Pääkirjoitus

Solmu on lehti matematiikasta kiinnostuneille. Se leviää pääasiallisesti sähköisessä muodossa Internetin kautta, mutta aluksi ja myöhemmin tarpeen mukaan myös paperiversiona. Matematiikasta on tarkoitus kirjoittaa monipuolisesti: Solmu yrittää kertoa kansanomaisesti matematiikan tutkimuksesta ja tutkijoista, tarjota tehtäviä ratkaistavaksi ja kaikin puolin valottaa matematiikan asemaa kulttuurissamme. Seuraavassa numerossa avaamme yleisönosaston, johon voi lähettää toimituksen osoitteella kysymyksiä matematiikasta ja kommentteja kirjoituksista. Artikkelien on tarkoitus olla lukiolaisille ymmärrettäviä, mutta tämän ei toivota rajaavan lukijakuntaa.

Lehden nimi, Solmu, on tarkoituksellisesti monimerkityksellinen. Kansikuvan Antrean solmu paitsi viittaa sanan konkreettiseen merkitykseen, myös kääntää katseemme suomalaiseen muinaiskulttuuriin. Matematiikkakin on vanhaa perua; se kehittyi tieteeksi jo antiikin aikana, ja useamman soisi ymmärtävän sen olevan osa kulttuuriamme. Solmulla on myös lukuisia abstrakteja merkityksiä, joista topologinen on uskollisimpia esikuvilleen, topologian solmuteoriassa näet luokitellaan erilaisia solmutyyppejä (merimiessolmu, ämmänsolmu ym., ks. http://www.cs.ubc.ca/nest/imager/contributions/scharein/KnotPlot.html). Useissa muissa abstraktioissa on oleellisinta, että solmu on osa suuremmasta kokonaisuudesta kuten Antrean solmu kalaverkosta. Kombinatoriikassa verkot muodostuvat solmuista ja niiden välisistä särmistä. Luonnollisesti tietoliikenteessä on solmukohtansa, joten lehtemme nimi kertoo jotain myös sen levitystavoista.

Lehden toimittajat ovat Helsingin yliopistosta, mutta toimituksen mielestä kyse on valtakunnallisesti tärkeästä hankkeesta. Lehteä valmisteltaessa onkin oltu yhteydessä mm. MAOL ry:hyn ja HTKK:hon. Toivomme, että matematiikan opiskelijat, tutkijat ja erityisesti opettajat kiinnostuisivat hankkeestamme. Erilaisia lyhyitä kirjoituksia matematiikasta otetaan ilolla vastaan.

Kerkko Luosto