Pál Erdös 1913-1996

The Economist-lehden muistokirjoituksen mukaan Pál Erdös olisi ollut hyvä valinta edustamaan Maata, mikäli marsilaiset olisivat halunneet tehdä tuttavuutta Maan asukkaiden kanssa. Perusteluna lehti kirjoittaa, että marsilaiset olisivat arvostaneet Erdösin korkealentoista älykkyyttä ja että Erdös puhui universumin yhteistä kieltä, lukuteoriaa, sujuvasti ja huumorintajuisesti.

Tänä syksynä kuollut Pál Erdös oli eräs tämän vuosisadan tunnetuimmista ja tuotteliaimmista matemaatikoista. Erdös on ollut kehittämässä uusia aloja kuten kombinatorinen ja probabilistinen lukuteoria, kombinatorinen geometria, probabilistinen kombinatoriikka ja verkkoteoria. Erdösille itselleen riitti, että hänen todistuksensa olivat kauniita, mutta kuten matematiikassa usein käy, sovellutuksia löytyy myöhemmin; Erdösin työtä verkkoteoriassa on käytetty hyväksi tietoliikenneverkkojen suunnittelussa.

Erdös syntyi Unkarissa juutalaiseen perheeseen. Vanhemmat, jotka olivat matematiikan opettajia, ohjasivat ja innostivat poikaansa pienestä pitäen. Nelivuotiaana Erdös ilmoitti vanhemmilleen keksineensä negatiiviset luvut. Erdösin ensimmäinen tutkimus julkaistiin, kun hän oli 18-vuotias; hän todisti uudella tavalla, että lukujen n ja 2n välissä on aina alkuluku. Antisemitismin voimistuessa Euroopassa Erdös lähti Unkarista 1934 ja matkusti sen jälkeen jatkuvasti. Monet hänen perheensä jäsenistä kuolivat Hitlerin vainoissa. Hänellä ei ollut lapsia, puolisoa, taloa, luottokorttia, vakituista työtä, kahta kenkäparia (yksi pari kuitenkin oli), hänen maallinen omaisuutensa mahtui matkalaukkuun; vähän vaatteita ja joitain kirjoja. Erdösin mielestä maallinen omaisuus oli taakka. Hänellä ei ollut kiinteää osoitetta, vaan hän matkusti paikasta toiseen viipyen usein vain muutamia päiviä asuen matemaatikkojen luona ja ansaiten vain luentopalkkioita. Tavallisesti hän saapui johonkin yliopistoon pitämään luentoa, soitti tutulle matemaatikolle ja ilmoitti tulostaan. Tuttu majoitti, ruokki ja todisteli teoreemoja Erdösin kanssa, joka oli aina hyvin tervetullut vieras.

Pál Erdösin määritelmä matemaatikosta oli: matemaatikko on laite, joka muuttaa kahvia teoreemoiksi. Erdös työskenteli 19 tuntia päivässä, seitsemänä päivänä viikossa ja julkaisi yli 1000 tutkimusta, mikä on matematiikassa ennätys. Useimmat hänen julkaisuistaan ovat lukuteorian, kombinatoriikan ja verkkoteorian aloilta. Vuonna 1984 hän sai arvokkaan Wolfin palkinnon (50 000$). Hän piti itse 750$, perusti stipendirahaston ja lahjoitti loput rahat. Erdösiä ihailtiin erityisesti hänen anteliaisuutensa, ihmisoikeustoimintansa ja nuorten matemaatikkojen auttamisensa takia.

Marjatta Näätänen