakkaus. En ollut kuvitellut, että mitään niin ihastuttavaa olikaan.'' Matematiikan kauneutta ajattelussa ei voida nähdä ilman tasokasta opetusta.''

koonnut Marjatta Näätänen